Raja: Vil ikke felle dom over NRK etter Israel-hets

Kulturminister Abid Q. Raja vil ikke ta avstand fra NRK-programlederen som «skulle ønske at vaksinen ikke virket» i Israel. – Når man markedsfører antisemittisme, er en grense tråkket over, sier Frps Sylvi Listhaug.

Kulturminister Abid Q. Raja vil ikke ta avstand fra programleder i NRK.

I radioprogrammet «Shaun på P13» kom programleder Shaun Henrik Matheson nylig med kontroversielle utsagn. Han sa «det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virka» og «Israel er en okkupasjonsmakt, det er et apartheid-regime der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse.»

NRK og Matheson har beklaget innslaget og fjernet det. Listhaug har i etterkant stilt kulturminister Raja følgende spørsmål:

«Vil medieministeren ta avstand fra NRK-programlederens antisemittiske ytringer, og hva tenker statsråden om NRKs bidrag til å motarbeide antisemittisme i Norge?»

Hun viser til at et av regjeringens satsingspunkter i Handlingsplanen mot antisemittisme har vært å «følge med på antisemittisme på internett og i media».

– Jeg mener uttalelsene i NRK-programmet har vært et tilbakeslag i så måte, skriver Listhaug.

– Ikke min oppgave å felle dom

Raja svarer at en av likhetene mellom antisemittisme, rasisme og muslimhat er hatet i seg selv. Og at «regjeringen vil bekjempe både hathandlinger, hatytringer og hatefulle holdninger» uansett hvem som fremmer eller er avsender.

Raja sier at det likevel er «åpenbart at som eier og generalforsamling i NRK så er det ikke min oppgave å felle dom over NRKs redaksjonelle virksomhet.»

– NRKs virksomhet skal preges av høy etisk standard. NRK skal også være uavhengig av politisk styring for å kunne utføre oppdraget sitt. Ansvaret for det NRK publiserer ligger hos kringkastingssjefen, og publikum kan fremme klager på NRKs tilbud til Kringkastingsrådet, svarer Raja.

Han viser til at i denne konkrete saken har NRKs ledelse foretatt en vurdering og kommet med en beklagelse.

– Det bygger opp under tilliten til NRK at de foretar slike vurderinger og både evner og har vilje til å komme med en slik beklagelse. Dette vil jeg som ansvarlig statsråd rose NRK for, skriver han.

– Raja sier at det ikke er hans oppgave å felle dom over. Han burde vært klinkende klar på at han tok avstand fra det som ble sendt og at det overhodet ikke var greit, sier Sylvi Listhaug.

– Er det greit at kulturministeren gripe inn i bestemte programmer?

– Når man markedsfører antisemittisme, er en grense tråkket over. Han burde vært helt tydelig på at det ikke er akseptabelt, sier hun.

– Abid Raja burde vært klinkende klar på at han tok avstand fra det som ble sendt og at det overhodet ikke var greit, sier Sylvi Listhaug.

Spark til Frp

Raja lister deretter opp tall som viser hvor sterke stilling NRK har i befolkningen, og kommer med et spark til Frp-ere som vil selge NRK.

– I motsetning til enkelte som ønsker å kutte statsstøtten, dele opp NRK og selge det til høystbydende, er jeg sterk tilhenger av NRK. Verdien av pålitelige medier med høy tillit har til fulle vist seg under koronapandemien, og utspill om å dele opp NRK og selge det til høystbydende er noe jeg mener ikke hører hjemme i Norge.

En statlig finansiert allmennkringkaster er et demokratisk gode, mener han.

«Brun propaganda»

Under valgkampen i skev Raja at daværende regjeringspartner Frp fremmet «brun propranda», og at partiet virket splittende. Han beklaget i etterkanten bruken av ordet «brunt» som kobles til nasjonalsosialistene i Tyskland på 30-tallet.

I svaret til Listhaug kommer Raja med nok et indirekte spark:

«Retorikken til politikere, både statsråder, stortingspolitikere og lokalpolitikere er helt avgjørende for å bygge opp under mangfold og gjensidig tillit. Men retorikken kan også være splittende. Den kan ødelegge for et gjensidig tillitsfullt samfunn, og være med på fremme hatefulle holdninger og legge grunnlaget for at våre norske verdier kan komme under press.»

– Regjeringen vil bekjempe både eksisterende fordommer og myter, og ikke minst bekjempe innholdet i den splittende retorikken som fremmer og skaper fordommer og myter, skriver han.

Raja avslutter med at regjeringen i januar presenterte «Handlingsplan mot antisemittisme frem til og med 2023.» Tiltakene fortsetter innsatsen med å motvirke og forebygge antisemittisme med mål om å redusere antisemittisme her i landet.

Ifølge VG ble saken behandlet i Kringkastingrådet i dag.