Politikk

Frp vil gjøre det enklere å bygge nytt, også i verneområder og strandsonen

For å gjøre det lettere å bygge boliger, næringsbygg, hytter og alpinanlegg vil Frp fjerne Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker.

Norske lokalpolitikere må i størst mulig grad selv kunne bestemme hvordan kommunenes arealer forvaltes, både med hensyn til strandsonen, vindmølleparker, sjøarealforvaltning og verneområder, mener Frp. Partiet vil fjerne Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker. Foto: Tore Meek / NTB

 • NTB-Kristian Skårdalsmo

– Dette handler om å fjerne dårlige og dyre byråkratiske løsninger som hemmer verdiskapning i kommunene, sier Fremskrittspartiets kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad til NTB.

Et hovedpoeng i forslaget, som fremmes i Stortinget onsdag, er at lokalpolitikere i størst mulig grad selv må kunne bestemme hvordan kommunenes arealer skal forvaltes.

– Dette inkluderer politikk med hensyn til strandsonen, vindmølleparker, sjøarealforvaltning og verneområder, heter det.

Bygge- og boligstrategi

Forslaget er del av en omfattende bygge- og boligpolitikk for næringslivet og folk flest som Frp nå legger siste hånd på i forkant av partiets landsmøte til helgen.

Å legge til rette for økt boligbygging, næringsutvikling og vekst i Distrikts-Norge er blant målene med strategien og tiltakene. Bakteppet er boligpriser som klatrer videre, til tross for koronakrise og økonomisk nedgang.

Njåstad mener mange innsigelser er distriktsfiendtlige. Han har sett seg lei på at gode ideer fra næringsliv, privatpersoner og dyktige lokalpolitikere for ofte blir overkjørt av Fylkesmannen eller Statens vegvesen.

– Særlig i distriktene er kommunene rike på areal. Da må det legges til rette for at områdene kan benyttes, enten det er til boliger, næringsbygg, garasje, alpinanlegg eller hytter, sier han.

Færre enn før

169 innsigelsessaker er avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden regjeringsskiftet i 2013. Innsigelsen ble ikke tatt til følge i 90 av sakene, delvis tatt til følge i 47 saker og tatt til følge i 32 saker.

Kommunene har fått helt eller delvis medhold i 81 prosent av sakene, mot 42 prosent under den rødgrønne regjeringen, ifølge Frp.

– Det er likevel et lokaldemokratisk problem at Fylkesmannen og Statens veivesen har innsigelser som en mulighet, heter det.

– Dette sinker utviklingen av kommuner, det gir liten forutsigbarhet og virker som en hemsko for utvikling av både privat eiendom, næringseiendom og kommunale områder.

Frp mener kommunene helt fritt skal kunne disponere sine egne arealer med noen få unntak, for eksempel bygging av en europavei gjennom kommunen eller hvis et tiltak har negative følger for andre kommuner.

Les mer om

 1. Boligpolitikk
 2. Statens vegvesen
 3. Politikk

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Strandsonen er for alle

 2. KULTUR

  Knut Olav Åmås: Det blir stadig færre av de attraktive stedene der vi kan ferdes fritt

 3. NORGE

  Nye Veier: Billigere å bygge ny motorvei enn å fortsette på motorveien Statens vegvesen har bygget

 4. POLITIKK

  Støre vil ta grep for å bedre pandemiberedskapen

 5. POLITIKK

  Lokale KrF-topper har ett hovedkrav til KrF-lederen før budsjettet.

 6. REISE

  Snart åpner alpinanleggene. Slik blir afterski under pandemien