Født Fri tilbakeviser kritikk – vil ha utbetalt statsstøtte

Stiftelsen Født Fri avviser kritikken om dårlig økonomistyring og krever at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

Daglig leder Shabana Rehman i stiftelsen Født Fri og stiftelsens advokat Harald Strandenæs ankommer pressekonferansen der de redegjorde for hvordan de har opplevd prosessen og Imdis gransking.

En kritisk rapport om Født Fris økonomistyring har fått Imdi til å holde tilbake pengestøtten for slutten av 2020.

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at Imdi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar som ble oversendt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) tirsdag.

I svaret heter det at «vedtaket om å tilbakeholde budsjettmidler er feilaktig», og at «de bevilgede offentlige midler er medgått til forholdet».

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sier Født Fris styreleder Jan Asker.

Støtten stanset

Stiftelsen Født Fri, ledet av Shabana Rehman, fikk nylig hard kritikk i en granskingsrapport utført av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) på oppdrag fra Imdi.

Rapporten slår fast at stiftelsen ikke har brukt tildelte midler i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.

Kunnskapsdepartementet varslet i kjølvannet av granskingen at regjeringen ikke vil videreføre støtten til Født Fri i 2021.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sa statssekretær Grunde Almeland (V) i september.

Vil gå gjennom svar

Imdi vil dessuten holde tilbake utbetalinger ut året.

– Vi vil gå gjennom stiftelsens tilsvar og behandle dette på vanlig måte, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en epost til NTB tirsdag.

– Vi engasjerte Ernst & Young fordi vi ønsket et anerkjent miljø som kunne foreta en uavhengig gjennomgang, og deres undersøkelse er fortsatt en viktig del av vårt vurderingsgrunnlag.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll. De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet.

Begrenset mandat

Men stiftelsen har vært sterkt kritisk til EY-rapporten og har engasjert advokat Anne Helsingeng til å gå gjennom den. Hun mener rapporten ikke er grundig nok gjennomført.

– Det er etter mitt skjønn gitt et for begrenset mandat fra oppdragsgiver Imdis side, og det er ikke stilt til rådighet nok tid og tilstrekkelig med midler slik at alle sider av saken har vært tilstrekkelig belyst, sier Helsingeng.

Hun stiller spørsmål ved om all informasjon av betydning for saken er fremkommet og sier stiftelsen heller ikke synes å ha fått «tilstrekkelig innsyn i varselet og EYs mandat.»

Styreleder Asker beskriver EYs rapport som tendensiøs og tilbakeviser på flere konkrete punkter påstander om at Født Fris penger skal ha blitt brukt på feil måte.

– Vi tar selvkritikk for at vi kunne etablert noen flere kontrollpunkter. Men vi mener reaksjonen overhodet ikke står i forhold til det faktum at ingen penger er borte, og alle bilag er levert, sier han.

«Rykter og påstander»

Rehman selv understreket at det er «riktig og viktig» at stiftelser blir jevnlig kontrollert.

– Men jeg kan ikke akseptere den behandlingen Imdi har gitt oss i denne saken. De har offentliggjort en rapport som for en stor grad er en gjengivelse av rykter og påstander om meg som verken er dokumentert av EY eller som jeg har fått mulighet til å svare på, sier hun.

– Jeg vil jobbe for Født Fri også fremover. Jeg håper også at etter hvert som Imdi har fått gått gjennom vårt tilsvar og Lotteri- og stiftelsestilsynet også har gransket oss, at vi kan få tilliten og støtten fra politikerne tilbake. Det er det som er mitt mål.