Arnstad: Høyesterett fratar Norge ansvar for utslipp fra olje i andre land

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad gleder seg over klimadommen. Samtidig mener professor at den åpner for nye muligheter for fremtidens klimaaktivister.

Norsk oljevirksomhet har bidratt med enorme inntekter til velferdsstaten, men også store klimagassutslipp. Nå har Høyesterett tatt stilling til hvor grensene for Grunnlovens miljøparagraf går for oljevirksomhetens del.

Tirsdag falt en viktig dom i Høyesterett. Der hadde dommerne i landet øverste rettsinstans tatt stilling til hvordan Grunnlovens miljøparagraf (§ 112) skulle tolkes opp mot norsk oljeutvinning.

Hensynet til klimaet sto opp mot rammevilkårene for landets mest lønnsomme næring.

Les hele saken med abonnement