Politikk

Opposisjonen mener pris for nytt regjeringskvartal er for høy

Med Senterpartiet i spissen stiller opposisjonen seg mildt sagt skeptisk til planene om et nytt regjeringskvartal til over 36 milliarder kroner.

Byggingen av det nye Regjeringskvartalet starter trolig på nyåret.
  • NTB

– Kostnaden er for høy, slår Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fast overfor NTB.

– Her kan Høyre bli en pådriver for tidenes pengesluk i offentlig forvaltning. Dette er ikke akseptabelt, mener hun.

Som Aftenposten tidligere har fortalt, har Sp foreslått å droppe to bygninger i planene for å få ned kostnaden. Dette skjedde etter at det ble klart at regjeringskvartalet kan komme til å koste opp mot 36,5 milliarder kroner.

I Stortingets spørretime onsdag vil Sp prøve å stille kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til veggs i saken og har forberedt en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor regjeringen velger prosjekt med løsninger og en prislapp som verken Oslo eller distriktene ønsker.

– Det vi vil vite, er om Høyre er villig til å diskutere en nedskalering av prosjektet, sier Arnstad.

– Ikke ønskelig

Astrup har tidligere sagt at Sps forslag innebærer at hele prosjektet må tilbake til tegnebrettet, noe som vil øke kostnadene ytterligere.

Samtidig erkjenner han at det ikke er ønskelig å bruke så mye penger som det nå er lagt opp til.

Les også

Regjeringskvartalet kan koste 36,5 milliarder. Da er disse utgiftene ikke inkludert.

– Når vi likevel foreslår det er det fordi alternativene er få, dyrere eller lite hensiktsmessige, framholdt han fra Stortingets talerstol. Samtidig minnet han om at Sp så sent som i fjor foreslo å øke arealet kraftig.

Ifølge Astrup vil de omfattende sikkerhetstiltakene både over og under bakken i regjeringskvartalet koste det samme uansett hvor mange kvadratmeter som bygges.

Som kjent ble flere av bygningene totalskadet i 22. juli-angrepet i 2011.

Arnstad viser til at i årets statsbudsjett ligger det inne bevilgninger over de neste årene til byggetrinn 1. Dette er kostnadsberegnet til 20 milliarder kroner, ifølge Sp-politikeren.

– Men Stortinget har ikke fått noen god oversikt over de faktiske kostnadene. Stortinget kan ikke binde seg til et byggetrinn til 20 milliarder kroner uten å få vite hva de ulike delene i prosjektet koster, sier hun.

Frp-skepsis

Også Frp, Ap og SV er skeptisk til pengebruken som regjeringen legger opp til i byggingen av det nye regjeringskvartalet.

– Dobbelt kvadratmeterpris av det et sykehus koster, inkludert utstyr, vitner om at her planlegges det for dyrt, framholdt Frps Helge André Njåstad i Stortinget, som samtidig påpeker at dersom Sp hadde fått gjennomslag for sitt forslag om egne cellekontorer for de ansatte, ville prisen blitt enda høyere.

Det omstridte rivingen av Y-blokken er snart sluttført, og området forberedes nå til at byggearbeidet kan starte i 2021.

SVs Karin Andersen mener at Stortinget ikke kan behandle saken før regjeringen har kommet med god nok informasjon.

– Også alternativene må belegges med fakta og ikke bare påstander. Vi kan ikke si ja til 20, kanskje 30 milliarder ut fra fire siders framlegg i statsbudsjettet. Vi har verken fått se tallene for regjeringskvartalet eller hva det vil koste å bruke lokalene som brukes i dag, sier hun.

Eirik Sivertsen (Ap) ville vite hvilke tiltak regjeringen har foretatt for å få kostnadene ned.

– Vi har skalert ned regjeringskvartalet med 28.000 kvadratmeter, repliserte Astrup.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Regjeringskvartalet
  2. Marit Arnstad
  3. Nikolai Astrup