Rødgrønt eldreløfte: 12.000 nye plasser. Resultat: 2340 flere plasser

2340 flere heldøgnsplasser. Det ble resultatet av det som skulle være et krafttak for utbygging av eldreomsorgen i perioden 2008–2015.

I valgkampen i 2009 lovet daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) full sykehjemsdekning i 2015. Bildet er tatt på en pressekonferanse der Stoltenberg og daværende helseminister Jonas Gahr Støre presenterte nye sykehusløfter i 2013.

«Frem til 2015 skal vi etablere minst 12.000 flere omsorgsplasser. Viser det seg at vi trenger flere enn dette, må vi bygge enda flere», sa daværende statsminister Jens Stoltenberg i en tale til Aps landsstyre i 2010.

Dette var en av flere ganger Ap-ledelsen snakket om sitt eldreløfte om 12.000 flere plasser.

Tallene er bakteppe når KS og SSB legger fram hver sin rapport om behovet for omsorgsboliger i årene som kommer, når eldrebølgen nærmer seg for alvor.

12.000 flere plasser – eller 12.000 nye plasser?

I det som het Omsorgsplan 2015, ble den store satsingen fra de rødgrønne skissert i 2008.

Et nytt investeringstilskudd skulle sette fart på utbyggingen av plasser til pleie- og omsorgstrengende eldre.

Seks milliarder kroner i slikt tilskudd skulle kommunene få fram til 2015 for å sørge for 12.000 sykehjems- og omsorgsplasser.

I 2009 og 2010 sa Stoltenberg flere ganger at det var snakk om 12.000 flere plasser. Ordet «nye» plasser ble også brukt. Og noen ganger ble budskapet såpass forenklet at det hørtes ut som om det kun dreide seg som flere eller nye sykehjemsplasser.

Men i årene som fulgte ble det tydelig at byggingen gikk tregt og lå etter skjema.

12.000 «nye» eller «flere» plasser viste seg etter hvert ikke å bli ensbetydende med en økning på 12.000 nye plasser.

Tilskuddet skulle nemlig ikke bare brukes til nybygging i den forstand at man måtte bygge nytt i tillegg til det eksisterende tilbudet i en kommune. Det kunne også brukes til å erstatte et utrangert bygg med et nytt sykehjem, og det kunne brukes til å slå sammen tosengsrom til ensengsrom med bad og toalett på rommet.

Og ikke minst: det skulle også brukes til å bygge omsorgsboliger- til både eldre og yngre brukere.

«Det er veldig viktig å skrive tilsagn om tilskudd»

I en pressemelding som Helsedepartementet–da ledet av Jonas Gahr Støre–publiserte ved en feil i 2012 innrømmet departementet at de aldri ville greie å gi tilskudd til 12.000 plasser i tidsrommet 2008–2015.

«Det er veldig viktig å skrive tilsagn om tilskudd og ikke bare tilskudd. Tilskudd utbetales først når bygget står ferdig. Fra vi gir tilsagn til alle tilskudd utbetales går det 5 år. Vi vil aldri klare å gi tilskudd til 12.000 plasser», het det i tabbe-pressemeldingen.

Ap hevdet de hadde vært tydelige hele veien

Ap hevdet nå at de hele tiden hadde vært tydelige på at det de hadde lovet var at det skulle gi «tilsagn om tilskudd» til 12.000 plasser i løpet av perioden 2008–2015–ikke at det skulle betales ut tilskudd til 12.000 plasser i denne tidsperioden. De mente derfor løftene ville være oppfylt om det ble gitt tilsagn om tilskudd til plasser i 2015–selv om disse ikke står ferdig bygget før i 2020.

En pekepinn om at løftet på 12.000 nye plasser neppe ville bli til 12.000 flere plasser, fikk man da Aftenposten høsten 2014 ville sjekke hvor mange flere institusjonsplasser det ble i hele den rødgrønne styringsperioden. Svaret var 567.

Nå er fasiten klar

Så liten ble altså kapasitetsveksten for eldre som bodde i aldershjem og sykehjem. I tillegg kom kapasitetsveksten i omsorgsboliger. Men høsten 2014 hadde man ikke regnskap for hvordan det gikk med hele løftet–siden Stoltenbergs eldreløfte dreide seg om perioden 2008–2015.

Nå foreligger altså den rødgrønne fasiten:

Fra 2008 til utgangen av 2015 har Husbanken innvilget tilskudd – eller gitt tilsagn om tilskudd – til 12.292 plasser. Av disse er det utbetalt tilskudd til totalt 7694 ferdigstilte plasser.

Tall fra SSB viser at det i samme periode har medført en netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser på 2340.

Derfor har Høie foreslått å ikke gi tilskudd til oppussing

Den lave kapasitetsveksten er hovedårsaken til at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nylig la fram et forslag om at investeringstilskuddet heretter ikke skal kunne brukes til oppussing og rehabilitering når det ikke fører til en vekst i det totale antall plasser i en kommune.

Les også

Oslo kan miste milliarder til bygging av nye sykehjem

Omleggingen har fått flere kommuner, blant annet Oslo, til å slå alarm fordi de fortsatt har utrangerte bygg.

– På vegne av Arbeiderpartiet, har jeg tidligere derfor tatt selvkritikk på at tallene samlet sett ikke har vært gode nok i den aktuelle perioden, sier Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen, som nå er helsepolitisk talsmann i partiet og fortsetter:

– Samtidig må vi også ta inn over oss at kommunene i den samme perioden av ulike årsaker har valgt å ruste opp eldreomsorgen på andre
måter enn utbygging av heldøgnsplasser – ikke minst i den hjemmebaserte omsorgen. Mye av dette har vært riktig og fremtidsrettet, men det er ingen tvil om at det er behov for kraftigere utbyggingstakt enn det som man så langt har fått til.

  • Interessert i politikk? Last ned podkasten Aftenpodden i Itunes/podcastspiller, eller lytt her med et klikk: