Ja til ikke-kommersiell surrogati, men nei til tynne plastposer.

Fikk du ikke med deg alt som skjedde på Venstres landsmøte? Her er noen av vedtakene:

1. Ja til blågrønn regjering

Etter mye støy og kaos om regjeringssamarbeid vedtok landsmøtet en enstemmig uttalelsen om at Venstre ønsker en blågrønn regjering som inkluderer Venstre, Høyre og KrF etter valget. Uttalelsen er rungende taus om Venstres forhold til Frp og sier ingenting om hva som skjer hvis plan A - som mange mener er urealistisk - mislykkes. Uttalelsen utelukker imidlertid ingenting og har dermed skaffet partiledelsen et stort handlingsrom.

2. Knapt nei til EU

EU-spørsmålet har ridd Venstre som en mare siden partiet ble splittet på saken i 1972. Det var opptil flere EU-flagg på bordene på landsmøtet, men forslaget om ja til norsk EU-medlemskap ble nedstemt med 113 mot 107 stemmer.

3. Fjernet likevel ikke fraværsgrensen

Etter en avstemningsthriller av de sjeldne landet Venstre på å opprettholde dagens fraværsgrense i videregående skole - med 107 mot 105 stemmer.

Ledelsen ville fjerne fraværsgrensen, men kan takke seg selv for at de ikke vant frem. Deler av partiledelsen - partileder Trine Skei Grande, nestleder Ola Elvestuen og sentralstyremedlem Guri Melby - var nemlig ute av landsmøtesalen for å delta i Dagsnytt Atten da avstemningen foregikk. Disse tre ville ha stemt for å skrote fraværsgrense dersom de hadde vært til stede.

Leste du denne? Rossavik mener Venstre er modent for nedleggelse

4. Men vil ha bort sexkjøpsloven.

Venstre vil fjerne dagens sexkjøpslov, som gjør det straffbart å kjøpe sex. Partiet vil også ha en gjennomgang av hallikparagrafen.

Unge Venstre-leder Tord Hustveit fikk medhold i forslaget om å si nei til 24. konsesjonsrunde

5. Ungdomspartiet fikk til olje-nei.

Unge Venstre fikk flertall for å si nei til 24. konsesjonsrunde, mot ledelsens advarsel. Nylig lyste Regjeringen ut konsesjon på oljeleting i 102 blokker i Norskehavet og Barentshavet. Olje-neiet kan komplisere eventuelle regjeringsforhandlinger på borgerlig side til høsten.

6. Tredeling av foreldrepermisjon

Forslaget om å dele foreldrepermisjon etter fødsler i to mellom far og mor ble stemt ned, for andre år på rad. Men partiet vil ha tredeling av permisjonen.

7. Heller raust enn varmt.

«Raus» kommer fra norrøne «hraust» som betyr modig og dyktig, og i dag viser til begrepet til storsinn og romslighet, skrev Hordaland Venstre i sitt endringsforslag. De ville bytte ut ordet varmt med raust i partiprogrammet fordi det var mer «politisk og ideologisk». Og det var landsmøtet enig i.

8. Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier

Programkomiteen gikk inn for gratis barnehage og SFO til alle, men tapte avstemningen på landsmøtet. Venstre vil spisse begge ordningene inn mot lavinntektsfamiliene.

Guri Melby (V) kjempet for gratis barnehage tll alle, men fikk ikke Venstres landsmøte med seg.

9. Samtidig beholdes barnetrygden, men den skal «omfordeles».

Programkomiteen foreslo å fjerne barnetrygden for å finansiere gratis barnehage og SFO for alle (se punkt 7), men da det ikke fikk gehør, landet man på å beholde barnetrygden på dagens nivå. Men partiet vil se nærmere på modeller for å omfordele den. Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk ikke flertall.

10. Erstatter kontantstøtten med en ventestøtte.

Foreldre som står i kø for å få en barnehageplass skal få ventestøtte.

11. Nei til aktiv dødshjelp

Med klart flertall stemte Venstres landsmøte nei til Unge Venstres forslag om å utrede muligheten for å tillate eutanasi.

  • Podkasten Aftenpodden har med Venstres Sveinung Rotevatn denne uken, i en Venstre-spesial om blant annet landsmøtet, borgerlig uro og politisk tv. Abonner i Itunes her, eller lytt i spilleren under:
– Stater skal ikke drepe sine borgere. Det er ikke en stats oppgave i et liberalt samfunn, sa Trine Skei Grande og fikk landsmøtet med seg på å si nei til å utrede eutanasi.

12. Ja til altruistisk surrogati

Venstre vil tillate surrogati, men ikke at noen skal betale for det eller tjene penger på det. Typisk at en venn eller noen i familien kan bære frem et barn, men uten å ta betalt for det. Venstre er med dette det første partiet i Norge som tillater surrogati.

13. Vil forby tynne handleposer av plast.

I tillegg vil partiet ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast. Programkomiteen ville også ha forbud mot engangsservise og -bestikk av plast, men ble nedstemt.

14. Statsborgerskap til flyktningbarn

Barn som fødes av foreldre med flyktningstatus i Norge skal automatisk få norsk statsborgerskap. Venstres landsstyre hadde gått inn for å avvise dette forslaget.