Ap, Sp og SV vil bruke mer penger på samferdsel – men er rykende uenige om hva de skal bruke dem på

Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering? Det er høyst usikkert, viser partienes egne transportplaner.

Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane, og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.

Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget. Ikke minst om de blir avhengig av støtte fra Miljøpartiet De Grønne.

Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan.

Punkt for punkt mener de at ulike veiprosjekter på spesielt E134 og E6 i Gudbrandsdalen kan starte opp tidligere enn Regjeringen legger opp til.

Men Ap er samtidig en er uklare på hvordan veibyggingen skal skje. Høyre og Frp mener på sin side at Arbeiderpartiet gir urealistisk lave anslag for hva det vil koste å bygge alt det de foreslår, på vei.

Også Senterpartiet vil bruke mer penger, men samtidig vil partiet utsette utbyggingen av E18 vest for Oslo, der Ap på Stortinget nettopp har overkjørt eget byråd og sikret fremdriften. Sp vil prioritere å forsere E6-utbygging i Gudbrandsdalen.

SV, på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner, og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.

MDG vil stanse enda mer av den planlagte veiutbyggingen, og legge ned Regjeringens veiselskap Nye Veier. Men dette er det høyest uklart om de vil få med seg Ap på.

Ap og Sp er enige om at de vil øke andelen av biodrivstoff for norske kjøretøy til 40 prosent innen 2030, mye basert på norsk produksjon.

SVs Audun Lysbakken, Sps Trygve Slagsvold Vedum og Aps Jonas Gahr Støre vil alle overta regjeringsmakt. Men det er områder der partiene er langt mer enige enn på samferdsel.

Dette er jernbanen og veiene de vil ha i stedet

Hva Ap, Sp, SV og MDG ønsker av vei, jernbane- og kollektivsatsing ble mandag klart på Stortinget. Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan. (NTP)

 • I februar sa Aps Eirik Sivertsen til Aftenposten at selvkjørende biler kan redusere behovet for veiutbygging.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det blir stikk motsatt.

Eirik Sivertsen er Arbeiderpartiets talsmann på samferdsel.

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre:

 • Gå videre med alle prosjektene Regjeringen, KrF og V foreslår i ny NTP.
 • Lover å fortsette forbedringen av hovedveinettet, men sier samtidig at ny teknologi som selvkjørende biler kan redusere behovet for veiene slik de er planlagt.
 • Vil fastholde utbygging av InterCity jernbane til Lillehammer, Skien og Fredrikstad i 2030. Regjeringen vil utsette dette til ca. 2034.
 • Er imot oppstykking av norsk jernbane, vil styrke NSB.

Dette vil Senterpartiet gjøre:

 • Bruke mer penger på Nasjonal transportplan.
 • Utsette E18 vestover fra Oslo.
 • Utsette Hordfast, som skal gi fergefri vei mellom Stord og Bergen.
 • Fremskynde Rv4 gjennom Nittedal.
 • Fremskynde E16 Voss-Bergen.
 • Prioritere E6 gjennom Gudbrandsdalen.
 • Prioritere T-bane og annen kollektivutbygging Oslo.
 • Øke rammen i NTP med 7,1 milliarder kroner.
 • Er imot oppstykking av NSB:

Dette vil SV gjøre:

 • Fremskynde Ringeriksbanen, Jærbanen og Inter-City-utbyggingen.
 • Fremskynde nye T-bane og jernbanetunneler under Oslo.
 • Bruke bompenger til å bygge jernbane.
 • Vil gi inntil 70 prosent av det det koster å bygge store kollektivprosjekt i de store byene.
 • Vil skrote planlagte motorveiprosjekter, undersjøiske tunneler (der det er planlagt flere på fergefri E39 på Vestlandet) og store fjordkryssingsprosjekter.
 • Stanse rullebaneutbygging på Gardermoen og avskaffe Tax-free-ordningen.
 • Sjøtransport skal erstatte mye av godstransporten på vei.

Dette vil MDG gjøre:

Legge ned Regjeringens veiselskap Nye Veier umiddelbart.

Stanse så mye motorveiutbygging som over hodet mulig.

Bygge jernbane med slike reisetider:

 • Oslo-Bergen 4,5 timer, oppstart senest i 2021.
 • Oslo-Stavanger via Vestfoldbanen (tid ikke oppgitt).
 • Oslo-Trondheim på 5,38 timer.

Fremskynde full InterCity til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien.

Utrede jernbane nord for Bodø.

Gi et ladestasjonsløft for elbiler over hele landet.

Doble bysatsinger på kollektivprosjekter, med flere ekspressveier for sykler inn til de store byene.

Flertall vil tillate lavere standard på motorvei

Det skapte rabalder da Aftenposten sommeren 2016 kunne fortelle at Nye Veier legger opp til en lavere standard på enkelte motorveistrekninger, med et blikk til Sverige.

Nå skriver en samlet Transportkomité:

«Komiteen mener at nye møtefrie veier må bygges ut med en standard som gir mest mulig møtefri vei for pengene, og viser til at veinormalene som benyttes i våre naboland kan være relevante også i Norge.»

Ikke helt fasit for E18 og Oslofjord-forbindelsen likevel?

Slik er ny E18 vest for Oslo planlagt

Hva så med E18-utbygging vest for Oslo og Oslofjordtunnelen?

Ap overkjørte nylig byrådet på Stortinget, garanterte i i Aftenposten at de vil stå for sammenhengende utbygging på strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta også i regjering.

Men både Sp, SV og MDG ønsker i prinsippet omkamp her.

Ap lovet at de mandag skulle avklare om de ønsker bro eller ekstra tunnel for Oslofjordtunnelen. Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning. Men partiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, innrømmer at han ikke har lest Veivesenets store rapport nettopp om alternativene, fra februar 2015.

Som Aftenposten tidligere har omtalt er det i dag flertall på Stortinget for å bygge ny ekstra tunnel.

 • Det hadde aldri tidligere skjedd før i en valgkamp.

Plutselig var samferdsel en av Arbeiderpartiets viktigste saker.

Derfor blir samferdsel viktig under valgkampen

At Ap og Sp begge vil bruke mer enn dagens regjering på samferdsel, og at også SV og MDG vil bruke enorme summer, forteller hvor sterk posisjon samferdsel har fått i norsk politikk.

For drøyt ti år tilbake var vei og bane noe man snakket høyt om, men nedprioriterte hver gang et nytt statsbudsjett skulle vedtas.

Med de rødgrønnes store økonomiske løft for samferdsel, og dagens regjerings konkretisering og videreføring av løftet, er det i dag en konkurranse om å gi mest.

Venstres Abid Q. Raja og Høyres Nikolai Astrup slakter opposisjonens ønsker for vei- og jernbaneutbygging.