Stortinget sier nei til kongelig «pengemiks»

Hoffets midler til drift og vedlikehold skal ikke brukes til kongefamiliens private eiendommer. Det fastslår kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Kongehuset må holde seg til det vedtaket som Stortinget har gjort. På rent private forhold skal man bruke av apanasjen, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Dagbladet har avdekket hvordan kong Harald og kronprins Haakon over flere år har latt hoffet dekke millioner av kroner i lønn til drift, vedlikehold og vaktmesterarbeider på kongefamilienes syv private eiendommer.

Det skjedde til tross for at Regjeringen i statsbudsjettet lenge har slått fast at det er apanasjen til de kongelige, som i år er på 20,5 millioner skattefritt, som skal dekke slike utgifter.

Stortinget sier nei til sammenblanding

– Kongehuset må holde seg til det vedtaket som Stortinget har gjort. På rent private forhold skal man bruke av apanasjen, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Konklusjonen fremgår av en innstillingen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avga tirsdag.

– Det er satt en tydelig grense, sier Kolberg.

Regjeringen sa ja, Stortinget sier nei

Etter Dagbladets avsløringer valgte Regjeringen å åpne for at bevilgninger til hoffet også skal kunne dekke lønnsutgifter til vedlikehold av kongefamiliens private boliger og feriesteder.

Forslaget ble innbakt i budsjettforslaget kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la frem for 2017. Det er dette alle partiene på Stortinget nå sier nei til.

– Statsråd Jan Tore Sanners forsøk på å alminneliggjøre denne blandingen er enstemmig avvist av komiteen, sier han.

Fikk klargjøring for 15 år siden

Ifølge Dagbladet har det i budsjettene de siste 15 årene blitt tydeliggjort hvordan bevilgningene skulle brukes.

– Man fikk en fordeling i 2002 om disse utgiftene, og den vil vi holde fast ved, slik også Slottsutvalget la til grunn den gang. Så har vi bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet komme tilbake dersom de ønsker endringer i fremtiden, sier Høyres Michael Tetzschner til Dagbladet.