Venstre: Vil nok en gang stanse leting etter mer olje og gass

Venstres programkomité går enstemmig inn for å stanse utdeling av nye olje- og gasslisenser. – En sammenhengende fest for oljeindustrien etter at Venstre kom i regjering, svarer MDGs Lan Marie Berg.

Venstre og partileder Guri Melby vil ha bråbrems i tildelingen av nye lisenser til å lete etter olje og gass.

I dag sitter Venstre i en regjering med en meget positiv holdning til fortsatt oljeutvinning. I Granavold-plattformen, som er regjeringens politiske grunnmur, heter det:

«Regjeringen vil videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Letepolitikken skal bidra til dette. Nye, lønnsomme funn som sikrer inntekter, verdiskaping og sysselsetting er viktig for å opprettholde vårt velferdssamfunn.»

Når Venstre samles til landsmøte i helgen, kommer delegatene derimot til å stemme mot egen regjeringsplattform og for bråbrems i tildelingen av nye lisenser. Programkomiteen foreslår enstemmig følgende formulering:

«Norge og verden har behov for grønn omstilling. Derfor mener vi at det ikke bør tildeles nye lisenser på norsk sokkel. Tiden for å lete etter stadig nye fossile ressurser bør være over.»

– Tiden er inne til å stanse ny leting etter olje, sier Unge Venstres leder Sondre Hansmark.

Leder i Unge Venstre og medlem i programkomiteen, Sondre Hansmark, sier at Venstre ikke ønsker «å skru av kranene over natten».

– Det er helt nødvendig å begrense letingen. Tiden er inne for å stanse ny leting. Dette handler både om klima og økonomi:

– Utslippene fra oljenæringen har økt 70 prosent siden 1990 og står for nær 30 prosent av norske utslipp. Det er også veldig risikabelt å bygge ut stadig flere felt når Europa omstiller seg fra olje og gass til fornybar energi, sier Hansmark.

MDG: Tidenes skattepakke til oljenæringen

Også foran valget i 2017 gikk Venstre inn for å stanse oljeletingen. Men Solberg-regjeringen har likevel delt ut nye lisenser med Venstres støtte.

I 2019 åpnet det enorme Sverdrup-feltet, som er det tredje største på norsk sokkel. Ifølge Naturvernforbundet vil all oljen og gassen som hentes opp fra feltet føre til et samlet utslipp på 1,3 milliarder tonn CO2 når den brukes, noe som er 25 ganger mer enn hele Norge slipper ut på ett år.

Gigantfeltet Johan Sverdrup ble satt i drift i 2019, mens Venstre satt i regjeringskontorene. Det skal etter planen være i drift i 50 år og utvinne mer enn 600.000 oljefat hver dag.

MDGs Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det «har vært en sammenhengende fest for oljeindustrien etter at Venstre kom i regjering.»

– Mens andre land bruker pandemien til grønn omstilling, sørger Venstre for tidenes skattepakke til oljeindustrien. Det har aldri vært bedre vilkår for oljeindustrien enn når Venstre har sittet og styrt. Venstre har gode forslag til vedtak på landsmøtet, men til nå har de ikke fått særlig mye gjennomslag, sier Berg, og fortsetter:

– Med Venstre på vakt er olje- og gassinvesteringene mange ganger høyere enn i all annen industri i Norge til sammen. Da kan man ikke kalle seg et miljøparti, sier hun.

I likhet med Venstre godtok også SV som juniorpartner i den rødgrønne regjeringen utlysning av nye leteblokker.

– Jeg fatter ikke hvordan SV og Venstre aksepterer å sitte i regjeringer uten å få et fnugg av gjennomslag i oljepolitikken. Med deres stemmer og aksept i Stortinget har Norge fortsatt å pumpe olje og gass med uforminsket styrke, stikk i strid med kravene fra titusenvis av klimastreikende unge i gatene, sier Berg.

– Aldri vært bedre vilkår for oljeindustrien enn når Venstre har styrt, sier MDGs Lan M. Berg.

– Venstre mot allianse av oljekåte partier

Hun spør om Venstre kan garantere at de ikke vil sitte i regjering som fortsetter å bygge ut felt og lete etter enda mer olje og gass. Sondre Hansmark «vil ikke stille ultimatum.»

– Det er viktig å få ned utslipp. Oljevirksomheten er elefanten i rommet. Skal Venstre ta klimapolitikken på alvor, må vi også være med å begrense utslippene fra oljenæringen, svarer han.

– Granavolden og Venstres program går ikke i hop?

– Venstre går ikke til valg på regjeringsplattformen. Vi går til valg på Venstres program. Vi har en sterk allianse mot oss bestående av ekstremt oljekåte partier som Høyre, Ap, Sp og Frp. De lurer velgerne når de maler et bilde av at fremtidige oljefelt blir veldig lønnsomme. Dette handler om å treffe omstillingen i tide.

– Hvorfor skal velgerne tro på Venstres gjennomslag denne gangen?

– Fordi vi allerede har fått mange gjennomslag, vernet havområder og trukket iskanten mot sør. Vi har vist at vi er tøffe mot oljenæringen, sier Hansmark.

Høyre: Masse lykke til

Høyres nestleder, oljeminister Tina Bru, vil ikke stanse tildelingen av nye blokker.

– Det er vel ingen hemmelighet at Høyre ikke deler ønsket programkomiteen til Venstre har om å stoppe tildelingen av letelisenser på norsk sokkel. Dersom vi slutter å dele ut lisenser vil det få store konsekvenser for aktiviteten, og dermed både verdiskaping og sysselsetting knyttet til næringen, sier Bru.

Hun ønsker både KrF og Venstre «masse lykke til med debattene på landsmøtene deres.»

– Sammen har vi klart å kutte utslippene, men ikke utviklingen, med gode løsninger på klima- og miljøområdet i snart 8 år. Det tror jeg også vi skal klare fremover, sier Bru.

Venstres forslag sier at oppgaven nå «må være å fullføre de prosjektene som allerede er i gang på en mest mulig bærekraftig måte. Derfor må vi kutte utslipp gjennom elektrifisering og forberede norsk økonomi og næringsliv på en ny fase, der blant annet havvind og utslippsfri hydrogen fra norsk sokkel vil spille en viktig rolle.