Stortingspresidenten opprørt over SVs abortvedtak: – Helt grenseløst

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) reagerer kraftig på SVs vedtak om å åpne for selvbestemt abort frem til uke 22. – Helt grenseløst, sier hun om vedtaket.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier SVs vedtak vil fjerne balansen i dagens abortlov.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) uttaler seg sjelden om politiske stridstemaer. Etter SVs abortvedtak i dag, gjør hun et unntak.

– Dette vedtaket gjør meg opprørt. Det bryter med den grunnleggende balansen i dagens abortlov. Slik den er nå balanserer loven kvinnens rett til å bestemme selv, og fosterets rett til liv. Det SV ønsker er at selvbestemt abort skal gjelde helt frem til fosteret er levedyktig. Det er en svekkelse av rettsvernet til det ufødte liv, sier Wilhelmsen Trøen til Aftenposten. Tidligere i dag har hun også uttalt seg til VG.

– Ikke debatt om lovlighet

SV vil fjerne dagens abortnemnder. I stedet vil de ha selvbestemt abort helt frem til dagens yttergrense for lovlig abort. Den er satt ved levedyktighet – i dag 22 uker inn i svangerskapet.

SV vil også ha en lovfestet rett til rådgivning i forbindelse med abortvurderingen, men det skal være frivillig om de vil motta en slik rådgivning eller ikke.

Ovenfor Aftenposten har SV-leder Audun Lysbakken avvist at deres vedtak er en utvidelse av grensen for abort.

– Dette er ikke en debatt om når abort skal være lovlig. Det er en debatt om selvbestemmelse eller ikke, sier Lysbakken.

– Alle kriterier faller bort

– Har ikke SV rett i at det som endres er at avgjørelsen flyttes fra nemndene til kvinnen?

– I dagens abortlov er det selvbestemmelse frem til uke tolv. Den er satt da, fordi det er ved utgangen av første trimester. At grensen er satt her, er knyttet til fosterets utvikling og de etiske spørsmålene knyttet til det, påpeker Trøen og fortsetter:

– De fleste som ønsker abort får dette også etter uke tolv, men det er etter råd og veiledning av en abortnemnd. Det er svært kompetente jordmødre, sosionomer og leger. Når det innvilges abort etter uke 12 i dag, følger man alle de kriteriene i abortloven. Man tar hensyn til kvinnens situasjon, om barnet er sykt og om det er vanskelig å bære det frem.

– Med SVs forslag vil alle slike kriterier falle bort, sier hun.

SV-leder Lysbakken mener det er et viktig vedtak.

– Det er en modernisering av abortloven som bringer oss på linje med flere andre europeiske land, og som betyr at vi lytter til de kvinnene som sier at de opplever dagens system som en belastning, sier han.

– Når så mange kvinner sier at de opplever nemndene som en belastning, så syns jeg de fortjener å lyttes til, sier Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken mener SV har gjort et viktig vedtak.

– Grenseløst

Høyre-politikeren mener på sin siden det bryter balansen mellom kvinnens selvbestemmelse og vernet av det ufødte liv.

– Det siste blir borte om man gjør som SV sier. Når SV sier at dette er en modernisering av lovverket, synes jeg det er et spesielt ord å bruke. Helt ned til uke 23 settes det inn et stort, livreddende apparat. Å åpne for selvbestemt abort så sent i svangerskapet synes jeg det blir helt grenseløst.

– Nemndenes oppgave i dag er jo ikke å rådgi, det er å fatte en avgjørelse. SV vil gi kvinnene rett til rådgivning?

–Ja, men det er de samme dyktige jordmødrene vi snakker om, som til vanlig jobber med dette fagområder. Det er ikke mange kvinner som tar abort så sent. Men intensjonen er å ivareta de kriteriene som ligger i loven for å verne om det ufødte liv, men også råde og veilede kvinnen. Mitt inntrykk er at de fungerer mer helhetlig og likeverdig over hele landet enn det de gjorde før. Er det behov for å se mer på nemndene så bør man heller gjøre det, mener Trøen.

Fem partier vil fjerne nemndene

Fem partier har i vår gått inn for å fjerne abortnemndene, men bare SV og Rødt vil sette grensen for selvbestemt abort ved uke 22. Ap, MDG og Venstre går inn for selvbestemmelse frem til uke 18.

Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har reagert kraftig på SVs vedtak. Overfor Aftenposten kaller han det dramatisk og radikalt.

Samtidig avviser han at de mange liberaliseringsvedtakene i vår, er utløst av abortdebatten KrF startet da de gikk inn i Solberg-regjeringen.

– Nei, det er et premiss jeg ikke aksepterer, sier han til Aftenposten. Han viser til at spørsmålet har vært debattert lenge i flere partier.

– SV har gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort siden 2005, og Ap har diskutert dette på landsmøte etter landsmøte. For to år siden var det Gro Harlem Brundtland som kom inn og brukte sin tyngde, sier han.