Stiftelsen Født fri mister statsstøtten etter granskning

Kunnskapsdepartementet stanser støtten til stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder. Styrelederen er kritisk til granskningen.

Stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman Gaarder er daglig leder, mister statsstøtte etter at en granskning har avdekket sviktende økonomistyring.

Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Den konkluderer med at økonomistyringen i stiftelsen har vært dårlig, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Svært alvorlig

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

Ifølge granskningsrapporten kan penger ha blitt brukt til private formål. I tillegg avdekker den sviktende økonomistyring, at tilskudd ikke er brukt i henhold til tilskuddsordningens retningslinjer og at det ikke er rapportert om alt pengene er brukt på.

Styreleder er overrasket

Daglig leder i Født fri, Shabana Rehman Gaarder, viser til styreleder Jan Sverre Asker, for kommentar.

Asker understreker at styret ikke har hørt fra verken Kunnskapsdepartementet eller Imdi om utfallet av granskningen og at de ikke har mottatt rapporten.

– Vi er overrasket, om ikke sjokkert, først og fremst over saksbehandlingen, sier han til NTB.

Inntil Asker får sett rapporten, vil han ikke kommentere funnene eller opplysningene i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. Asker opplyser likevel at han er kjent med innholdet i rapporten fra å ha sett et tidligere utkast.

– Vi har ikke mottatt rapporten, men administrasjonen fikk et utkast, sier han.

– Administrasjonen ble intervjuet én-til-én og fikk mulighet til tilsvar. Men tydeligvis er dette ikke tatt til følge, understreker styrelederen.

Mener rapporten inneholder feil

I en pressemelding hevder Asker at «rapporten faktumbeskrivelse gir ikke grunnlag for at det er foretatt straffbare forhold, eller at stiftelsen har manglet økonomisk kontroll», samt at «rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter».

Han er særlig kritisk til at granskningen har skjedd på det han mener er kort tid og at Født fri, ifølge Asker, ikke har hatt mulighet til å framlegge bevis eller gi tilsvar innen fristene de er gitt.

Asker skriver likevel, at «det vil alltid være rom for skjønn i bruk av samfunnets midler, og Født fri vil se på dette, samt enkelte rutiner».

Over 50.000 på restaurant

Funnene er lagt fram i en rapport datert 18. september.

Her kommer det blant annet fram at Født fri brukte nesten 15.000 kroner for to personer på et «skriveseminar» på Son Spa, som inkluderte hotellrom og «dagpakke». Stiftelsen har også betalt over 65.000 kroner på London-tur for Shabana Rehman og en artist som var engasjert i forbindelse med Stovnerrevyen.

Det er også registrert et kjøp av en Mac-datamaskin til over 73.000 kroner, samt kjøp av flere mobiltelefoner og smartklokker fra Apple.

I tillegg er det registrert 46 kjøp hos restauranten Mr. India i Oslo på til sammen over 52.000 kroner.

Anbefaler anmeldelse

Ernst and Young anbefaler at Imdi vurderer å politianmelde forholdene avdekket i rapporten.

– På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst and Young er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. Imdi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier Imdi-direktør Libe Rieber Mohn.

Varsel fra tidligere medarbeidere

Født fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra Imdi.

Sistnevnte mottok i august et varsel fra fem tidligere medarbeidere i Født fri, som varslet om at tilskudd ikke var brukt i tråd med stiftelsens formål, meldte Vårt Land i august.