Frp står likevel bak flypassasjeravgiften

Gruppestyret i Frps stortingsgruppe har vedtatt at partiet likevel støtter opp om den omstridte flypassasjeravgiften, skriver VG.

Frps stortingsgruppe, som ledes av Harald Tom Nesvik (t.v.), bestemte seg torsdag ettermiddag for likevel å støtte flypassasjeravgiften.
  • NTB

SISTE: Samarbeidspartiene møtes til et nytt forhandlingsmøte om revidert budsjett klokken 20.

Stortingsgruppen vedtok torsdag ettermiddag at de står fullt og helt bak revidert nasjonalbudsjett som regjeringen har lagt fram.

Dermed støtter partiet også opp om den omstridte avgiften som skal innføres 1. juni, og som Stortinget vedtok i fjor høst.

Tidligere torsdag var det full stans i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett etter at Frps stortingsgruppe sluttet opp om et innspill om å arbeide for å fjerne flypassasjeravgiften. KrF og Venstre krevde at regjeringspartiene måtte avklare et felles standpunkt.

Høyres Svein Flåtten utelukker ikke overfor NTB torsdag ettermiddag at det nå kan bli forhandlinger igjen i løpet av kvelden.

– Venstre-folk rasende

Finanspolitikerne fra de fire borgerlige samarbeidspartiene skulle egentlig møttes torsdag ettermiddag for å forhandle om revidert nasjonalbudsjett (RNB), men utspillet fra Frp førte til full stans i forhandlingene.

Isteden møttes finanspolitikerne fra de fire borgerlige partiene på Flåttens kontor i 14-tiden for et avklaringsmøte.

Verken Terje Breivik (V), Hans Olav Syversen (KrF), Hans Andreas Limi (Frp) eller Flåtten ville ikke gi noen kommentarer til NTB da de forlot møtet etter om lag tre kvarter.

Ifølge VG er mange i Venstre rasende over at Frp har spilt ut to helt motstridende budskap om den omstridte avgiften: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen som har bekreftet at avgiften skal innføres, og stortingsgruppen i Frp som sier at de ønsker å forhandle den bort i Stortinget før sommeren.

Ifølge avisen skal raseriet over Frps offentlige omkamp i en sak som for lengst er vedtatt, være like stor i Høyres stortingsgruppe.

– Helt normalt

KrFs Hans Olav Syversen uttalte tidligere torsdag at han synes det er spesielt at Frps stortingsgruppe taler sin egen partileder midt imot. Siv Jensen, som også er finansminister, forsvarte nemlig flyavgiften i Stortingets spørretime onsdag. Det har skapt uklarhet om hva som er Frps posisjon.

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik avviser imidlertid at Frps stortingsgruppe har vedtatt å ta omkamp om avgiften, som ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor, og sier det er helt normalt at stortingsgruppa til Frp spiller inn ulike forslag i budsjettetbehandlingen.

Denne uka ble det kjent at Rygge flyplass trolig legges ned, som følge av at Ryanair ikke lenger vil ha base der. Ryanair har hevdet årsaken er flypassasjeravgiften, men både finansminister Siv Jensen og fagforbundet Parat har sådd tvil om avgiften er den reelle årsaken.

Finanspolitiske talsperson Hans Andres Limi, som forhandler om revidert nasjonalbudsjett for Frp, sier til NTB at situasjonen som har oppstått ved Rygge flyplass og i Moss-regionen, skal diskuteres under forhandlingene.

Stort hull

Etter det NTB forstår, er det ikke noen reell mulighet å droppe avgiften, som er varslet innført alt fra 1. juni. Dersom resten av inntektene skulle falle bort, ville det være svært krevende å tette hullet på nærmere rundt 750 millioner kroner i årets budsjett.

Flypassasjeravgiften er ment å komme Venstres krav om et grønt skatteskifte i møte. Venstre har primært ønsket andre miljøskatter, som en avgift på bensin og diesel. Det har Frp satt foten ned for, gjorde Terje Breivik klart overfor Dagbladet i februar.

Venstre har foreslått en annen modell for avgift på flyreiser, som partiet mener er bedre, og hevder modellen som nå etter alt å dømme blir innført, er regjeringens verk.