Politikk

Senker fattigdomsambisjonene

Krf-leder Dagfinn Høybråten angriper Aps nye planer for fattigdomsbekjempelse. - Vi bruker bare andre formuleringer, svarer Helga Pedersen.

Som opposisjonspolitiker understreket Jens Stoltenberg at Ap ville bekjempe fattigdom. Leder av Aps programkomité for perioden 2009-2013, Helga Pedersen, forsvarer endrede formuleringer. I bakgrunnen partisekretær Martin Kolberg.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Forut for forrige stortingsvalg fikk daværende Bondevik-regjering hard medfart av de rødgrønne partiene for manglende vilje til å bekjempe fattigdommen i Norge. Da opposisjonspolitiker Jens Stoltenberg for fire år siden entret talerstolen på Aps landsmøte, brukte han mye tid på å understreke at Ap vil bekjempe fattigdom og sosiale ulikheter som «biter seg fast», som han sa. Han ramset opp flere eksempler på dette og føyde til følgende:

–Hvorfor er det slik? Noe av dette skyldes en villet politikk fra høyresiden. Dette er det enkelt å gjøre noe med. Det er bare å bytte regjering.

Annen ordbruk.

Førstkommende lørdag – fire år senere – samles Ap igjen til landsmøte og skal vedta et nytt partiprogram. I dette er fattigdomsretorikken mindre ambisiøs enn da partiet satt i opposisjon. Mens Ap for fire år siden vedtok et program der det ble slått fast at «ingen skal være fattige» i Norge, sies det nå bare at Ap «vil bekjempe fattigdom».

Likevel avviser nestleder Helga Pedersen, som har ledet Aps programkomité, at Ap senker ambisjonene.

–Nei, overhodet ikke. Vi bruker litt andre formuleringer, men det har ikke noe med ambisjoner å gjøre. Vi vil fortsette å slåss mot fattigdom og forskjeller så lenge de finnes, sier hun, og viser til at det er mange tiltak i programmet som handler om dette. Hun ramser opp alt fra at «arbeid til alle er vårt viktigste verktøy», til en mer sosial boligpolitikk, et løft for å hjelpe rusmisbrukere, til økt offentlig satsing på tannhelse og for å forhindre at barn i fattige familier skal utestenges fra fritidsaktiviteter.

–Poenget er at vi må bygge en plattform – styrke sikkerhetsnettet – slik at færre faller gjennom, blir utstøtt og havner i fattigdom. Vi vil ha et velferdssamfunn – ikke noe forsorgssamfunn, sier hun.

Enkelt i opposisjon.

Dagfinn Høybråten, KrFs leder og tidligere skyteskive for rødgrønne politikere som anklaget ham og Kjell Magne Bondevik for manglende fattigdomsbekjempelse, er ikke i tvil om at Ap senker ambisjonene.

–Ap skapte sammen med SV et inntrykk av at fattigdommen kunne fikses – fikses enkelt. Det var bare et spørsmål om vilje. Så har de møtt en gjenstridig virkelighet og justerer ned ambisjonene uten å ville innrømme at det er det de her gjør. Det er trist, sier han. Han legger til at det ikke er mye troverdig.

–Vi sa det var vanskelig og ble beskyldt for ikke å ha vilje. Ap sa det var lett, men oppdaget at det var vanskelig og kryper nå langs bakken til nye formuleringer og lavere ambisjoner, sier han.

Les mer om

  1. Politikk