Politikk

KrF sa ja til å skattlegge barnetrygden

KrFs landsmøte vil øke barnetrygden betydelig og skattlegge den. Men det sa nei til en «turbovariant» av kontantstøtten som ville gitt en støtte på 15.000 kroner i måneden.

Dagrun Eriksen vant frem med forslaget om å målrette barnetrygden bedre. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

 • Solveig Ruud

Hvorvidt barnetrygden skulle skattlegges eller ei, har det vært stor uenighet om i KrF. Programkomiteen hadde foreslått å øke den betydelig, for så å skattlegge den. Det forslaget ble vedtatt – mot stortingsgruppens anbefaling.

En betydelig økning ble omtalt som en økning på totalt 5,6 eller 7 milliarder kroner. Noe av beløpet ville komme inn i igjen i statskassen i form av skatteinntekter.

Programkomiteens leder, Dagrun Eriksen, kalte det et «kinderegg». Hun mente en økt – men skattlagt – barnetrygd ville føre til at alle argumenter om at barnetrygden går til foreldre som ikke trenger det, ville falle bort og at ingen heretter ville tørre å fjerne ordningen.

En annen av dem som forsvarte forslaget, argumenterte slik:

– Ja til mer barnetrygd. Ja til dem som har minst. Det vil gi mest til dem som har minst, sa Åste Marie Lande Lindau fra Nord-Trøndelag.

Utjevning mellom dem med og uten barn

En av dem som var uenig, var stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som representerte stortingsgruppen da han uttrykte skepsis til skattlegging.

Han minnet om at barnetrygden ble innført for å bidra til utjevning mellom dem som har barn og dem som ikke har det.

– Skattlegging er en mildere form for behovsprøving, sa han.

 • Er du en ekte KrF-velger. Ta testen.

Ville blitt 15.000 kroner fra august

I forslag til nytt program hadde programkomiteen foreslått en mulighet til å ta ut det man kan få i kontantstøtte i en kortere periode enn i dag og dermed få mer pr. måned.

Konkret åpnet programforslaget for en «intensiv støtte i inntil seks måneder med dobbelt kontantstøtteutbetaling pr. måned».

I dag kan foreldre med barn under to år motta inntil 6000 kroner i kontantstøtte. Etter at KrFs programkomité la frem sitt første forslag, har KrF i budsjettforhandlinger med Høyre og Frp og Venstre fått gjennomslag for å øke støtten. Fra august settes den opp til 7500 kroner i måneden. Forslaget om «turbostøtte» ville dermed kunne utgjøre 15.000 kroner i måneden fra og med i høst.

Og den summen ble for høy også for KrF.

– 15.000 kroner i måneden er for mye, mente sentralstyret i partiet, som ba om at punktet måtte strykes. Det ble vedtatt.

Landsmøtet vedtok ellers en mer fleksibel støtte der én dag i barnehage vil kunne bety fire dager med kontantstøtte og omvendt. I dag kan det bare gis hel eller halv kontantstøtte. Halv støtte gis hvis man har i underkant av et halvdagstilbud i barnehage.

Kontantstøtte og innvandrerforeldre

Mottagere av kontantstøtte kan ikke samtidig benytte seg av et offentlig støttet barnehagetilbud.

KrF vil gjøre et unntak her for innvandrerforeldre med dårlige norskkunnskaper for å bedre språkferdighetene.

Programkomiteen hadde foreslått å gi minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper «tilbud om språkopplæring» og barnepass mens de mottar kontantstøtte.

Anført av Sør-Trøndelag KrF mente flere at «tilbud om språkopplæring» burde endres til en plikt til å motta slik opplæring. Og det ble vedtatt.

Lengre foreldrepermisjon

KrF har ellers vedtatt å øke foreldrepermisjonen med fire uker med full lønn til 53 uker (til 64 uker med 80 prosent lønn) og utvide fedrekvoten til 14 uker.

Partiet har også vedtatt å øke engangsstønaden – som gis til foreldre uten opparbeidet rett til foreldrepenger – til 2G, altså 185.000 kroner. Det ble vedtatt. De som ønsket å gi nybakte foreldre, som ikke har vært yrkesaktive, 278.000 kroner, ble nedstemt.

Landsmøtet vedtok også en lovfestet rett til midlertidig å gå ned til 80 prosent stilling.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Barnetrygd
 3. Kristelig Folkeparti (KrF)
 4. Kontantstøtte
 5. KrFs landsmøte

Stortingsvalg 2017

 1. NORGE
  Publisert:

  Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

 2. DEBATT
  Publisert:

  Hvordan kan Erna Solberg sørge for å bli valgt tredje gang?

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Ti grunner til at han slår opp med Solberg og Jensen

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Slår opp med Erna Solberg og Siv Jensen på onsdag

 6. POLITIKK
  Publisert:

  – It ain't over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – på vei inn til møtet i statsministerboligen.