Nå er Støres regjeringsalternativ det mest populære – også på bygda

Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å kunne danne regjering i høst. Han foretrekker å gjøre det med Sp og SV. Det er også det alternativet som flest velgere foretrekker.

Nesten hele landet ønsker å ta Ap, Sp og SV i bruk. Oslo vil noe annet.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
  • Odd Inge Aas
    Journalist

Det går frem av en måling Norstat har tatt opp for Aftenposten. Velgerne er spurt hvilke regjeringsalternativ de foretrekker (Se faktaboks). Svarene fordeler seg slik:

By og land

Det er ganske stabilt siden den forrige tilsvarende målingen Norstat tok opp for Aftenposten i juni.

Men én endring er tydelig etter at Senterpartiets oppslutning begynte å stupe på målingene.

Arbeiderpartiets regjeringsalternativ er en regjering bestående av Ap, Sp og SV.

Senterpartiets variant er en regjering bestående av Ap og Sp, eller en «Sp/Ap-basert» regjering, som de sier.

I juni var Støres regjeringsalternativ foretrukket av velgerne som bodde i Oslo, byer med mer enn 50.000 innbyggere og i byer med mellom 5.000 og 50.000 innbyggere. Unntaket var bygda.

Her var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum størst.

Blant velgere som bor i et tettsted eller i en landsbygd var Sps alternativ det med størst støtte. 25 prosent av velgerne her foretrakk Sps alternativ, mot 19 prosent for Aps.

Resten av velgerne er fordelt på andre alternativ (se faktaboks).

Nå har Støre tatt bygda fra Vedum.

Nå er Ap/Sp/SV-regjeringen den med mest støtte også i bygda. Nå foretrekker 26 prosent av bygdevelgerne denne varianten, mot 22 prosent for Vedums drømmeregjering.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran kommenterer målingen på telefon fra et tett valgkampprogram i hjemfylket Nordland. Han har akkurat gjort seg ferdig med en industridebatt mot Trygve Slagsvold Vedum i Mo i Rana da han får Aftenposten på linjen.

– Dette er en veldig hyggelig måling, som bekrefter noe vi har sett lenge, sier han.

Han forteller at Aps regjeringsalternativ er et hovedbudskap i valgkampen.

– Det er bare et stort Ap som garantist for regjeringsalternativet som flest ønsker. Det gleder meg at velgere i grisgrendte strøk også ser det, sier han.

Etterpå bærer det til Nestna der det er en konferanse om høyere utdanning. Der venter nok en debatt.

– Det å drive valgkamp er det artigste jeg vet, sier Skjæran.

Men Oslo vil noe annet

Samtidig har Oslo-folk et annet ønske. I juni var Støres regjeringsalternativ det med størst oppslutning blant Oslo-velgerne.

Da foretrakk 33 prosent av dem, dette. Nå har tallet sunket til 21 prosent. Samtidig sier 35 prosent i Oslo at de ønsker «en annen» regjering enn variantene Norstat har listet opp for dem (se egen faktaboks), mot 17 prosent i juni.

«En annen»-regjering kan være mye forskjellig, en ren Ap-regjering f.eks. eller en Ap/SV-regjering.

Dette svaret er nå det med mest støtte fra Oslo-velgerne. Det er særlig MDGs velgere som svarer dette. 55 prosent av dem ønsker «en annen» variant.

MDG har i flere omganger, og i litt ulike varianter, forsøkt å lansere det som et alternativ at Ap kan regjere med MDG – uten Sp.

På Aftenpostens siste meningsmåling var det også flertall for et samarbeid bestående av Ap, SV, MDG og Rødt – uten Sp.

Ap har på sin side utelukket regjeringssamarbeid med MDG og Rødt.

– Men nå er ikke Ap/Sp/SV det mest populære regjeringsalternativet i Oslo lenger. Har dere vært for opptatt av Distrikts-Norge, Skjæran?

– Jeg konstaterer at Ap går frem også i Oslo, og at også mange Oslo-folk ønsker en Ap-ledet regjering. Det er et godt grunnlag for å drive valgkamp, sier Skjæran.

Han forklarer at for Ap så gjelder fortsatt det gamle slagordet: «By og land, hand i hand».

MDG-leder Une Bastholm mener Oslo-tallene viser at det er mange som ikke er fornøyd med regjeringsalternativene det snakkes mest om i dag.

«Dagens regjering har nesten ikke kuttet utslipp, og det gjorde heller ikke forrige regjering med Ap, Sp og SV», uttaler hun i en e-post til Aftenposten.

«En regjering med Ap, SV og MDG, med Rødt som støtteparti, vil være den beste regjeringen for klima, barnas fremtid, natur og dyr. Vi har nå en historisk sjanse til en helt ny kurs for Norge, og jeg oppfordrer Ap og SV til å vurdere om ikke dette bør være Norges neste regjering i stedet for en regjering med et klimafiendtlig Senterpartiet».

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Stortingsvalget 2021