Sp-ordfører i Troms ser «veldig mørkt» på en situasjon der Sp havner i regjering med SV

– Sett fra min virkelighet er dette uklokt av Sp. Det sier partiets ordfører i Lyngen om de kommende regjeringsdrøftelsene med SV og Sp.

Flere av Sps ordførere har vært veldig skeptiske til at partiet skal regjere sammen med SV-leder Audun Lysbakken og hans parti. Noen er det fortsatt.
  • Solveig Ruud

En enstemmig stortingsgruppe i Sp gikk mandag inn for å starte sonderinger med Ap og SV. Hensikten med sonderingene er å avklare noen premisser for eventuelle regjeringsforhandlinger. Samtalene mellom Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre og noen til starter allerede torsdag.

– Jeg ser frem til sonderingene. Sp og SV har før vist at vi kan bli enige om mye bra politikk. Men det er også noen politikkområder der vi står et stykke unna hverandre. Så dette blir spennende.

Det sier Sps nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Men blant Sps mange ordførere er ikke alle enige i denne vurderingen.

«Her skyter vi jo det vi får tak i av rovdyr»

Flere av dem har høylytt advart partiet mot å gå i regjering med SV. En av dem er Dan Håvard Johnsen, ordfører i Lyngen kommune i Troms.

– La oss håpe det blir med sonderinger. Men det er jo ufint ikke å sjekke ut at det ikke lar seg gjøre. Vi må bare få bekreftet at det ikke lar seg gjøre, sier han.

I utgangspunktet ser han ikke hvordan det kan bli mulig for Sp å bli enig med SV om en regjeringsplattform.

– Jeg kan ikke se at det skal gå. I en del politiske saker er forskjellene altfor store. SV henter sine velgere fra de store byene, mens vi henter våre fra distriktene, sier han.

– Hva er det du frykter mest ved SVs politikk?

– Det er egentlig hele fjøla, sier han og nevner SVs tilnærming til oljepolitikken skatte- og avgiftspolitikken og til infrastruktur.

– Og så kommer uenighet om naturvern og rovdyr på toppen av dette?

– Ja, det kommer aldri til å gå. Her skyter vi jo det vi får tak i av rovdyr, sier han.

Lyngen-ordføreren sier samtidig at han har tillit til at Sps ledelse eventuelt kan få til en god avtale slik at Sp blir «minimalt skadelidende.» Men han ser mørkt på et resultat som ender med regjering sammen med SV. Om det skjer, tror han at han får «trøbbel med å se egne velgere i øynene» ved neste valg.

Skeptisk til SV, men greit med sonderinger

Sp-ordfører Ronald Wærnes i Båtsfjord var også en av dem som før valget uttrykte skepsis til å samarbeide med SV. Han fryktet hele regjeringsprosjektet skulle «bevege seg litt for lang til venstre.»

– Jeg hadde håpet det annerledes. Men makta rår, velgernes bestemmer, sier han. Han forklarer at når Ap og Sp alene ikke fikk stor nok oppslutning til å danne en flertallsregjering, er det greit at Sp går i gang med sonderinger med SV.

– Jeg ga aldri uttrykk for at jeg ønsket vi skulle sitte i en mindretallsregjering. Når det først ble som det ble, støtter jeg strategien, sier han.

Sp-ordfører Haldor Ødegård i Vestre Slidre, er også blant dem som har advart mot SV-samarbeid.

– Jeg har ikke lyst til å uttale meg nå, sier han.

Han gjentar at han tidligere har sagt at SV er «ganske langt ute på venstresiden». Likevel sier han nå at han har full tillit til det ledelsen i partiet nå gjør.

Stjørdal-ordfører vil ikke svare på om han støtter sonderinger

Sps ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, er heller ikke blant dem som har ivret for noe nytt rødgrønt samarbeid. Han var politisk rådgiver for olje- og energiminister Ola Borten Moe i den rødgrønne regjeringen.

Så sent som i fjor sommer mente han til og med at Sp ikke burde binde seg til Ap. I et intervju med TV2 utelukket han ikke at Sp kunne samarbeid med borgerlig side i rikspolitikken. Selv har han gode erfaringer med borgerlig samarbeid lokalt i Trøndelagskommunen. Der har Sp i 20 år samarbeidet med Høyre.

Etter at Sps ledelse nå har sagt ja til å sondere med SV, sier han at han har full tillit til at ledelsen gjør kloke vurderinger.

På spørsmål om han støtter sonderingene, svarer han ikke direkte på spørsmålet.

– Jeg har tillit til at de gjør løpende og kloke vurderinger rundt dette, gjentar han.