Nav-offer har fått over én million kroner tilbakebetalt

Nav har gjennomgått 1171 tidligere krav om tilbakebetaling som etaten fryktet var i strid med EØS-reglene. 604 mottagere har fått tilbakebetalt til sammen 23 millioner kroner.

Nav-sjef Sigrun Vågeng (t.v.) og daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da trygdeskandalen ble offentlig kjent i fjor høst.

– Den største utbetalingen er på litt over én million kroner. Samlet har vi til nå utbetalt ca. 23 millioner kroner, sier Haakon Hertzberg, assisterende kunnskapsdirektør i Nav.

Det vil ennå gå lang tid før alle de juridiske avklaringene om tilbakebetaling, erstatning og oppreisning for ofrene for trygdeskandalen, i første rekke de som urettmessig har sonet i fengsel, er klare.

Trygdeskandalen dreier seg om at nye EØS-regler fra 2012 ikke ble implementert i Norge og at Nav la feil rettsforståelse til grunn.

Etaten stoppet i mange år utbetalinger, krevde trygdeytelser (arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger) tilbakebetalt og anmeldte trygdemottagere som hadde vært på reise i EU-land.

Les også

Guide til trygdeskandalen

304 tidligere vedtak opprettholdt

Status i dag er:

  • 188 Nav-brukere har ikke fått utbetaling på grunn av ikke innbetalt krav eller motregning av andre krav.
  • Gjeld på ca. 55 millioner kroner er slettet.

Så langt har Nav behandlet 1171 saker:

  • 626 vedtak er omgjort slik at ytelsen etterbetales.
  • 240 vedtak er delvis omgjort.
  • 304 tidligere vedtak er opprettholdt. Det betyr at Nav mener disse ikke er rammet av feiltolkningen.

Ytterligere 230 tilbakekrevingssaker som kan være berørt av feiltolkningen, er ennå ikke vurdert på nytt.

– De som har fått omgjort vedtaket, får rente på etterbetalingen. Renten er om lag halvparten av forsinkelsesrenten, sier Haakon Hertzberg.

Les også

Offer forteller om Nav-kaos: – Virker som de fortsatt ikke skjønner hva de utsetter mennesker for

Ingen erstatning for «tort og svie»

I tillegg til etterbetaling av trygderettigheter, kan ofrene også kreve erstatning for utgifter som direkte kan knyttes til Navs feilaktige lovanvendelse.

Ifølge Magne Fladby, leder for innsatsteam EØS-saker i Nav, har etaten mottatt 77 krav om erstatning. 49 saker er ferdig behandlet:

40 krav er avslått. 9 personer har fått medhold og utbetalt til sammen 852.757 kroner i erstatning. En person fikk innvilget er 560.000 kroner, opplyser Nav.

Ofrene for trygdeskandalen får derimot ikke én krone i oppreisning for ubehaget de er påført.

– Vi har ikke anledning til å gi erstatning for «tort og svie», jf. skadeserstatningsloven §§ 3–5 – 3-6a, forklarer Fladby.

– Var ikke grovt uaktsomt

Begrunnelsen for en slik oppreising er at skadevolder må ha vært grovt uaktsom eller forsettlig ha påført skaden.

– Dette var en feil som hverken var grov uaktsom eller forsettlig fra statens side. Derfor anses ikke vilkåret oppfylt for tort og svie, sier Hertzberg.

Han sier at mottagerne får etterbetalt med rente som er ca. halvparten av forsinkelsesrenten, og «slik sett ligger det en slags erstatning i dette».

Les også

Oppsummering av høringen om skandalen: Alle tok delansvar for. Ingen tok det fulle ansvar.

Nav-bruker sonet 8 måneder

Personer som derimot er urettmessig dømt og har sonet i fengsel, vil kunne få erstatning og oppreising gjennom behandling i domstolene. Dette spørsmålet avgjøres ikke av Nav.

Nav anslo i høst at 2400 saker kunne være berørt av feiltolkningen. Dette tallet er siden justert ned mot det halve.

Anslaget over feilaktig dømte personer for trygdesvindel er derimot økt fra 48 til 75, ifølge Nav.

36 av dem ble dømt til fengsel. Den lengste dommen var på 8 måneders fengsel. Riksadvokaten har sagt at disse dommene skal gjenopptas.

Trygdeskandalen har fått alvorlige konsekvenser for flere av ofrene som har endt opp som gjeldsslaver. En person ble fratatt barna og ett av flere argumenter for dette var at vedkommende noen måneder før var dømt for trygdesvindel.