Oslo Venstre inviterer byrådet til sjokkøkning av rushtidsavgift

Forskjellen på månedskort og bompenger må økes for at biltrafikken skal gå ned. Oslo Venstre vil sette ned månedskort til 590 kroner og doble prisen for å passere bomstasjonene i rushtiden.

Venstres Hallstein Bjercke vil bruke regjeringens bompakke til sjokkøkning av bompenger i rushtiden.

Det er regjeringens bompakke som Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, sier gir nye muligheter. I den slås det fast at nullvekstmålet for biltrafikk ligger fast. For å få ekstra penger til kollektivtrafikk og bomprisreduksjoner skal biltrafikken ikke økes.

For Oslo gir regjeringens pakke 2 kroner i kutt for bompassering og 4 kroner på trikkebilletten. Men ifølge Bjercke er det opp til Oslo selv hvordan man organiserer dette.

Nå inviterer han byrådet ved samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til samarbeid.

– Oslo er ikke pålagt å kutte bomtakstene flatt. Vi må få til større forskjell på kostnadene for å få folk til å kjøre kollektivt og å nå nullvekstmålet, sier han.

Bjercke erkjenner at avtalen medfører at «totalt sett må bompengene ned».

– Men vi står fritt med tanke på hvordan vi tar dem ned. Bompengeinntektene i Oslo er gått ned over flere år fordi flere går over til elbil. Det kan godt hende at overgangen til elbiler alene fører til den ønskede nedgangen i bominntektene.

– Mitt poeng er at vi kan differensiere mye hardere for å endre vanene. Vi vil skru prisene kraftig opp i rushtiden og skru ned på andre tider av døgnet, sier han.

Hvor mye skal det koste å kjøre gjennom Oslos bomstasjoner i rushtiden? Mye mer, mener Venstre.

Sjokkøkning og lavere pris på månedskort

Derfor lanserer Venstre-kandidaten forslaget om en sjokkøkning av bomavgiften i rushtiden og et 20 prosents kutt i prisen for månedskort.

Ifølge Bjercke er nettopp problemet at prisforskjellen på bil og kollektiv er for liten for de arbeidsreisende. Det er her nøkkelen ligger til å få ned biltrafikken, sier han.

– Oslo må takke ja til statens milliarder til kollektivtrafikken, redusere prisen på månedskort til 590 kroner fra dagens 750 kroner, og så gjør vi det mye dyrere å kjøre bil, sier Venstre-representanten.

Han vil kombinere dette med forslag om å øke bompengeavgiften i rushtiden til mellom 40 og 50 kroner, nær en dobling fra dagens nivå. Derimot mener han at en kan sette ned bompengeavgiften utenom rushtiden, som i dag er definert mellom klokken 7 og 9 om morgenen og fra 15 til 17 på ettermiddagen.

Venstre vil sjokkøke rushtidsavgiften og kutte prisen på månedskort i Oslo. Her er en italienskprodusert SL-95-trikk på vei mot Rikshospitalet.

Bjercke sier en må vurdere å utvide rushtiden, og han er klar over at dette kommer i konflikt med Høyres forslag om at det mellom 17 og 20 bare skal betales for én passering.

Ved å kutte utenom rushtiden mener han Oslo oppfyller regjeringens bompakke, men kutter bilkjøring inn til byen.

– Byrådet skulle redusere biltrafikken i byen med 20 prosent mellom 2015 og 2020. Det har det overhodet ikke lykkes med. Den har gått ned med 1 prosent. Det er tid for kraftigere skyts. Dette er en ypperlig anledning, sier han.

Les også

Frp og KrF varslet raskt støtte til Solbergs historiske ultimatum. To timer senere sa også Venstre ja.

MDG vil øke bompengesatsene, Ap sier nei

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har sagt at hun ønsker økte bompengesatser i Oslo, noe hun igjen understreket overfor Dagbladet søndag.

Arbeiderpartiets Raymond Johansen og MDGs Lan Marie Nguyen Berg sitter begge i byrådet i Oslo, men de har ulikt syn på hva som bør skje med bompengesatsene i hovedstaden.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg sier MDG vil kutte kollektivprisene ved å øke bompengene.

– Vi vil kutte billettprisene med 20 prosent og øke bompengene. Det er bra med høyere rushtidsavgift, men jeg er overrasket og skuffet over at Venstre nå sier klart og tydelig at bompengenivået i Oslo skal ned, ikke opp. Venstre, Høyre og Frp går også til valg på å bygge nye motorveier over hele Oslo, på E18 og E6. Det er gammeldags bypolitikk som vil gjøre det umulig å nå klimamålene våre, sier byråd Berg.

Berg mener biltrafikken må kraftig ned dersom Oslo skal bli en utslippsfri by innen 2030. For å redusere biltrafikken, kutte utslippene, gjøre luften ren og sikre penger til å bygge ut T-bane og flere trikkelinjer i Oslo, mener MDG at bompengene bør videre opp i neste runde av Oslopakke 3-forhandlingene.

– Det er fremtidsrettet miljøpolitikk som kommer hele byen til gode, spesielt dem med dårlig råd, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier på sin side til NTB at det er uaktuelt at bompengenivået i Oslo skal heves ytterligere:

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, sier Johansen.

Les også

Dette er fagmiljøets dom over regjeringens bompengeløsning

Høyre: Ja til billigere månedskort, nei til økt rushtidsavgift

– Jeg er ikke enig med Hallstein Bjercke om å øke rushtidsavgiften igjen. Det er bedre å redusere prisen på månedskortet, sier Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

Han vil heller bruke bompengeavtalen til å gjennomføre forslaget fra Høyre og KrF om en tre timers bompause på ettermiddagen. Da vil folk bare betale én gang om ettermiddagen når de for eksempel skal følge barn til fritidsaktiviteter.

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

– Oslo får nå mulighet til å redusere bompengene med cirka 3 milliarder kroner. Det bør vi benytte til å innføre bompausen.

– Det regjeringen har lagt på bordet, gir også mulighet til å redusere månedskortet til under 700 fra dagens nivå på 750 kroner. Da vil folk velge å reise kollektivt og miljøvennlig, sier Solberg.

Han mener det «aller viktigste er at avtalen også gir Oslo et statlig tilskudd til å investere minst 3 milliarder kroner mer i kollektivtrafikken». – Det er en historisk satsing som Høyre vil bruke på en T-baneforbindelse mellom dagens linjer i Groruddalen og en ny forbindelse mellom Carl Berner og Ensjø. Sammen gir det flere avganger på T-banen, sier han.