Nav håper å bli à jour med dagpengesøknadene i slutten av juli

Nav kan ikke love å normal saksbehandlingstid på dagpengesøknader før i slutten av juli. Nav og arbeids- og sosialministeren oppfordrer folk til å vurdere om de trenger forskudd.

Direktør i Nav Arbeid og ytelser Ellen Christiansen.
  • Solveig Ruud

– Flere saker enn vi noen gang kunne forestille oss, tikker inn, sier direktør i Nav Arbeid og ytelser Ellen Christiansen om den store mengden søknader om dagpenger.

Hun forteller at etaten har jobbet på spreng sammen med Arbeids- og sosialdepartementet for å få iverksatt endringer i dagpengeregelverket og andre vedtak Stortinget har fattet på grunn av koronaepidemien.

– Vi har gjort løpende tilpasninger i IT-systemene våre  slik at hver enkelt søknad kan behandles raskere. Det tok litt tid før vi kunne starte saksbehandlingen. Nye regler måtte på plass først.  Det er fortsatt endringer og tilpasninger som ikke er på plass ennå, sier hun.

– Hvor lang er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for dagpenger nå?

– Den endrer seg stadig. Siden saksmengden er så enorm, og vi ikke kan behandle alle sakstyper ennå, vil ikke gjennomsnittlig saksbehandlingstid si noe om når den enkelte kan forvente å få sin sak behandlet.

Ikke normal saksbehandlingstid før ferien

For første gang etter at krisen inntraff, tør Nav nå gå ut med et tidspunkt for når de håper at saksbehandlingstiden er tilbake til normalen. Før pandemien traff Nav, var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dagpenger 25–30 dager.

– Vi behandler søknader fortløpende og forventer å være à jour i slutten av juli, sier hun, men legger til:

– Dette forutsetter selvsagt at antall nye dagpengesøknader ikke øker mer enn vi har lagt til grunn, og at vi får gjennomført de planene vi har lagt til grunn.

Hun understreker at det vil kreve veldig mye av Nav å klare dette innen det tidspunktet.

– Det høres ut som lenge, men i en ordinær situasjon ville vi brukt langt mer enn et år på å behandle så mange søknader, sier hun.

Neste uke begynner Nav å behandle dagpengesøknader for lærlingene. Det er en gruppe som tidligere ikke fikk dette.

Isaksen håper på raskere løsning

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier han vil gjøre sitt for at Nav har alle nødvendige verktøy for å få ut utbetalingene så fort som mulig.

– Regjeringen jobber også med en ekstra bevilgning til Nav i revidert nasjonalbudsjett. Sammen med Nav vil jeg se på om det er mulig at utbetalingene kan skje enda raskere enn det de nå varsler, skriver han i en e-post.

Statsråden gjentar tidligere forsikringer fra Nav om at folk vil få de pengene de har krav på.

– Det er viktig at folk tar høyde at det vil ta noe tid, og at de derfor tar økonomiske forholdsregler, som å søke om forskudd på dagpenger og ta kontakt med banken sin eller andre kreditorer, sier han.

Bør vurdere om de trenger forskudd

Like før påske ble det mulig å få forskudd på dagpenger. Hittil har Nav utbetalt nær 1,8 milliarder kroner i forskudd til 121. 000 dagpengesøkere. Regjeringen har nå bestemt at forskuddsordningen videreføres i 30 dager fra 26. april.

– Personer som ikke har fått behandlet søknaden om dagpenger, og som tidligere har søkt om forskudd, kan dermed søke om forskudd for en ny periode. Vi tror det vil være behov for en forskuddsordning også etter dette. Vi har tatt dette opp med departementet, sier Christiansen.

– Går det med ekstra mange saksbehandlere når dere både skal behandle søknader om forskudd og så søknaden på normal måte?

– Nei, forskuddsordningen går omtrent helautomatisk, sier hun.

Har omplassert folk og skrudd opp tempoet

For å øke tempoet i behandlingen av sakene har Nav blant annet omplassert folk internt.

– Vi har mer enn doblet saksbehandlingskapasiteten. Vi er i ferd med å lære opp flere og rekrutterer utenfra, opplyser hun.

– I forrige uke behandlet vi 22.000 dagpengesøknader. Det er seks ganger så mange som i en gjennomsnittlig uke i fjor.

For å illustrere den arbeidsmengden etaten nå har, sammenlignet med normalt, opplyser hun følgende:

  • Så langt i år har Nav fått inn nesten 447.000 søknader om dagpenger mot 160.500 i hele fjor.
  • I påsken fikk Nav daglig inn 15 ganger så mange som på tilsvarende tid i fjor.

Etterslep etter krisen

Som Aftenposten har omtalt, blir EØS-saker og en del klagesaker liggende på vent på grunn av den interne flyttingen av saksbehandlere. Hvor lang tid det vil ta før Nav vil være tilbake i normalt gjenge, kan ikke Christiansen svare på.

– Vi kommer til å sitte med et etterslep på andre oppgaver når vi er ferdige med dette. Men det å sikre at folk får pengene til å leve av, må gå foran andre oppgaver, sier hun.