Stein Lier-Hansen: «Dypt sjokkerende at Stortinget fritar seg selv fra karantene – mens kommunene får stenge arbeidsfolk ute»

Fem dager etter at regjeringen innstendige oppfordret kommuner om å droppe egne karanteneregler, har de fleste kommunene ikke fulgt oppfordringen.

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er opprørt over at Stortinget ikke pålegger kommunene å føle nasjonale karanteneregler når Stortinget unntar seg selv fra lokale bestemmelser.

Noen kommuner har lempet på sine karantenebestemmelser, mens de fleste har beholdt ulike varianter av «søringkarantene».

Bardu kommune innskjerpet sågar karantenereglene denne uken til å omfatte alle tilreisende sør for Nordland. Dette vedtaket ble imidlertid opphevet av Fylkesmannen fredag ettermiddag.

Men Træna, Vardø og Rennebu har nå stengt grensene for alle som kommer utenfra kommunen.

Samtidig har 8 helgelandskommuner i den sørlige delen av Nordland denne uken droppet karantenen de også hadde pålagt alle tilreisende fra nabokommuner i eget fylke, slik Aftenposten skrev i forrige uke. Men fortsatt er det 9 kommuner i Helgeland som opprettholder karantenegrensen til alle andre kommuner i fylket.

Regjeringen har vegret seg for å pålegge kommunene å følge de nasjonale karantenebestemmelsene, men la sist søndag frem en veilederen med forslag til hvordan lokale tiltak i minst mulig grad skal ramme næringslivet. Men veilederen ble ikke gjort rettslig bindende.

En rekke kommuner, deriblant store kommuner som Tromsø, Bodø og Kristiansund var imidlertid kjapt ute med å erklære at de vil fortsette med den såkalte «søringkarantenen».

– Politikerne vet råd. For seg selv.

Adm.dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier situasjonen er noe bedre etter at veilederen kom. Blant annet trekker han frem en bedret situasjon i Nordland etter at Fylkesmannen i Nordland har fulgt opp overfor nordlandskommuner.

Les også

Korona sender fire partier på intensiven | Kjetil B. Alstadheim

Men fortsatt møter næringslivet problemer flere steder i landet.

– Hverken regjering eller storting ser ut for å være i stand til å gjøre noe med de kommunene som har innført lokale korona-karanteneregler. Dette lokale regelverket hindrer fortsatt ansatte i industri, bergverk
og annet næringsliv fra å jobbe dersom de må krysse kommunegrensen for komme seg på arbeid. Det er ganske mange, sier Lier-Hansen.

Det opprører Lier-Hansen at stortingspolitikere i en slik situasjon har unntatt seg selv fra lokale karanteneregler.

– Politikerne vet råd. For seg selv. Aftenposten kunne søndag kveld berette at stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen nå har sendt brev til partigruppene på Stortinget og gjort det klart at det ikke gjelder noen karantener for politikere som krysser kommunegrenser. Stortingspresidenten betrakter altså de konstitusjonelle organers virksomhet som «samfunnskritisk funksjon».

Les også

Aftenposten mener: Stortinget risikerer å gjøre krisen verre

Dette provoserer Lier-Hansen

– Jeg finner dette dypt sjokkerende og provoserende at Stortinget fritar seg selv fra karantene, mens kommunene får stenge arbeidsfolk ute. Hele landet har gått i tilnærmet dvale. Mer enn 300.000 mennesker er uten arbeid. Vanlige arbeidstagere sliter med å komme seg på jobb. Svært mange frykter for fremtiden.

– I denne situasjonen velger det politiske Norge å favorisere seg selv, fremfor å gjøre det helt opplagte: Nemlig fortelle kommunene at de lokale karantenereglene ikke lenger er gyldige.

Han ber Stortinget gjøre et vedtak om at kommunale
karanteneordninger ikke lenger er gyldige.

– La arbeidsfolk i bedrifter som er av stor betydning for landet, få komme seg på jobb igjen. La friske mennesker utføre sitt arbeid.

Almlid: Fullmaktslov må vurderes fortløpende

Også NHO-direktør Ole Erik Almlid sier situasjonen er noe bedret for hans medlemsbedrifter.

– Jeg registrerer også at noen fylkesmenn har fulgt opp eventuelle brudd fra kommunene på en god måte. I sum betyr det en noe bedret situasjon.

– Men det er fortsatt slik at noen kommuner insisterer på å ha særregler, og for de bedriftene og arbeidsplassene som rammes av dette, er det ikke til stor hjelp at noen kommuner nå følger de nasjonale spillereglene.

– Mener du regjeringen må skjære gjennom og pålegge alle kommuner om å følge nasjonale retningslinjer?

– Jeg har stor tro på at dette vil la seg løse nå, og det later til å være vilje til det. Men dette må vurderes fortløpende