SV ber Hauglie gripe inn for å gjenskape tilliten til utvalget som gransker trygdeskandalen

For å gjenopprette tilliten til granskingen av trygdeskandalen, må lederen og et av medlemmene i regjeringens oppnevnte utvalg byttes ut, mener SV.

SVs medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Freddy André Øvstegård vil ha to ut og to nye medlemmer inn i regjeringens granskingsutvalg.

SV har brukt juleferien til en ekstra tankeprosess omkring medlemmene i utvalget som skal granske trygdeskandalen.

Selv om Justisdepartementets lovavdeling alt i alt mente at utvalgsleder Finn Arnesen og medlem Jens Edvin Skoghøy var habile nok til å kunne fortsette granskingen, har SV nå konkludert med at partiet likevel mener de to bør erstattes.

Finn Arnesen er professor i Europarett ved Universitetet i Oslo og oppnevnt av regjeringen til å lede granskingsutvalget.

– Regjeringen er nødt til å bytte ut de to og finne to nye navn til utvalget for å gjenopprette tilliten til den viktige jobben granskingsutvalget skal gjøre, sier Freddy André Øvstegård, SVs medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Han opplyser at partiet nå vil skrive et brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og be om at de to byttes ut.

Begrunnelsen er lovavdelingens konklusjon om at de er erklært delvis inhabile.

Dømte i sak som berører temaet i skandalen

Det har stormet omkring Arnesen og Skoghøy fordi de to jusprofessorene var dommere i en Høyesterettssak som handlet om trygdesvindel og bl.a. et opphold i Spania som ikke var klarert med Nav.

Tre dager etter oppnevnelsen fikk Finn Arnesen tips om at han og Skoghøy kunne være inhabile. De avviste selv påstanden i et notat, og dette ble akseptert av Statsministerens kontor.

Det førte til at professor Benedikte Moltumyr Høgberg kritiserte regjeringen for at den som oppdragsgiver ikke sørget for en uavhengig vurdering av granskernes habilitet. Den ble etter hvert foretatt av lovavdelingen.

Selv om den mente de to alt i alt var habile nok til å fortsette jobben, konkluderte Justisdepartementets fremste jurister likevel med at det foreligger «en avgrenset inhabilitet» for leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy på grunn av Høyesterettssaken.

Må betale for hastverksarbeid

– Er ikke Arnesen og Skoghøy, selv om disse er blitt erklært som begrenset inhabile, noen av de mest kompetente regjeringen kan ha i et slikt utvalg?

– Det er klart det er vanskelig å finne gode, kompetente medlemmer til dette utvalget. Derfor har vi hele veien vært kritiske til hastverket i saken, sier Øvstegård og legger til at regjeringen raskt satte ned utvalget uten at opposisjonen fikk komme med innspill om andre aktuelle navn.

Tre dager etter at oppnevnelsen fikk Finn Arnesen tips om at han og Skoghøy kunne være inhabile. De avviste selv påstanden i et notat, og det ble akseptert av Statsministerens kontor.

Han mener Arnesen og Skoghøy gjorde det riktige da de selv sendte inn et notat der de vurderte egen habilitet.

– Men det ble stoppet av Statsministerens kontor. Så nå må regjeringen betale prisen for det hastverket og sette en fot i bakken.

Les også

Jus-professorer kritiske til at Nav-granskere selv fikk avgjøre at de ikke er inhabile

Kan ikke leve med usikkerhet i så viktig sak

– Justisdepartementets lovavdeling ende med å konkludere med at de alt i alt var habile?

– Det er vanskelig for oss å være dommer i et slikt juridisk spørsmål, men vi ser det skaper så stor tvil og usikkerhet at tilliten til utvalgets arbeid blir skadet. Og det kan vi ikke leve med i en så viktig sak, sier Øvstegård.

Han mener de konkrete sakene de to er inhabile i, kan ha betydning for mer enn bare de konkrete sakene.

– Det er det jo en rekke jusprofessorer som er ute og sier, legger han til.

Stortinget må ta regi

Øvstegård vet foreløpig ikke om partiets forslag har støtte i flere andre opposisjonspartier.

– Men jeg håper resten av opposisjonen ser at Stortinget må ta mer regi når det gjelder dette granskingsutvalget for å gjenopprette legitimiteten, sier han og gir uttrykk for at det er viktig at konklusjonene fra utvalget har stor tyngde.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som skal ha høring om trygdeskandalen i slutten av uken, vil trolig behandle granskingsutvalgets rapport i en ny runde.

– Vi vil først gi regjeringen muligheten til å rydde opp i denne uheldige svekkelsen av tilliten til utvalget. Vi ber nå departementet og regjeringen om å gripe inn og trekke de to fra utvalget og komme med forslag på to nye medlemmer, sier SV-politikeren. Han minner om at det er regjeringen selv som har kontrollen med hvem som skal sitte i et norsk offentlig utvalg. Dersom regjeringen nå ikke lytter, opplyser han at SV vil se seg nødt til å fremme forslag om dette «på annet vis.»

Les også: