Sveinung Rotevatn: «Det er blitt større ro i partiet etter regjeringsendringene»

Måtte Sveinung Rotevatn love å støtte Trine Skei Grande som leder for å bli statsråd? Det vil han ikke svare på.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er enstemmig innstilt som en av to nestledere i Venstre.
  • Alf Ole Ask

Direkte hjem fra sitt politiske mekka, EU-hovedstaden Brussel, står klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn foran en kø av journalister i departementets foaje.

Venstres interne lederkabal er lagt av en enstemmig valgkomité. De to som er foreslått som nestledere, Sveinung Rotevatn og Abid Raja, har nylig fått plass ved Kongens bord. Derimot måtte nestleder Ola Elvestuen vike plass. Han har hevdet at dette var en operasjon partileder Trine Skei Grande gjorde på egen hånd og dermed reddet sin posisjon.

– Gjorde du en avtale om ikke å stille som leder for å bli statsråd?

– Når du blir statsråd handler det om en ting. Det er om partilederen og statsministeren har tillit til at du kan gjøre en god jobb. Det hadde de, og det er jeg glad for. Utover det vil jeg ikke si noe om det jeg har diskutert med partilederen, sier han.

Trine gjør en god jobb

– Men lederen i valgkomiteen sa at det at du og Abid Raja pekte på Trine Skei Grande som leder har vært viktig for valgkomiteens vurdering?

– Ja, jeg har pekt på Trine som leder. Og det er fordi jeg mener at hun har gjort en god jobb og kan gjøre en god jobb videre for partiet. I den grad regjeringsendringen har påvirket noe, handler det ikke om det. Men handler om at jeg opplever at det er blitt en større ro i partiet etter regjeringsendringene. Vi har fått en større geografisk bredde i mannskapet. Men det er klart at valg på landsmøtet foregår uavhengig av det, sier han.

Kan bli kamp på landsmøtet

Det er langtfra sikkert at den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen demper motsetningene i partiet. Dagens nestleder Ola Elvestuen teller på knappene om han skal utfordre Skei Grande eller satse på å fortsette som nestleder.

– Er det stor politisk forskjell mellom den toppledelsen som nå sitter og dere som er foreslått?

– Det får andre vurdere. Jeg tilhører en annen generasjon enn de som sitter i dagens ledelse og har andre erfaringer. Men den politiske avstanden er ikke veldig stor. Men når valgkomiteen setter sammen et slikt lag handler det ikke bare om kjønn, alder og geografi. Det dreier seg om politikk og at en ønsker at ledelsen gjenspeiler det politiske mangfoldet som finnes i partiet.

Håper på endelig EU ja

En av de store stridssakene på landsmøtet blir om Venstre skal gå inn for å melde Norge inn i EU.

Den saken har Rotevatn tapt på Venstre-landsmøter før. Og han er ikke sikker på at han kommer til å lykkes denne gangen heller.

– Jeg lever godt med at det er to syn i Venstre, men jeg vil jobbe for at vi skal si ja. Venstre er det mest internasjonalt orienterte, liberale, grønne partiet i norsk politikk. Det er naturlig at vi bør mene at Norge skal delta i et europeisk samarbeid som er så viktig for de verdiene, sier Rotevatn.

– Jeg kjenner ikke til et eneste liberalt, sosial liberalt eller grønt parti i Europa som er imot EU-medlemskap. Da er det litt rart at ikke Venstre kan slutte seg til det synet, men det håper jeg landsmøtet endrer på, sier han også.