Politikk

Ap ønsker en avklaring om jernbane i Nord-Norge før valget i 2021

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha utredet forlengelse av Nord-Norgebanen, slik at den kan vurderes i forbindelse med Nasjonal transportplan fra 2021. Det betyr at Ap ønsker en avgjørelse i spørsmålet i om jernbane i nord før valget i 2021.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha svar om muligheter for jernbane i nord før valget i 2021.
 • Alf Ole Ask
  Journalist

Få ting er utredet flere ganger de siste 100 år, enn en forlengelse av Nord-Norgebanen. Nå ønsker Ap at det lages en konseptvalgutredning for jernbane i nord.

Det vedtok Aps stortingsgruppe i tirsdag, og forslaget blir lagt frem under trontaledebatten torsdag.

Forslaget kommer bare måneder etter at Jernbanedirektoratet i sommer vendte tommelen ned for en forlengelse fra Fauske til Tromsø og avstikker til Harstad med en prislapp på over 130 milliarder kroner.

Forslaget fra Ap lyder: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for ulike alternativer av Nord-Norgebanen. KVU-en må tidsmessig gjennomføres slik at Nord-Norgebanen kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021.»

Tog til Troms og i Finnmark, Ap ønsker konseptvalgutredning.

– Det må være en åpen og bred utredning som går lengre i å belyse behov og muligheter, enn den utredningen som Jernbanedirektoratet la frem i sommer. Den rapporten ga ikke alle de svarene vi trenger. Den omfattet et strekk fra Fauske til Tromsø og en mulig avstikker til Harstad. Men det er en levende diskusjon i nord om å kunne ha en bane fra Troms til Finland. Og det er en diskusjon om det som er mellom Kirkenes og Finland, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener at Ap med sitt forslag sprenger åpne dører.

– I forbindelse med bompengeavtalen sa vi at regjeringen skal starte et arbeid med å utrede av Nord-Norgebanen. Så dette er klassisk Ap. Når de ser et forslag er på vei, så fremmer de det selv, sier Dale i en kommentar til Aftenposten.

Gjenopprette tilliten

I valget tapte Ap stort i Nord-Norge der Sp fosset frem. Ap-folk i nord har etterlyst en politikk for landsdelen.

– Mange vil se på dette utspillet som desperat med valgresultatet som bakgrunn?

– Før vi visste valgresultatet, var jeg tydelig på at vi trengte et bedre grunnlag fro en beslutning. Våre partifeller i nord har vært opptatt av dette i mange år, og nå fremmer vi det som et konkret forslag, understreker Støre som legger til at dette ikke er et grønt lys fra Ap til den ene eller andre strekningen.

– Men dette er så viktig for landsdelen at vi skal ha det grundig vurdert, understreker han.

 • Her vurderer Aftenpostens samferdselsjournalist argumenter for og imot jernbane i nord.

Spørsmål som må utredes

Noen av de spørsmålene Ap mener en konsekvensutredning blant annet må gi svar på er:

 • Hvilke potensial er det for godstransport.
 • Grunnlaget for passasjertrafikk.
 • Samfunnsnytten av investering i ny bane, sammenlignet med investering i Nordlandsbanen og Ofotbanen.
 • Samfunnsnytten av investeringer i ny bane, sammenlignet med tilsvarende beløp brukt på veier, havner og flyplasser i Nord-Norge.
 • Vil en ny bane redusere klimautslipp fra transportnæringen, eventuelt hvor mye?
 • Muligheter for å ta i bruk nye utbyggingsmetoder.

Privat kapital velkommen

Det er mer enn bare forlengelse av banen fra Fauske til Tromsø Ap vil konsekvensutrede. I dag er det flere private initiativ som verserer for andre jernbanestrekninger mellom Troms og Finnmark og Finland.

– Jeg vil ikke utelukke at et jernbanestrekk fra Finland og ut mot Norskehavet og Barentshavet kan ha privat deltagelse. Men dette er så vidt meg bekjent, ikke vurdert av norske myndigheter. Det bør en slik utredning inneholde, sier Støre.

Han viser at det er store udekte infrastruktur behov i nord. De omfatter både veier og havner. Men med en utsikt til en tre til femdobling av sjømatnæringen i de neste 20 til 30 år, så reises spørsmålet hvordan de får produktene til markedene.

– Den økningen vil bety 200.000 til 300.000 trailere i året. Persontransport er ikke driverne i denne endringen, men gods. Dette er en utvikling som blir avgjørende for å løfte sjømatnæringens inntjening, sier Ap-lederen.

Støre sier at jernbanen, som går på strøm, har et positivt klimabidrag, men det er også viktig å få belyst klimakonsekvensene av å bygge jernbanen.

– Det er samfunnsnytten av investeringene som vi må se på. Det vil også være nyttig å se på samfunnsnytten av utviklingen av Ofotbanen fra Narvik til Kiruna, avslutter han.

Les mer om

 1. Fauske
 2. Jernbanedirektoratet
 3. Harstad