Nav unnlot å orientere Riksadvokaten om trygdeskandalen

I et møte 26. september i år med Nav og flere andre etater spurte riksadvokat Tor-Aksel Busch om noen hadde noe vesentlig nytt å melde. Nav sa ingenting.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Saken blir oppdatert

Det kommer frem i et brev fra Riksadvokaten til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Riksadvokaten viser til et møte i Det sentrale samarbeidsforum 26. september i år. Der deltok daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch sammen med Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland og flere andre etatsledere.

Busch inviterte ifølge møtereferatet «til en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere».

Ifølge brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen sa Monland da ingenting om trygdeskandalen som var under opprulling i Nav.

Nav-direktør Sigrun Vågeng får knusende kritikk i et brev fra Riksadvokaten.

I brevet påpekes det videre at Nav kontroll allerede 18. september, altså uka før møtet i samarbeidsforumet, hadde vært i kontakt med flere politidistrikter om saken.

«Nav orienterte ikke om brevene som var sendt ut til politiet, og disse var ukjente både for politidirektøren og undertegnede», heter det i redegjørelsen fra Busch, som er gjengitt i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det var TV 2 som omtalte brevet først.

Busch opplyser videre at flere av politidistriktene har opplyst at de på grunn av formuleringene i Navs brev, «som til dels var vage», ikke oppfattet henvendelsene som varsel om en større systemfeil som gjorde det nødvendig å stanse eller vurdere andre saker.

«Det viktigste preventive tiltak vi kan se, ville vært at Nav varslet Riksadvokatembetet på et langt tidligere tidspunkt», fortsetter Busch.

– Dette er en knusende kritikk og det er helt utrolig at Nav ikke orienterte. Riksadvokaten kritiserer tilbake til 2017 og det er ufattelig at ingen «visste». Er det bevisst holdt hemmelig? Det er i så fall svært alvorlig, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Nav-saken i Stortingets kontrollkomité til TV 2.

– Dette viser tydelig et mønster ved at NAV ikke tok saken alvorlig og viser virkelig behovet for en vurdering av NAVs ledelse. Dette kommer tydeligere frem for hver dag som går, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil overfor TV2 ikke kommentere saken eller uttalelsene fra opposisjonen.