- De svekker ansattes trygghet

LO-leder Gerd Kristiansen er ikke overrasket over den blåblå regjeringsplattformen når det gjelder arbeidsmiljø.

— Det er ikke tvil om at de vil svekke arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og midlertidige ansettelser, sier Gerd Kristiansen til Aftenposten om Høyres og Frps plattform.

— De svekker ansattes trygghet og gir mer makt til arbeidsgiverne. Vi er ikke overrasket, for det var jo dette de sa i valgkampen. Men det er positivt at de vil se på tiltakene mot sosial dumping. Det er tydelig at de vil videreføre trepartssamarbeidet, legger hun til.

Jorunn Berland i YS synes det er mye positivt i den blåblå plattformen, men må se nærmere på hva forslagene vil bety i praksis før hun kommenterer nærmere.

— Først og fremst er det viktig at trepartssamarbeidet fortsetter og at regjeringen vil fornye IA-avtalen, påpeker hun.

En «blåblå revers»

Anders Folkestad i Unio oppfatter ikke den nye regjeringsplattformen som en krigserklæring, men sier at særlig forslaget om å utvide adgangen til midlertidige ansettelser er en «blåblå revers».

— De vil tilpasse reglene for privat næringsliv mer enn det vi har i staten. De burde gjøre det motsatte, sier han.

I dag har staten romsligere rammer for midlertidige ansettelser enn privat sektor.

Les også

Slik skal de endre Norge

Folkestad er også skeptisk til forslaget om at det skal bli lettere å jobbe lange skift og avvikende turnuser. Den nye regjeringen vil åpne for mer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Stiller Spørsmål ved gjennomføringen

Han synes det er rart å invitere til et utvalgsarbeid om arbeidstid, dersom fasiten allerede er klar.

Folkestad sier han har aldri vært i tvil om at den utgående statsministeren ønsket å samordne pensjonsordningene i offentlig og privat sektor.

— Men han visste at det ville gi mye trøbbel. Det kan synes som om den kommende regjeringen ikke forstår det, sier han.

Vi er ikke overrasket, for det var jo dette de sa i valgkampen, sier LOs leder Gerd Kristiansen.