Justisdepartementet gir grønt lys. Mener Stortinget med vanlig flertall kan si ja til EUs energiunion

Overføringen av myndighet til EU er ikke så inngripende at den er grunnlovsstridig. Det er departementes juridiske konklusjon om en eventuell tilslutning til EUs energiunion.

Det er politisk uenighet om hvorvidt Norge bør delta i EUs energiunion.

Hvor mye makt over norsk strømproduksjon må Norge avgi til EU dersom vi blir med i EUs energiunion? Og kan Stortinget avgi så mye makt til EU uten at det skjer med 3/4 flertall?

Det er noen av spørsmålene som er blitt stilt om konsekvensene av at Norge slutter seg til EUs tredje energipakke og blir med i ACER – EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndigheter innen energi.

Kan si ja uten grunnlovsbehandling

Ifølge en juridisk vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil ikke saken kreve annet enn vanlig flertall på Stortinget.

I svaret heter det at en myndighetsoverføring som Regjeringen legger opp til, er «lite inngripende», og at en avtale med EU om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke derfor kan inngås uten grunnlovsbehandling av spørsmålet.

Senterpartiet mener likevel det vil være klokt å behandle saken etter Grunnlovens paragraf 115 for å sikre legitimitet til saksbehandlingen.

– Selv om Regjeringen fortsatt definerer spørsmålet som «lite inngripende», er erfaringen med en dynamisk EØS-avtale at betingelsene kommer til å endre seg, og der vil fortsatt Stortinget være uten mulighet til å påvirke, sier Sps Ole André Myhrvold til NTB.

Stortinget skal konkludere i mars

Energi- og miljøkomiteen har frist til 8. mars med å avgi innstilling. Aps stortingsgruppe har vedtatt en rekke krav for å slutte seg til EUs energibyrå ACER. Ap vil bl.a. sikre at minst 2/3 av kraftproduksjonen fortsatt skal være offentlig eid.

SV mener i likhet med Sp at Norge må være føre var og holde seg utenfor energibyrået.

– Vi vet ikke hva EUs energiunion vil utvikle seg til i fremtiden, og dermed hvor stor suverenitetsavståelsen da er, sier SVs Lars Haltbrekken.

Skal opp i stortingssalen 22. mars

Formelt ba Olje- og energidepartementet 9. februar Justisdepartementets lovavdeling vurdere konstitusjonelle sider ved tilsynsorganet ESAs vedtakskompetanse, sett i sammenheng med kravet om uavhengighet for den norske nasjonale reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Stortingets behandling av Norges tilslutning til energipakken er allerede utsatt én gang. Energi- og miljøkomiteen har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars. Senterpartiet har imidlertid bedt om en ytterligere utsettelse av behandlingen.