Kan bli flertall mot valg av Carl I. Hagen

Ap, SV, Venstre, KrF - og muligens Sp- vil vedta et forslag som nekter stortingsrepresentanter og vararepresentanter plass i Nobelkomiteen.

Striden om Carl I. Hagen og hans sterke ønske om en plass i Nobelkomiteen fortsetter, og utfallet er uvisst.
  • Thomas Spence
  • Alf Ole Ask

– Jeg er overrasket over hvor langt enkelte partier er villig til å gå for å hindre Carl I. Hagen plass i Nobelkomiteen. De endrer spillereglene underveis. Det er veldig ufint, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av prinsippene som kolliderer og gjør denne saken krevende. Vi er ikke kommet så veldig mye lengre, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Saken skal behandles videre i Stortingets valgkomite.

Ønsker ikke å stille med motkandidat til Hagen

Det er konklusjonen etter formiddagens møte i Stortingets valgutvalg bestående av Thommessen og partienes parlamentariske ledere.

– Vi skal finne en form som ikke er til å misforstå, sier Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre om forslaget som flertallet arbeider med.

– Er motkandidat til Carl I. Hagen aktuelt?

– Det er ikke ønskelig, sier Støre.

– Vi ønsker ikke det. Men ett alternativ er at plassen blir stående tom, og at første vara til Nobelkomiteen rykker opp, sier KrFs parlamentariske leder Knut Arild Hareide.

Sps Marit Arnstad sier at forslaget er «interessant», at partiet vil vurdere det, men har ikke konkludert med at de vil støtte det. Dermed kan Sp bli jokeren som avgjør Nobel-thrilleren.

Høyre vil ikke ha tilbakevirkende vedtak

Det store stridsspørsmålet er om Hagen- som er andre vararepresentant- er valgbar til komiteen. Og om og hvordan flertallet eventuelt er villig til å bruke deres makt til å stanse ham.

– Uryddig og uheldig. Vi synes ikke man skal vedtak regler med tilbakevirkende kraft, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sier at saken handler om to viktige prinsipper: På den ene siden partienes rett til å utpeke egne representanter, og på den andre siden behovet for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet.

– Vi trenger et regelverk nå. Frp har ønsket et slikt regelverk før, og de ønsker det i fremtiden, men bare ikke akkurat nå, sier Lysbakken.

I forrige uke henstilte alle partier Frp om å vurdere Hagens kandidatur på nytt. Motstanden har styrket samholdet i Frp, og onsdag gjentok Frp stortingsgruppe at Hagen er deres kandidat. Selv om de ble informert om at det er en risiko for at Hagen vrakes, og at Frp mister plassen i komiteen.

– Vi regner med at de andre partiene respekterer vårt valg, sier Limi.

I øyeblikket foregår det en maktkamp mellom flertallet og Frp med støtte fra regjeringspartneren Høyre.

Mener Hagen forfølges

Frp viser til at det ikke finnes formelle regler som forbyr valg en vararepresentant, og hever prinsippet om partienes frie rett til å nominere egne kandidater høyest. Mange i Frp mener motstanderne bruker formelle argumenter, men egentlig bare er interessert i å stenge Carl I. Hagen ute fra komiteen.

De andre partiene viser til at det er mange tiårs praksis for ikke å velge stortingsrepresentanter, og at forsømmelsen med ikke å regelfeste dette nå må rettes opp. Bak ligger ønsket om å styrke Nobelkomiteens uavhengighet og fjerne alle formelle bånd til styresmaktene. Men det gjør også flertallet sårbart for kritikk om å vedta eller endre reglene etter at Frp har nominert sin kandidat.

Hvis flertallet vedtar å nekte stortingsrepresentanter plass i Nobelkomiteen, er det ikke sikkert at det er nok til å holde Hagen ute.

For Frp vurderer likevel å stille Hagen når valget skal avgjøres i Stortinget i plenum. Da er det i prinsippet nok med en stemme for ham hvis det ikke stilles en motkandidat.

I øyeblikket kvier flertallet seg for å stille en motkandidat fordi det kan føre til uanede konkvenser og mer politisk støy i fremtiden ved alle slike valg.

Men representanter for flere partier sier at det kan bli aktuelt.

– Jeg håper ikke det skjer. Det vil være i strid med all tidligere praksis om at andre partier ikke blander seg inn i et partis valg av kandidater til ulike verv, svarer Limi.

Vil at Hagen skal søke permisjon

Han foreslår i stedet at Carl I. Hagen søker og innvilges permisjon fra Stortinget hver gang han blir innkalt. Noen har også antydet at det skal ledsages av et «løfte» fra Hagen om ikke å rykke inn på varaplassen han vant etter nominasjonsstrid med en yngre kvinne.

Spørsmålet blir til syvende og sist om flertallet vil bruke makten til å stanse Hagen med de farer det innebærer for for å gjøre ham og Frp til offer.