Politikk

SV ønsker en ny tverrpolitisk Forsvarskommisjon: Verden er i endring, trenger nye ideer

NATO er i en brytningstid. Kina viser muskler, og Russland truer naboer. Det er mer enn nok til at Norge må nedsette en ny forsvarskommisjon, mener SV.

SVs leder Audun Lysbakken mener at Norge for femte gang på 100 år bør nedsette en forsvarskommisjon.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

– SV vil foreslå at Regjeringen setter ned en ny forsvarskommisjon og vil fremme forslag om dette når Stortinget åpner til høsten, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Høyre er negativ til en ny forsvarskommisjon, mens Ap ikke avviser tanken.

28 år siden sist

Forsvarskommisjonen av 1990 ble ledet av tidligere statsminister Kåre Willoch (H) og analyserte de sikkerhetspolitiske utfordringene som Warszawa-blokkens sammenbrudd skapte. Og hvilke konsekvenser dette fikk for vårt eget forsvar.

 • Les Frank Rossaviks kommentar: NATO må beskytte seg mot USA.

Nå har Norge en mer aggressiv nabo i øst. NATO-samarbeidet knaker og i USA sender presidenten sjokkbølger i form av twittermeldinger.

– På samme måte som verden var radikalt endret i 1990, mener Lysbakken den er det nå og mener at tiden er inne for en ny vurdering av et bredt faglig og politisk sammensatt utvalg.

Lysbakken: Derfor er det nødvendig

Lysbakken mener det er stor usikkerhet rundt hva som vil bli fremtidens politiske og økonomiske system.

– Det er viktig å tenke nytt, sier han og trekker frem følgende forhold som bør vurderes og som gjør at en kommisjon er nødvendig:

 • Unilateralt samarbeid er under press, til fordel for alenegang fra stormaktene. Dette skaper nye utfordringer for småstater.
 • Verden går fra å være dominert av en supermakt, til å ha flere stormakter som kjemper om makt. Norge må både forholde oss til et mer autoritært og nasjonalistisk Russland, og til Kinas ambisjoner om global innflytelse.
 • Den politiske avstanden mellom Norge og USA øker, noe vi ser i alt fra handelspolitikk til klimaspørsmål og bistand.
 • Klimaendringene kan både skape global ustabilitet og endringer i nordområdene som norsk sikkerhetspolitikk ikke er forberedt på.

Mer enn stridsvogner

Han mener at en slik kommisjon bør drøfte alt fra nye allianser til utdypet nordisk forsvarssamarbeid.

– Hvordan vil dette skille seg fra langtidsplaner som er lagt for Forsvaret?

– Dette blir en mulighet til å se dette i et bredere perspektiv. Vår rolle og plass i verden, sier SV-lederen og peker på at diskusjoner rundt langtidsplaner for forsvaret ofte ender i en diskusjon om fire flere helikoptre hit og noen flere stridsvogner dit, sier han.

Høyres Michael Tetzschner.

Tja og nei til forslaget

Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner sier det er helt uaktuelt å støtte et slikt forslag fra SV.

– SV ønsker en omlegging av norsk forsvarspolitikk og vil ut av NATO. Et stort anlagt kommisjonsarbeid vil også være et signal om en mulig forestående omkalfatring av forsvarspolitikken og vil i seg selv kunne bli tolket som en usikkerhet om den ligger fast. Den usikkerheten bør Norge ikke bidra til, skriver han i en SMS til Aftenposten.

Lederen av utenrikskomiteen. Anikken Huitfeldt.

Lederen av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt, er derimot betinget positiv.

– Det vil vi vurdere. Selv om ikke endringene vi opplever i dag er like store som da muren falt, har mye endret seg siden 1990, sier hun, men hun har også en liten advarsel:

– Foreløpig har denne Regjeringen utredet Hæren og Heimevernet i lang tid uten å levere. En ny kommisjon må ikke bety at regjeringer fortsetter å skyve viktige avgjørelser og investeringer ut i tid.

Les mer om

 1. Klima
 2. Stortingsvalg
 3. Meningsmålinger
 4. Audun Lysbakken
 5. Sikkerhetspolitikk