Asylsøkere som stikker av fra asylmottak, skal nektes asyl

Til tross for stor tilfredshet på Frp-landsmøtet med Sylvi Listhaugs asylpolitikk vedtok partiet ytterligere innstramninger i helgen.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la i mars fram 40 forslag til innstramninger, som skal behandles i Stortinget før sommeren.

Her er noen av vedtakene:

  • Statsborgerskap kan kun innvilges dersom et troskapsløfte til Norge er avlagt.
  • Asylsøkere som stikker av fra mottak, og bevisst unndrar seg kontroll, skal miste retten til asyl.
  • Norge bør stille seg utenfor EUs mulige kvoteordning for flyktninger og Tyrkia-avtalen — dersom det er nødvendig for å sikre kontroll med norskegrensen.
  • Det skal innføres obligatorisk kurs i samfunnskunnskap på asylmottakene.
    Disse kulepunktene, samt flere mindre forpliktende forslag om å "utrede", "vurdere", "opprioritere" eksisterende ordninger, ble vedtatt på Frps landsmøte søndag.
Les også

Listhaug til angrep på Redd Barna

Blant annet ønsker Frp at kommunene ikke kan "påtvinges" asylmottak. Det enkelte kommunestyre skal kunne legge ned forbud mot en eventuell etablering av et privat asylmottak i kommunen.

Kulepunktet om at Norge "bør" stille seg utenfor et fordelingssystem i regi av EU ble vedtatt til tross for at Regjeringen, og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) allerede har bestemt seg for å støtte EUs forslag om at flyktninger og asylsøkere automatisk skal fordeles på alle EU— og EØS-land.

Så du denne?

Les også

Hagen peker på Listhaug som en soleklar kandidat til å etterfølge Siv Jensen

Innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la i mars fram 40 forslag til innstramninger, som skal behandles i Stortinget før sommeren.