Politikk

Flertallsregjering «undergraver demokratiet» og «blokkerer nytenkning», sa Skei Grande i opposisjon.

«Flertallsregjering fører til fullstendig handlingslammelse.» Sitatet kommer fra opposisjonspolitiker Trine Skei Grande. I dag blir hun en del av en slik regjering.

Trine Skei Grande (V) gikk hardt ut mot flertallsregjeringer da hun satt i opposisjon.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Vi har begynt å bevege oss mot en ettpartistat, uttalte Venstre-leder og opposisjonspolitiker Trine Skei Grande til TV 2 i juni 2012.

Hun angrep fenomenet flertallsregjering. Hun mente det strupet den offentlige debatten og bidro til å blokkere nytenkning.

Men når KrF nå går inn i regjeringen, vil hun selv være en del av en flertallsregjering. Fire partier har forhandlet seg frem til en detaljert politisk plattform som de ønsker å få gjennom på Stortinget de neste to årene.

Klokken 11.15 presenterer Erna Solberg den nye regjeringen på Slottsplassen.

 • Abort. Barnetrygd. Rusreform. Asyl. Pelsdyr. Elbil-fordeler. Bompenger. Slik ble kompromissene.

Nå: Det handler om hvordan vi utøver makten

– Møter du ikke deg selv i døren nå?

– Det handler om hvordan vi utøver flertallsmakten, og hvordan vi agerer. Jeg håper regjeringen vil være åpen for endringer når det kommer gode argumenter fra stortingsgruppene, sier hun.

I en rekke intervjuer og taler ga opposisjonspolitiker Skei Grande uttrykk for en rekke fordeler ved mindretallsregjeringer og tilsvarende ulemper ved den type regjering hun nå går inn i.

Før: Fører til handlingslammelse

«En flertallsregjering undergraver demokratiet fordi det undergraver den offentlige debatten og muligheten til å vedta gode forslag i parlamentet.»

Trine Skei Grande til TV 2, 25. juni 2012.

«Du får klokere vedtak. Debatten i Stortinget og i offentligheten gjør gang på gang at regjeringen må snu. Det er sånn det bør være.»

Skei Grande om mindretallsregjering til Klassekampen 28, mai 2014.

«Flertallsregjering fører til fullstendig handlingslammelse, uten nødvendige ønsker om endring ...»

«Når sakene kommer til Stortinget, er konklusjonene for lengst tatt. Vi må få de politiske debattene tilbake til det offentlige rom, en flertallsregjering blokkerer nytenkning.»

Trine Skei Grande til TV 2 25. juni 2012.

«Jeg tror at det at høringene på Stortinget igjen blir viktige, det at det faktisk betyr noe hva organisasjonene har prioritert, og hva de har utviklet, gir mulighet til å utvikle ny politikk ikke bare på lukkede partikontor eller i lukkede underutvalg der noen få sitter og forhandler seg imellom, slik at man faktisk får politikkskaping også i Stortinget, som jeg tror vil gi bedre løsninger for landet.»

Trine Skei Grande om fordeler ved mindretallsregjering i trontale og tiltredelsesdebatten i Stortinget 22. oktober 2013.

Mener de rødgrønne aldri endret på noe

Statsråd Skei Grande sier nå at hun håper den kommende flertallsregjeringen vil endre sin politikk når «den offentlige debatt viser svakheter ved regjeringens forslag». Hun håper også på reelle høringer på Stortinget og sier hun tror regjeringen vil være åpen for å la stortingsgruppene utvikle og korrigere politiske forslag som er lagt frem.

– Det skjedde aldri under den rødgrønne regjeringen, sier hun og legger til at alt «da var ferdig prutet i regjeringen».

– De hadde ikke noe å gå på, sier hun og legger til at det den gang ikke var noen vits i å ha høringer eller debatter.

Innrømmer at Stortinget får lite å si i noen saker

– Men vil ikke det samme skje også nå, for eksempel når det gjelder bio- og genteknologi?

– Jo, i noen saker.

– Vil det ikke skje i mange saker? Dere har jo fremforhandlet en detaljert plattform?

– Jo, på noen områder er politikken låst, sier hun og nevner at den flate CO₂-avgiften skal trappes opp. Samtidig inviterer hun til debatt om innretningen.

– Jeg tror debatten foredler standpunktene, sier hun.

Skei Grande mener at det hun tidligere har sagt, gjør at hun nå stiller større krav til seg selv om å være lydhør.

– Det er en forpliktelse vi har på oss. Det kan ikke være slik at alt opposisjonen får gjennom på åtte år, er et dokument 8-forslag, sier hun og viser til at Venstre i opposisjon kun fikk gjennom et forslag fremmet av enkeltrepresentanter på Stortinget.

Les mer om

 1. Den nye regjeringen
 2. Regjeringsforhandlingene 2019
 3. Solberg-regjeringen
 4. Stoltenberg-regjeringen
 5. Politikk
 6. Trine Skei Grande