Gro Harlem Brundtlands minneord: Takk, Thorvald!

Thorvald hadde en helt usedvanlig evne til å nå inn til de mennesker han møtte og de han arbeidet sammen med, skriver tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) og utenriksminister Thorvald Stoltenberg (Ap) under trontaledebatten i Stortinget i 1988.

Brundtland hadde et nært forhold til Thorvald Stoltenberg. Han var utenriksminister i to av Brundtlands regjeringer fra 1987 til 1993.

Stoltenberg døde fredag etter kort tids sykeleie. Her er Brundtlands minneord, sendt til Aftenposten:

Det var med sorg jeg i formiddag mottok budskapet om Thorvald Stoltenbergs bortgang. Samtidig har jeg sjelden opplevd en slik samtidig varm følelse av takknemlighet og glede over et så positivt og så rikt levd liv.

Jeg forsto på vår siste samtale at Thorvald også følte det slik. «Gro, jeg er 87 år og har levd et innholdsrikt og fantastisk liv». Han ville det skulle være slik vi skulle huske ham.

Stortinget sier ja til å delta i millitæropreasjoner i Bosnia. Utenriksminister Thorvald Stoltenberg i samtale med statsminister Gro Harlem Brundtland 2. februar 1993.

Thorvald hadde en helt usedvanlig evne til å nå inn til de mennesker han møtte og de han arbeidet sammen med. Det var en styrke hvor han enn var, i diplomatiet, i FN, i Landsorganisasjonen, i Regjeringen og i de tallrike møtene med mennesker i det ganske land.

Thorvalds særegne varme og utstråling nådde så mange, påvirket så mange. Samtidig vet jeg at det ga ham en enorm glede å kunne dele, reise, inspirere og være en del av et stort sosialt fellesskap, i part og land.

Jeg har vært utrolig imponert over energien og pågangsmotet, stå på humøret, også helt opp til de aller siste månedene og årene. Ingen oppgave for liten, ingen for stor.

Slik var Thorvald unik, og slik vil jeg huske ham, som min flotte utenriksminister og nære venn og kollega gjennom så mange år.

Vi møttes, også sammen med våre familier og barn, allerede da jeg var ung lege og Arne Olav var i full gang med internasjonale spørsmål. Thorvald og Karin sto begge midt oppe i politikk, ledelse og forvaltning, han i LO, hun i departementet.
Jeg lærte mye av dem begge, lenge før jeg selv ble kallet til Kongens bord.

Jeg takker Thorvald for alt han har stått for, ute og hjemme, hans evne og vilje til å representere Arbeiderpartiet, Regjeringen og vårt land på en så overbevisende måte, i tiår etter tiår.

Takk, Thorvald!

Gro