Her er habilitetsvurderingene Brenna ikke ba om i 2021

Nesten to år etter at hun ble statsråd, har Tonje Brenna fått habiliteten sin vurdert i flere saker. Juristene konkluderer med at hun er inhabil i to av dem.

Tonje Brenna er nå erklært inhabil overfor saker som omhandler Utøya AS og Frode Elgesem.

Tonje Brenna begynte som statsråd i Kunnskapsdepartementet etter valget i 2021. Når noen blir minister, er det vanlig at man gir en oversikt over saker eller vennskap som kan være vanskelige i rollen som statsråd.

I dag kommer det frem at Brenna ikke ba om vurderinger av habilitet knyttet til:

  • Utøya ASUtøya ASUtøya AS er et non-profitt selskap, der overskudd skal tilbake til Utøya, med formål å tilrettelegge for arrangementer og aktiviteter som fremmer demokrati og menneskerettigheter. Selskapet skal også ivareta Utøya som et minnested. , der tre gode venner av henne jobber.
  • Nasjonal støttegruppe for 22. juli, der Brenna selv er medlem.
  • Advokat Frode Elgesem, som var AUFs bistandsadvokat etter 22. juli.
  • Bevilgninger til prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap».

Brenna sier at dette er den verste feilen hun har gjort som politiker. Hun sier det er hennes ansvar å vurdere sin habilitet og be om hjelp til det.

I forbindelse med pressekonferansen tirsdag har Kunnskapsdepartementet publisert habilitetsvurderinger som er gjort av Brenna i etterkant.

I to saker konkluderer de med at hun er inhabil.

I en sak konkluderer de med at hun ikke er inhabil.

I den siste saken konkluderer departementet med at hun ikke er inhabil, men Brenna mener selv hun er å betrakte som inhabil.

1. Utøya AS: Inhabil

Kunnskapsministeren er nær venn med tre av styremedlemmene i Utøya AS. Disse er statsrådens tidligere samboer Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

Først 16. mai ber Brenna om en habilitetsvurdering knyttet til hennes tre venner i Utøya AS.

Utøya AS samarbeider tett om et skoleprosjekt med Wergelandsenteret, som får penger fra Kunnskapsdepartementet.

Departementet konkluderer med at Brenna er inhabil.

Brenna kan derfor ikke håndtere saker knyttet til Utøya AS.

2. Prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap»: Inhabil

Prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» er et samarbeidsprosjekt mellom Wergelandsenteret, Utøya AS og 22. juli-senteret.

Dette har mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet siden 2017. Prosjektet har søkt om å øke bevilgningen med 1,5 millioner kroner i 2024.

13. juni mottar Brenna habilitetsvurderingen.

Departementet skriver at det er klart at Brenna har en nær personlig tilknytning til tre styremedlemmer i Utøya AS. Og selv om det ikke er selskapet som direkte mottar penger, er vurderingen at «de har en så sentral rolle i prosjektet at de må anses for å indirekte være tilskuddsmottager».

Departementets vurdering er at Brenna er inhabil.

Juristene konkluderer med at inhabiliteten ikke får rettslige konsekvenser for tidligere avgjørelser om tilskudd for 2022 og 2023.

3. Advokat Elgesem: Brenna erklærer seg selv inhabil

Frode Elgesem er jurist og var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Brenna var AUFs generalsekretær i 2011 og har holdt kontakt med ham siden.

Elgesem er styreleder i Raftostiftelsen, som hører til i Kunnskapsdepartementets portefølje. Brenna utnevnte ham i mai til styremedlem i Wergelandsenteret.

Brenna sa selv at de måtte være oppmerksom på hennes bånd til Elgesem da hun var nyslått statsråd.

Men først onsdag forrige uke mottar Brenna en slik habilitetsvurdering.

Departementet konkluderer med at Brenna ikke er inhabil overfor Elgesem.

Begrunnelsen er at vennskapet deres ikke er nært eller personlig.

Brenna skriver i en e-post 16. juni at hennes egen vurdering er at båndene hun og Elgesem har knyttet over tid, knyttet til noe så traumatisk som 22. juli, er sterke.

Brenna vurderer seg derfor selv inhabil overfor Elgesem.

4. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene: Ikke inhabil

21. mars i fjor mottok Brenna en habilitetsvurdering om tilskudd til Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene.

Brenna er medlem i støttegruppen. Spørsmålet var om dette gjør henne inhabil i budsjettprosessen og vurderingen av tilskudd.

Departementet legger vekt på at medlemskap i en forening er ikke et «særegent forhold» i seg selv. Brenna har ikke hatt noe verv i foreningen eller vært engasjert utover vanlig medlemskap.

Departementets vurdering er at Brenna ikke er inhabil.

Jusekspert: – Dette må ha sviktet

Eivind Smith er professor og ekspert på habilitet. Han vurderer saken på følgende måte:
– Det underligste er at dette gikk gjennom departementet selv etter at hun gjorde dem oppmerksom på forholdet til Elgesem.

– Burde hun aktivt ha bedt om en habilitetsvurdering til Elgesem og til Utøya AS da hun ble statsråd?

– Når forholdet er så nært, skal hun ikke trenge å be aktivt om en habilitetsvurdering. Man ber for eksempel ikke aktivt om en habilitetsvurdering av ektemannen.

– Burde departementet ved departementsråden ha sørget for at hun holdt seg unna saker med Elgesem og Utøya?

– Statsråden er personlig ansvarlig for sin habilitet – som alle andre. Men departementene har jo et eget ansvar for å «passe på» sine respektive statsråder – og dette må jo ha sviktet her.

Departementsråd Dag Thomas Gisholt sier det er naturlig for departementet å ta en gjennomgang av rutinene sine for habilitetsvurderinger i kjølvannet av denne saken.

– Uten å forskuttere resultatet av en slik gjennomgang, ville det overraske meg om det ikke ble identifisert forbedringspunkter, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Brenna foreslo selv Elgesem

Den faglige avdelingen i Kunnskapsdepartementet hadde ikke i utgangspunktet foreslått Elgesem som et av styremedlemmene til Wergelandsenteret. Det var Tonje Brenna selv som foreslo han til vervet.

– Jeg tenkte at jeg var habil overfor Elgesem og derfor kunne utnevne ham til styremedlem i Wergelandsenteret. Det var feil.

Brenna mener ikke at feilen er at hun ikke fulgte embetsverkets råd.

– Det er helt vanlig prosedyre å få forslag fra embetsverket før en gjør en politisk vurdering av hvem man vil utnevne. Elgesem var en politisk vurdering.