Støre mener et av Aps største problemer er løst: – Det ansvaret har jeg tatt

HELSINGFORS (Aftenposten): Jonas Gahr Støre mener at han har skaffet seg en arverekke. Han tar også Kjersti Stenseng i forsvar og forteller hva han vil at landsmøtet egentlig skal handle om.

Jonas Gahr Støre dro onsdag til Helsingfors for å delta på et nordisk toppmøte. Med på reisen var statssekretær Kristoffer Thoner.

I flyet fra Oslo lufthavn til Helsingfors er det ingen turbulens å spore. Det samme kan ikke sies om situasjonen i Arbeiderpartiet. Det har stormet inn mot landsmøtet, som starter torsdag.

Mye har handlet om hvem som skal sitte i partiledelsen. Der får Støre nå med seg Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere, begge overlevende etter Utøya. Det har lenge vært pekt på at arverekken i partiet er tynn. Dette er noe Støre har fått kritikk for. Det problemet mener han nå er løst.

– Nå skal de først velges av landsmøtet senere denne uken. Men de er fortellingen om fremtiden for Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet. Det er eksepsjonelt talentfulle politikere, som har vist at de forstår politikken, samfunnet, folks behov, og de leverer resultater, sier Støre om Brenna og Vestre.

Han mener duoen kombinerer det å være både unge og svært erfarne.

– Det er en unik kapasitet. Jeg føler jo en trygghet og lettelse i at disse nå tar disse viktige posisjonene. De kommer til å være i politikken lenger enn meg.

– I Høyre har det lenge vært flere kandidater til å ta over den dagen Erna Solberg går av. Har du nå skaffet deg en arverekke?

– I forhold til da jeg kom inn og de årene jeg har vært leder, kan jeg nå si til meg selv at det ansvaret har jeg tatt. Det er en ny generasjon nå med bred erfaring, slik at den dagen det ikke er meg, har partiet stor valgfrihet i en god bredde, sier Støre.

– Brenna og Vestre er innstilt som sidestilte nestledere. Er det et tegn på at begge er aktuelle til å ta over den dagen Støre gir seg?

– Det er jo ikke alltid slik at nestlederen er den neste lederen, men det er en viktig jobb. For noen år siden var det mer sånn at man lurte på hvem er det man har, men nå kan jeg si at vi kunne valgt flere til de postene, sier Støre.

Finland onsdag, landsmøte i Ap torsdag.

Tar Stenseng i forsvar

Før valgkomiteen satte i gang sitt arbeid, var Støres eneste formaning at den nye ledelsen burde være samlende og by på fornyelse.

Fornyelsen kommer i form av nestlederne. Samlingen er det verre med. Det har vært store interne uenigheter om hvem som skal bekle det viktige vervet som partisekretær.

Kjersti Stenseng ble innstilt til gjenvalg av komiteen. Så meldte Helga Pedersen seg på racet og fyrte opp stemmetellerne med løfter om kampvotering. Så trakk hun seg. En telefon fra Støre bidro til det valget.

– Hva tenker du om kritikken du har fått etter telefonsamtalen?

– Den er helt grei. Det kan de ha meninger om. Jeg mener det var min rett og plikt å avklare det spørsmålet. Det gjorde jeg. Det spørsmålet er da avklart, og så kan folk ha sin mening om det, sier Støre.

Han tar Stenseng i forsvar.

– Jeg har lyst til å si at hun har stått i en krevende tid. Jeg mener hun har gjort en god jobb, sier Støre om den sterkt kritiserte partisekretæren.

Han mener Ap har gode lister, fått frem flere kvinner og flere med innvandrerbakgrunn.

– Så har hun tatt vare på økonomien i partiet i en krevende tid, og vi er rustet for en veldig god valgkamp.

Støre understreker at også han som partileder har mye av ansvaret for stoda i partiet.

– Hun er motivert for å gå på en ny periode. Valgkomiteen har gjort en helhetlig vurdering. Det gir et godt grunnlag for å jobbe bra sammen.

Støre i arbeid i Helsingfors.

Et trygdeopprør

Før landsmøtet er det også knyttet spenning til flere forslag om trygd.

I april kartla Aftenposten hvordan partiledelsen ville få et kraftig trygdeopprør mot seg. Et overveldende flertall av delegatene kommer fra fylkeslag som vil skru opp trygdene.

Støre ser frem til debatten.

– Jeg ønsker ikke en velferdsstat som er gjerrig overfor dem som er utenfor, slik at de tvinges i jobb. Men jeg ønsker en velferdsstat som er ambisiøs, som følger opp «gjør din plikt, krev din rett», sier Støre.

Dette vil han at landsmøtet skal handle om

I sin tale til landsmøtet kommer Støre til å bruke en del tid på én spesiell gruppe. Det er de rundt 100.000 unge fra 15 til 29 år som står utenfor jobb, utdanning og opplæring.

Støre viser at andelen har vært stabil gjennom 15 år. Han tviler ikke på at tidligere regjeringer har prøvd å gjøre noe, eller at det finnes tiltak som virker.

– Men dette er ikke godt nok, sier Støre.

– Jeg har gjort dette til det jeg kaller «de neste 100.000», sier Støre.

Med det viser han til at over 100.000 flere kom i jobb i fjor.

Nå er det denne gruppen det skal satses på.

– Hvis du går helt frem til du er 30 år utenfor jobb og utdanning, er risikoen stor for at du har lagt et løp for å være utenfor hele livet, sier Støre.

Det er dette han vil at landsmøtet skal handle om.

Støre viser til tre viktige tiltak for å få ned andelen unge utenfor jobb og skole.

Nesten 400 nye ansettelser i Nav skal sette unge sammen med bedrifter som trenger arbeidskraft.

Det andre er at regjeringen vil sette av en kvart milliard kroner i revidert statsbudsjett til arbeidsmarkedstiltak.

Det tredje handler om at grunnlaget for utenforskap ofte legges lenge før en person blir 15 år. Skole og barnehage skal satses på. Støre trekker spesielt frem yrkesfagene som viktige.