Politikk

Statsministeren og NATOs generalsekretær må møte i terrorhøring

Statsminister Erna Solberg (H) og tidligere statsminister, nå NATO-generalsekretær, Jens Stoltenberg (Ap) må møte til høring i Stortinget om terrorsikring.

  • Robert Gjerde
    Journalist

Bakgrunnen er Riksrevisjonens sterke kritikk av Solberg-regjeringen for manglende sikring av offentlige bygg, fem år etter 22. juli.

Kritikken kom i Riksrevisjonens årlige revisjonsrapport, i oktober i fjor.

Rapporten fra Riksrevisjonen konkluderte med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, var "svært alvorlig".

Riksrevisjonens undersøkelser avslørte at flere offentlige bygg ikke var fysisk sikret etter regelverket.

– Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da.

Strid om innkalling

Høyre og Frp stete imot at statsminister Erna Solberg (H) skulle kalles inn til høringen, mens de andre partiene stemte for.

Også om Stoltenbergs tilsetdeværelse var det uenighet. Høyre, Frp og MDG stemte for at Stoltenberg må møte.

I tillegg er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Heimevernets sjef Tor Rune Raabye, politidirektør Odd Reidar Humlegård, tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp), hans etterfølger Per-Willy Amundsen (Frp) og direktør Kjetil Nilsen i NSM invitert ti høringen.

Høringen skal gjennomføres 20. eller 21. mars

Det er sjelden at en sittende statsminister innkalles til høring.

Hemmeligstemplet

Riksrevisjonen trakk bl.a. frem Politidirektoratets lokaler i Oslo og bygg disponert av Forsvaret som eksempler på bygg som mangler fysiske sikringstiltak, enten i form av barrierer eller bommer.

Det samme gjelder bygg under Kommunaldepartementets ansvarsområde, noe som altså er alle departementene - bortsett fra Forsvarsdepartementet og det midlertidige Statsministerens Kontor (SMK).

Utover dette er det ikke offentlig kjent hvilke bygg det dreier seg om, av sikkerhetshensyn

Også i 2015 ble Regjeringen kritisert for mangelfull objektsikring av flere departementer.

«Dette viser etter komiteens syn at oppfølgingen på dette området ikke tas tilstrekkelig alvorlig, på tross av 22. juli-rapportens konklusjoner om blant annet manglende bevissthet og gjennomføring av sikringstiltak. Komiteen har vurdert dette som kritikkverdig og bedt regjeringen umiddelbart forsterke oppfølgingen av permanente sikkerhetstiltak.», skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Artikkelen blir oppdatert

Les mer om

  1. Martin Kolberg
  2. Erna Solberg
  3. 22. juli