Politikk

Frp forsvarer 131 milliarder i bompenger

Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene. Men bompengeandelen går ned.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem hele nasjonal transportplan onsdag.

– Realitetene har innhentet samferdselsministeren. Han skulle fjerne bompengene, men setter tvert imot stadig nye norgesrekorder, sier Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen til NTB.

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029. Totalt er rammen på 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

– Frp er alene på Stortinget om å være imot bompenger. At vi nå klarer å snu trenden og bidra til at veibyggingen øker samtidig som bompengeandelen går ned, er vi godt fornøyd med, sier Frps Morten Stordalen til NTB.

Reduserer bompengeandelen

De neste tolv årene foreslås det å bruke 659 milliarder kroner til veiformål. Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan.

Under 20 prosent av dette er bompengefinansiering.

Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent. For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger.

I alt 536 milliarder kroner skattekroner er planlagt brukt på veiformål. Det utgjør 57 prosent av den statlige budsjettrammen i transportplanen.

– Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet. Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen. Bompengeandelen er derfor lavere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Mener du at dersom man hadde fjernet bompengeandelen her, så ville man kunne hatt råd til å bevilge tilsvarende beløp årlig, eller ville man redusere?

– Da ville jeg sagt at vi ville investert litt mer av oljeformuen i norsk realkapital, men det er det ikke flertall for. Da må vi forhandle frem en enighet der tyngdepunktet ligger. I de kommende 12 årene vil den gjennomsnittlige bompengeandelen være lavere enn de foregående.

Bompengereform

Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.

For å sette fart på reformen er det er opprettet en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.

Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.

– Vi vil også at oppgaven med å håndtere avtalekunder og brikker skal skilles fra bompengeselskapene. Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.

For sakte, sier Ap

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen mener flere tidligere vedtatte prosjekter nå utsettes.

– Transportplanen må legge til rette for klimakutt, satsing på tog og kollektivtrafikk, bedre fylkesveier, internettilgang i hele landet, og havn og farleder langs kysten. Så langt jeg kan se, svarer ikke denne planen godt nok på de utfordringene, sier Sivertsen.

Les også

  1. Nasjonal transportplan: Regjeringen vil kreve at E18 Vestkorridoren bygges som planlagt

  2. En billion til nasjonal transportplan: Forvirret av alle de ulike prosjektene? Her får du den fulle oversikten.

Les mer om

  1. Nasjonal Transportplan