Politikk

Sp sier klart nei til å redde Regjeringen

Sjansen for at Sp skal redde Regjeringen hvis Høyre, Frp, V og KrF ikke blir enige om budsjettet, er ifølge Sps Marit Arnstad «lik null».

Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad avviser blankt spekulasjonene om at Senterpartiet kan redde det blå budsjettet.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– De får rydde opp selv.

Det er beskjeden Sps parlamentariske leder Marit Arnstad kommer med etter spekulasjoner om hvorvidt Sp kan bidra til å få budsjettet gjennom i Stortinget.

Dersom forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre bryter sammen i slutten av november, ser det ut til å være liten hjelp å få i Sp.

– De fire partiene må rydde opp

– Sjansen for at vi skulle støtte et budsjett som stripper alt som finnes av distriktspolitiske poster på hvert eneste fagbudsjett er mikroskopisk. Den er lik null, sier Arnstad.

Hun viser til at det er et borgerlig flertall på Stortinget som har inngått en samarbeidsavtale.

– Jeg regner med at de partiene får rydde opp seg imellom, sier hun.

«Grunn analyse» fra Aarebrot

Valgforsker Frank Aarebrot uttalte nylig til Aftenposten at støtte til budsjettet fra Sp var det mest sannsynlige dersom samarbeidsavtalen ryker.

– Regjeringen kan jo håpe at Senterpartiet slutter seg til miljø- og klimapakken mot noen milliarder til landbruket, sa han.

Det karakteriserer Arnstad som en «meget grunn analyse».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir uttrykk for noe av det samme til NTB.

– Det er de fire samarbeidspartienes ansvar å gi landet et budsjett. Å spekulere på andre alternativer nå, er rent tankespinn, sier han.

Han karakteriserer Aarebrots scenario som «helt usannsynlig».

– Vi er grunnleggende uenige i den samfunnsutviklingen som regjeringen legger opp til. Budsjettforslaget er smålig og distriktsfiendtlig, sier Sp-lederen.

Les også

Slik vil budsjettet påvirke lommeboken din

Sps mandater ville vært nok

Høyre (48 mandater) og Frp (29 mandater) har tilsammen 77 mandater i Stortingssalen. For å få budsjettet gjennom i Stortinget, må representantene på minst halvparten av setene trykke på ja-knappen.

Minst halvparten av de 169 mandatene er 85. Sp har i likhet med KrF ti mandater. Teoretisk sett ville altså Sps ti mandater kunne redde et budsjett fra Høyre og Frp.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet 2017
  2. Trygve Slagsvold Vedum
  3. Marit Arnstad
  4. Politikk