Politikk

- Statsministeren må dokumentere sine påstander

Marit Arnstad (Sp) reagerer sterkt på at Erna Solberg (H) mener småkommuner ikke har gode nok tjenestetilbud.

ta3f167d.jpg Ness, Jan Kåre

 • Robert Gjerde

— Det er oppsiktsvekkende at statsministeren mener de minste kommunene ikke har kompetanse nok til å gi god eldreomsorg og ha gode barnehager, sier parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad.

Aftenposten skrev denne uken at Erna Solberg sa at kommunene må ha en viss størrelse for å ha kompetansen som skal til for å gi et ansvarlig tilbud, og brukte barnehager og sykehjem som eksempler.

— Det er viktig å huske at en tredjedel av landets kommuner har under 3000 innbyggere, og over halvparten har under 5000, sa statsministeren.

- Ikke våget tidligere

Ifølge Arnstad er det ikke «fnugg av faglig belegg» for en slik påstand.

— Dette har ikke Høyre våget å si tidligere. Og det er ikke så rart, for her finnes ikke av fnugg av faglig belegg. Tvert imot. Alle innbyggerundersøkelser viser det motsatte. Det er de små kommunene som scorer best nettopp på eldreomsorg og barnehager, sier hun.

— En annen ting er at hun med dette uttrykker en gedigen mistillit til alle som jobber i små kommuner. Mener virkelig statsministeren at de ikke er like kompetente som de som jobber i de største kommunene?

Arnstad sier det ikke er færre ansatte i barnehager eller i eldreomsorgen i små kommuner, sammenlignet med store, og at de har samme utdannelse.

Erna må dokumentere

— Statsministeren bare slynger ut en påstand uten dekning. Jeg vil be om at Erna belegger sine påstander.

Statsminister Erna Solberg (H). Marte Christensen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han er lei av at Høyre «slenger ut påstander» i debatten om kommunesammenslåing som «ikke kan dokumenteres».– I starten var begrunnelsen at store kommuner måtte bli enda større på grunn av utfordringer med transport og arealplanlegging. Nå er det at småkommunene ikke har et godt nok tjenestetilbud. Nå må Høyre dokumentere påstandene. For dette stemmer ikke.

— Ekstremt omtrentlig

Slagsvold Vedum mener statsministeren er «ekstremt omtrentlig» med fakta i debatten om kommunesammenslåing.

— Det hun tidligere har sagt om dette fra Stortingets talerstol er klart i motstrid mot det hun nå sier til Aftenposten, sier Sp-lederen, og viser til følgende svar fra Erna Solberg, på spørsmål fra Sp om Regjeringen hadde en faglig begrunnelse for å mene at barnevernstjenestene var dårligere i små kommuner:

— På mange områder har de små kommunene bedre og flere tjenester enn større kommuner, rett og slett fordi de har mer penger. Det er en del av det inntektssystemet vi har, hvor – i sum pr. hode – små kommuner har betydelig mer penger enn de større kommuner har, sa Solberg fra Stortingets talerstol 7. oktober i fjor.

- Sikrer ikke faglig utvikling

- Arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne har vil ha større kommuner bl.a. for å sikre at ansatte i spesialisttjenestene har store nok fagmiljøer til å sikre faglig utvikling. Synes du det er et godt argument?

Marit Arnstad (Sp). Jan T. Espedal

— Nei. Det er mange måter å bidra til gode fagmiljøer på uten å slå sammen kommuner. Man kan ha samlinger, utviklingstiltak og faglige oppdateringer. Og de tilhører en profesjon som tilbyr egne medlemmer faglig utvikling. Det er ingenting som tilsier at man må ha større kommuner for å sikre en faglig utvikling av ansatte, sier Arnstad.

Uansett imot tvang

- Kan det tenkes noen situasjoner der Sp kan støtte en tvangssammenslåing? F eks. i en situasjon der det fremstår som åpenbart smart at tre-fire kommuner slås sammen, men der én kommune blokker sammenslåingen?

— Nei. Dette må avgjøres frivilling, og det skal være lokale folkeavstemninger.

- Så « demokratiargumentet» trumfer ethvert annet argument?

- Frivillighet avgjørende for suksess

— Ja, sier Arnstad, og viser til sammenslåingen av Mosvik og Inderøy i hennes eget fylke, Nord-Trøndelag.

— Frivillighet var helt avgjørende. Den gir den respekt og raushet som en slik prosess krever. En sammenslåing er ikke over eller ferdig etter at et vedtak er fattet. En slik «fusjon» skal gjennomføres over lang tid fremover. Jeg kan ikke se noen tilfeller der tvang kan være aktuelt eller der lokalbefolkningen ikke skal ha det avgjørende ord.

- Sårbare fagmiljøer

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) svarer på kritikken fra Arnstad. Han sier at ingen i Regjeringen kritiserer de ansatte i småkommuner, eller mener at de ikke er dyktige nok.

— I dag bærer kommunene flere av de viktigste velferdstjenestene. Vår ekspertutredning pekte på en kommunestørrelse på mellom 15.000 og 20.000, på bakgrunn av de oppgavene kommunene skal løse. Vi, Regjeringen og Stortinget, setter ikke slike krav, fordi dette må tilpasses vårt mangfoldige land. Men det illustrerer at for små kommuner gir sårbare fagmiljøer, og at formålet er å sikre gode fagmiljøer og likeverdige velferdstjenester.

Jan Tore Sanner

Han sier Barnevernspanelet påpekte det samme:

— De sa at det måtte være minst fem fagutdannede på hvert kontor. Altfor mange kommuner har i dag langt færre. De som jobber der kan være knalldyktige, men fagmiljøet kan være sårbart.

- Arnstad drømmer

Sanner visert til den forrige store kommunereformen som ble gjennomført på 60-tallet.

— Da mente Schei-komiteen og Stortinget at der det var mulig, burde kommunene være på mellom 5000 og 10.000 innbyggere. Det var før HVPU-reformen, sykehjemsreformen, barnehagereformen og før samhandlingsreformen. Fortsatt har halvparten av dagens kommuner færre enn 5000 innbyggere, sier Sanner.

— Marit Arnstad drømmer åpenbart om å beholde kommunestrukturen fra 60-tallet, men den står seg ikke i møte med dagens og morgensdagens velferdsutfordringer.

 1. Les også

  Erna Solberg: Vi må ha færre enn 400 kommuner

 2. Les også

  Kommunereformen for dummies

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Regjeringen vil ha enda færre kommuner

 2. POLITIKK

  Nordmenn mangler tro på effekten av kommunesammenslåing

 3. POLITIKK

  Kommunalminister Monica Mæland: - Feil at små kommuner klarer seg alene.

 4. POLITIKK

  KrF påfører regjeringen nederlag. Tvangssammenslåtte kommuner får fortsette som før.

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Tvang er uunngåelig i kommunereformen

 6. NORGE

  Sp skryter av tolv viktige gjennomslag i Stortinget