Ungdomspartier brøt loven da de fikk betalt reise av NorthConnect: – Åpenbart et forsøk på påvirkning

Unge Høyre, AUF og Grønn Ungdom må tilbakebetale kostnadene for en tur til Storbritannia som kraftselskapet NorthConnect betalte.

NorthConnect ønsker å legge en kraftkabel fra Skottland til Norge. Bildet er fra leggingen av Skagerak 4, den fjerde strømkabelen mellom Norge og Danmark.

Høsten 2019 deltok representanter fra Unge Høyre, AUF og Grønn Ungdom på en fem dagers reise til Storbritannia. Den ble betalt av kraftselskapet NorthConnect, som er eid av offentlig eide kraftselskaper. Partilovnemnda har nå avgjort at reisen var å regne som et «ulovlig bidrag» til partiene.

Partiene oppgir at hensikten med å takke ja til turen var å få mer kunnskap om NorthConnects plan. Selskapet ønsker å legge en stor strømkabel mellom Norge og Skottland som skal frakte fornybar energi mellom landene.

De politiske partiene i Norge er uenige om hvorvidt selskapet skal få konsesjon til kabelen. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har regnet ut at kraftkabelen blir samfunnsøkonomisk lønnsom, men samtidig vil gi høyere strømpriser i Norge.

Ifølge selskapet kostet reisen 15.000 kroner pr. person. De tre partiene må nå tilbakebetale summen innen fire uker fra 28. april. Begrunnelsen er at det ikke er lov for partier å motta bidrag fra offentlig eide selskaper.

Partiene har dermed også brutt sin plikt om å innrapportere alle bidrag, slik partiloven krever.

NorthConnect har satt sammen en video fra reisen. Der argumenterer ungdomspolitikerne for at det er positivt for Norge å legge kabelen.

– Vi er mer forsiktige nå

– Vi har lent oss på praksisen som har vært i alle ungdomspartiene. Det tar vi selvkritikk for. Vi burde åpenbart gjort en grundigere vurdering, sier Miriam Langmoen, generalsekretær i Grønn Ungdom.

Ungdomspartiene har fått anledning til å uttale seg skriftlig om saken før Partilovnemnda avgjorde saken. De peker alle på at det ikke har vært praksis å innrapportere reiser av denne typen tidligere.

– Saken har allerede fått konsekvenser. Vi er mer forsiktige nå med hva vi velger å delta på, og hva som innrapporteres. Vi kommer selvfølgelig til å rette oss etter nemndas avgjørelse og tilbakebetale beløpet, sier Langmoen.

Unge Høyre sier de nå skal sette seg inn i avgjørelsen fra partinemnda og vurdere hva de gjør videre.

– Det er nok flere enn oss som er uenig i at dette er hvordan loven skal tolkes. Det får i så fall store konsekvenser for både bedriftsbesøk og helt vanlige studieturer for å lære mer. Både for oss, de andre ungdomspartiene og for bedrifter og organisasjoner, sier leder Sandra Bruflot.

Deltar ikke på lignende tur igjen

– Vi har mottatt vedtaket fra Partilovnemnda og tar det til etterretning. Vi har stor respekt for nemndas viktige arbeid, og vil nå sette oss nøye inn i detaljene i vedtaket og følge opp slik at vi ikke deltar på en lignende tur igjen, skriver generalsekretær Sindre Lysø i AUF i en e-post.

Lysø skriver videre:

– Det er tydelig at måten partiene har praktisert deler av partiloven ikke harmonerer med Partilovnemdas tolkning. Vi har bedt nemnda om å komme med tolkning på de ulike grensene partiene må forholde seg til i det daglige. Vi kommer selvsagt til å innarbeide gode rutiner for å etterleve denne tolkningen.

– Denne turen endrer ikke på noen som helst måte AUF sitt standpunkt som landsmøtet vedtok i 2018 der vi slår fast at vi ikke ønsker å bygge ut flere utenlandskabler, skriver AUFs generalsekretær.

Ulovlig «samfunnsmessig studiereise»

Jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo er leder for nemnda. Han forteller at nemnda har mulighet til å gi advarsler og å trekke partistøtte, men her har partiene sluppet unna med å tilbakebetale.

– Vi er ikke primært på jakt etter å ta folk, men å få loven respektert. Det er nok ganske vanlig at partier blir invitert på slike reiser, men det er nok ikke så godt forstått at også dette må rapporteres inn. Svaret vi fikk fra partiene, var preget av at de ikke var kjent med dette, sier Smith.

I sitt svar til nemnda innvender AUF at de ikke er enig i at turen skal regnes som en tjeneste fra NorthConnect til partiet. De anser turen som en samfunnsnyttig studiereise. Den bidrar til at partiet kan føre kunnskapsbasert politikk.

«Det ville være utelukket for oss å delta på like mange slike tilstelninger dersom vi ikke fikk dekket kostnadene ved disse», skriver generalsekretær Sindre Lysø.

– Åpenbart et forsøk på påvirkning

Professor Smith forteller at det er lov å motta bidrag fra private aktører så lenge det rapporteres inn. Reglene er de samme for pengegaver som andre ytelser. Men det er ikke lov å motta bidrag fra utlandet og ikke fra «offentlig kontrollerte rettssubjekter».

– Her er det sånn at kommunene som er eiere av NorthConnect, kan ha interesse av at prosjektet blir gjennomført. De har valgt ut tre ungdomspartier til å komme på en reise. Så det er åpenbart at det er et forsøk på påvirkning som har skjedd her, sier Smith.

NorthConnect var ikke klar over reglene

– Vi var ikke klar over at reisen kunne være i strid med regelverket, sier Lars Nermoen, kommunikasjonssjef i NorthConnect.

Han er forelagt Partilovnemndas avgjørelse samt Eivind Smiths uttalelser. Hensikten med turen var ifølge ham å gi politikerne faktabasert informasjon om kraftmarkedet og kraftutveksling med Norge. Nermoen svarer ikke hva selskapet burde gjort annerledes og hvilke konsekvenser avgjørelsen får fremover.

I etterkant av reisen publiserte NorthConnect en video på Youtube. Den viser situasjoner og intervjuer der ungdomspolitikerne argumenterer for kabelen.

– Var det riktig av dere å benytte politikernes drøftinger på en «studietur» dere har betalt, i en sammenheng som fremstår som reklame?

– I løpet av studieturen gjorde vi videointervjuer med deltagerne, noe alle var positive til. De fikk selvfølgelig se filmene før publisering, og de godkjente innholdet og hvordan deres holdninger ble presentert.

Ber om oppklaring rundt grensespørsmål

Langmoen i Grønn Ungdom sier at det ikke var åpenbart for partiet at NorthConnect var et selskap de ikke kunne motta bidrag fra.

– Jeg tenker det er riktig at loven legger ansvaret på partiene, men vi forventer også at virksomheter av denne typen er klar over dette fremover, sier Langmoen.

NorthConnect har ikke svart på Langmoens uttalelse. Grønn Ungdom har nå bedt Partilovnemnda om en oppklaring om grensespørsmål i reglene, som de mener kan være vanskelig å forholde seg til.

Langmoen bruker som eksempel at politikerne får dekket taxi av NRK når de deltar i programmer. NRK er i likhet med NorthConnect et selskap «under offentlige myndigheters kontroll». Til dette sier Eivind Smith at han nemnda vil komme med en oppklaring på et senere tidspunkt.