Politikk

Byrådsleder Raymond Johansen: – Sp-ledelsen splitter landet

Sp får ikke støtte fra andre partier i forslaget om å ta 12 milliarder fra storbyene og gi til de svakeste kommunene.

Byrådsleder Raymond Johansen avviser Sps forslag om å ta milliarder fra byene til fattige distriktskommuner.
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Toppene i Oslo-politikken, Raymond Johansen (A) og Eirik Lae Solberg (H) får følge av andre partier som mener at det er en dårlig idé å svekke byvekstpakkene, selv om noen gjerne vil bruke mer penger på distriktene.

Byrådsleder Raymond Johansen hever pekefingeren for å understreke poenget:

– Pengene fra staten i byvekstavtalen her i Oslo går i hovedsak til å bygge ut kollektivtrafikken.

– Utspillet fra Sps ledelse splitter landet. De setter landsdeler opp mot hverandre. Jeg er enig i at det trengs næringsutvikling i distriktene, men det hjelper ikke ved å ta penger fra kollektivutbyggingen i de store byene, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad lanserte i Aftenposten søndag nå forslaget om det de kaller bygdevekstavtaler.

  • Les saken her: Slik vil Sp ta 12 milliarder fra byene og gi til de svakeste kommunene

Flytte på 12 milliarder

Sp vil omprioritere 12 av de 60 milliardene i nasjonal transportplan (2017–2029) til nye bygdevekstavtaler som skal skape næringsutvikling, arbeidsplasser og befolkningsvekst i kommuner som sliter. Dette for å dempe presset på byene.

Byrådslederen sier at det ikke finnes noe «simsalabim» i politikken som får byer til å slutte å vokse. Han minner om at det er en trend verden over at byer vokser.

– Når vi vet at byene fortsetter å vokse er spørsmålet hvordan folk reiser. Dersom vi ikke bygger nye T-banetunneler, Fornebubanen og øker antall avganger, så er det oppskrift på kø, trafikkork og kaos, slik situasjonen var på 1980-tallet. Oslo var et eneste stort veikryss, understreker han.

Johansen mener det Sp foreslår vil være svært negativt for næringslivet i distriktene som vil oppleve enorme køer når det skal levere varer til byene.

Han minner om at Parisavtalen fortsetter at veksten i transportsektoren i byene skal komme i bruk av sykkel, gangeveier og kollektivtrafikk.

– Det er dette byvekstpakkene skal bidra til, sier han.

Høyres Eirik Lae Solberg frykter at Sp skal få gjennomslag for sine tanker i et rødgrønt samarbeid på riksplan.

Høyre: Dårlig idé

– Dette er en meget dårlig idé. Dersom Sp skulle få gjennomslag for noe slikt, ville det ramme viktige byutviklings- og bymiljøprosjekter i Oslo som Fornebubanen og ny T-banetunnel i sentrum, sier Eirik Lae Solberg.

Han viser til at det er bred enighet blant partiene i Oslo om å satse på økt kollektivtrafikk og at det er dette byutviklingspakkene skal gå til. Han har heller ikke særlig sans for å endre navnet på dem, slik Sp foreslår:

– Dette er jo nettopp infrastrukturinvesteringer som bedrer bymiljøet, sier han.

Lae Solberg sier at han vil bli meget bekymret om Sp skulle lykkes å få Ap på riksplan med på noe slikt. Oslo sliter i dag med høye boligpriser og ifølge Høyre-toppen vil et slikt forslag ikke bidra til å redusere dette presset.

Miljøminister Ola Elvestuen

Venstre: Angrep på miljøpolitikken

– Dette er et direkte angrep på miljøpolitikken. Vi er nødt å fortsette satsing byvekstavtalene i de store byene for å få ned de lokale utslippene. Dette går på luftkvaliteten til folk. Det å ha klimavennlige byer er viktig for å få ned Norges og verdens klimagassutslipp, sier miljø og klimaminister Ola Elvestuen.

Han legger til at Sp alltid har stått for en politikk som undergraver satsingen i de store byene.

– Dette er dessverre en innarbeidet holdning i Sp, sier han.

SVs Arne Nævra, advarer Sp.

SV: Ja takk, men rør ikke bypakkene

– Byvekstavtaler og distriktsvekstavtaler. Ja takk, begge deler, sier SV. Men ikke distriktsmidler på bekostningen av byvekstavtalene, sier SVs stortingsrepresentant Arne Nævra.

Han viser til at disse har vært en suksess for renere, triveligere og mer miljøvennlige byer.

– Sp prøver å ta poeng på å latterliggjøre sykkelveier som ekstravagante, selv om vi veit at det er svært lønnsomt for samfunnet, både i forhold til helse, trivsel og fremkommelighet, skriver han i en e-post.

SV vil, i motsetning til Senterpartiet nedprioritere de enorme motorveiprosjekter mellom de store byene, understreker han.

Aina Stenersen, førstekandidat i Oslo Frp.

Frp: Valgflesk fra Sp

– Det er ganske lite smidig av lederen av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum å stadig sette byene opp mot bygdene. De fleste respekterer hverandre uavhengig av bosted, skriver Aina Stenersen, førstekandidat i Oslo Frp

Hun viser til at i Oslo er kapasiteten i kollektivtrafikken sprengt, byen har en stor befolkningsøkning, og har en rekke nye prosjekter som f. eks ny T- banetunnel, som Oslo trenger å få prioritert av staten.

– Så dette bli rett og slett valgflesk fra Sp, avslutter hun.

MDGs Arild Hermstad vil kutte i motorveiprosjekter

MDG: Kutt heller motorveiprosjekter

Nasjonaltalsperson og byråd i Oslo, Arild Hermstad, skriver i en e-post at nok en gang ser vi at Senterpartiets viktigste prosjekt er å skape konflikt mellom by og bygd.

– Det er ingen motsetning mellom å satse på god byutvikling og god bygdeutvikling. Vi la frem forslag om en storstilt bygdemiljøsatsning på Stortinget for flere år siden, og vil gjerne samarbeide med Senterpartiet om å utvikle denne ideen videre. Her må pengene komme fra kutt i motorveiprosjekter, ikke fra livsviktige kollektivprosjekter, skriver han.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Oslopakke 3
  2. Oslopolitikken
  3. Samferdsel
  4. Kommunevalg 2019
  5. Byutvikling