Politikk

Bioteknologirådet snur – vil ha eggbank og tillate assistert befruktning for enslige

Bioteknologirådet endrer mening og sier ja til assistert befruktning for enslige og sidestiller eggdonasjon med sæddonasjon. – Kjempegledelig, sier Frp

Bioteknologirådet har kommet med en ny uttalelse om assistert befruktning for enslige og eggdonasjon. Spørsmålene skal behandles i Stortinget 23. april. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
  • NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Rådsmedlemmene var samlet til et ekstraordinært møte tirsdag for å ta stilling til de to temaene. Forrige gang Bioteknologirådet uttalte seg var i 2014 og 2015, og det var ønske om å få en ny vurdering.

Med knappest mulig flertall – åtte mot sju- gikk Bioteknologirådet inn for at enslige kvinner skal omfattes av behandlingstilbudet.

– Hovedargumentet var at man vil hjelpe kvinner som har et sterkt ønske om å få barn, sier rådets leder Ole Frithjof Norheim, som stemte med flertallet.

Samfunn i endring

I den forrige uttalelsen sa et delt Bioteknologiråd nei. Flertallet, med daværende rådsleder Kristin Halvorsen, la vekt på at barnet ville være i en utsatt posisjon hvis moren ikke kunne ivareta omsorgen.

Men siden den gang er det nedsatt et nytt råd med nye medlemmer og ny leder.

Norheim forklarer det nye vedtaket hovedsakelig ved at rådets sammensetning er endret. Samtidig kan den politiske debatten de siste årene ha hatt en påvirkning.

– Det er mulig vektleggingen av de ulike argumentene har forskjøvet seg litt, og kanskje samfunnsutviklingen går i denne retning ettersom dette har vært drøftet lenge, sier han.

Vil ha eggbank

Rådet går også inn for å utvide rammene for eggdonasjon i forhold til hva det forrige Bioteknologirådet ønsket. Det ville avgrense eggdonasjon til å kun bruke egg som var til overs etter IVF-behandling (prøverørsbehandling) – en avgrensing som ble kritisert politisk og fra medisinske fagmiljøer.

Nå ønsker et flertall i rådet en eggbank. Eggdonasjon og sæddonasjon sidestilles.

– Det vil være en stor seier for likestilling i Norge om vi får flertall for dette i Stortinget, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet.

Trolig vil 200 kvinner årlig be om eggdonasjon. I Europa er dette tillatt i 38 av 43 land, inkludert Sverige og Danmark.

Frp kan sammen med Arbeiderpartiet og SV danne flertall for disse endringene i bioteknologiloven. Spørsmålet er om partene blir enige, blant annet om innretningen på ordningen.

Diskusjon i SV

SV ville tirsdag ikke kommentere Bioteknologirådets nye standpunkt overfor NTB. Det er reist en debatt internt om betaling for egg kan ses som kjøp og salg av kvinnekroppen, og partiet skal drøfte spørsmålet på landsstyremøtet neste uke.

Frp har foreslått at eggdonorer skal motta en kompensasjon som skal ligge på mellom 7.000 og 12.000 kroner. Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til beløp ennå.

-Men vi er innstilt på å komme fram til et bredest mulig forlik for både lovendring og kompensasjon, sier helsepolitisk talsperson Tuva Moflag.

Kan se på nivået

Det er viktig også for Frp å unngå kommersialisering, påpeker Bruun-Gundersen. Hun sier Frp kan være villig til å diskutere nivået på kompensasjon til donorer hvis det blir nødvendig for å få til en avtale med de andre partiene.

Bruun-Gundersen mener bruk av overskuddsegg fra IVF-behandling vil legge utilbørlig press på familier som allerede er sårbare fordi de er i prosess med assistert befruktning. Det er derfor viktig for Frp at man får en ordning med en eggbank, slik Bioteknologirådet legger opp til.

– Det skal være donasjon for å hjelpe andre, men det er naturlig at kvinnene kompenseres for det de går gjennom, sier hun. Frp mener kompensasjonen bør ligge på nivå med hva som gis i våre naboland.

Saken blir oppdatert.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.