SV vil ha svar fra Søreide om norsk støtte til Libyas kystvakt

SV reagerer sterkt på Norges støtte til Libyas omstridte kystvakt og krever nå en redegjørelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Den libyske kystvakten stanser flyktninger og migranter som forsøker å ta seg til Europa. De blir sendt tilbake til Libya og havner i interneringssentre der forholdene beskrives som umenneskelige. Denne båten ble stanset av den tyrkiske marinen 29. januar, og alle om bord ble deretter overlatt til Libyas kystvakt.
  • NTB-Nils-Inge Kruhaug og Oda Ertesvåg

Norge har siden 2016 bidratt med rundt 200 millioner kroner til EUs fond for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet (EUTF). Fondet har blant annet bevilget 430 millioner kroner til Libyas kystvakt, gjennom et prosjekt som ledes av Italia.

Amnesty International, Human Rights Watch, FNs ekspertgruppe og flere hjelpeorganisasjoner er sterkt kritiske til den libyske kystvakten.

– Den libyske kystvakten bidrar til svært alvorlige brudd på menneskerettighetene. Ved å hindre mennesker i å ta seg fra Libya til Europa, fratar man dem også retten til å søke asyl, ifølge politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty.

Les også

Migrantene hadde fått nok og ville marsjere mot hovedstaden. De ble møtt med tåregass.

SV krever svar

SV-leder Audun Lysbakken er også sterkt kritisk til at Norge via EU bidrar til å støtte den libyske kystvakten og stiller nå skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), hvor han ber om en redegjørelse i Stortinget.

– Det er forkastelig at Norge som nasjon bidrar til dette. Vi snakker om mennesker som ved hjelp av norske penger kan bli sendt inn i slaveri, seksuell vold og tortur, sier han til NTB.

– Jeg ber utenriksministeren svare på hvor mye lenger Norge har tenkt å sponse Libyas kystvakt, og om regjeringen er for denne behandlingen av flyktninger, sier han.

Les også

Våpen, soldater og gassleting. Kampen om Middelhavets skjulte gull foregår nå også i Libya.

Nødvendig å bekjempe menneskesmugling

Den norske regjeringen mener imidlertid at det er helt nødvendig å bidra til å bekjempe menneskesmuglingen fra Libya til Italia, og at den libyske kystvakten må ta et større ansvar.

– Ethvert land har ansvar for å regulere aktiviteten på sine egne grenser, derfor må libysk kystvakt i stadig større grad ta ansvar for søk- og redningsaksjoner i Libyas territorielle farvann, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Et av de ni prosjektene som EUs fond finansierer, består i opplæring av libysk kystvakt med sikte på en mer kompetent og profesjonell myndighetsutøvelse.

Hun erkjenner samtidig at det på grunn av den ustabile politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Libya er krevende å samarbeide med libyske myndigheter. Utenriksministeren understreker også at av tiltakene som EUs flergiverfond for Afrika støtter i Libya, går over halvparten til å beskytte og bistå migranter, flyktninger og internt fordrevne, mens en tredjedel går til å bistå lokalsamfunnene.

Les også

Én båt. 53 drømmer. Og en livsfarlig sjørute. Her er historien om hva som skjedde med dem.

Medskyldig

Human Rights Watch er også svært kritisk til støtten og viser til at de som stanses til havs, blir returnert til umenneskelige forhold.

– De blir slått og utsatt for seksuell vold, utpressing og tvangsarbeid, slår de fast i sin siste årsrapport.

– De utsettes for bestialske menneskerettsbrudd som tortur og seksuelle overgrep i disse leirene. Dette er grundig dokumentert både av oss og andre. Ingen norsk eller europeisk politiker kan si at de ikke er kjent med dette, men likevel bidrar de til at det skjer, sier Ekeløve-Slydal i Amnesty.

– Det kan faktisk diskuteres i hvilken grad norske myndigheter via sitt bidrag til dette fondet kan anses som medskyldig i de overgrep disse menneskene utsettes for, fortsetter hun.

Les også

Tusenvis av greske øyboere demonstrerer mot migrantleirer

– Vanskelige forhold

Av de ca. 45.000 flyktninger og asylsøkere FNs høykommissær for flyktninger har registrert i Libya, befinner rundt 9 prosent seg i leirer, mens rundt 80 prosent oppholder seg i byområder.

– Forholdene mange migranter i Libya lever under, er vanskelige og uverdige. Vi legger stor vekt på internasjonalt samarbeid for å bidra til at migrantenes grunnleggende rettigheter og sikkerhet ivaretas, sier Eriksen Søreide.