Hvor skal det bygges vindmøller – det splitter Miljøpartiet De Grønne

Hva er viktigst? Urørt natur eller å spare klimaet ved å bygge flere vindmøller? Dette spørsmålet skal landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne svare på til helgen.

Hvor kan man bygge slike? Det splitter MDG.
Rasmus Hansson vil ha vindmøllene til havs.

Tidligere talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson støtter et resolusjonsforslag som i realiteten vil si nei til ny vindkraft på land. Mens talsperson for Grønn Ungdom og en rekke andre ønsker seg tydeligere formuleringer som åpner for å bygge mer vindkraft også på land.

Dette blir den store stridssaken på helgens landsmøte i Miljøpartiet De Grønne. Landsmøtet åpner fredag ettermiddag.

Debatten om vindkraftutbygging kommer allerede på landsmøtets første dag, fredag og vil bli votert over på lørdag.

– Har ikke tid

Det omstridte punktet er forslaget om at «utbygging av vindkraft på land begrenses sterkt, og konsentreres til områder hvor det allerede er utbygget industri».

Dette tolkes av mange i MDG som i realiteten nei til ny vindkraft på land.

– Vi lever i en tid der skoleelever streiker og det er en klimavekkelse som vi må følge opp. Vi må doble produksjonen av fornybar energi fire-fem ganger om vi skal bli klimanøytrale i 2050. Da kan vi ikke si nei til å bygge ut vindkraft, det har vi ikke tid til, sier Teodor Bruu, en av to talspersoner for Grønn Ungdom.

Han støtter endringsforslaget som vil innebære en mer liberal politikk.

Splittelse tvers igjennom partiet

Heller ikke Grønn Ungdom er enig i denne saken.

Bakgrunnen for uenigheten i partiet, er at mange har søkt til Miljøpartiet på ulikt grunnlag. Noen fordi de er klassiske naturvernere og andre fordi de er redde for klimatrusselen.

NVE har lagt frem et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft som er ute på høring og skal vedtas av Olje- og energidepartementet neste år.

NVE lager plan

I NVEs nasjonale ramme har man inkludert store naturområder, og noen av dem ligger tett opp mot nasjonalparker. Slike områder er allerede under press fra vei-, hytte- og industriutbygging, heter det i MDG-forslaget.

Ved å avvise vindkraft i disse områdene, vil en rekke av prosjektene som er under behandling, bli lagt på is.

– Sats på vindmøller til havs

Tidligere stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson mener det er uakseptabelt å støtte miljøfiendtlig teknologi med gratis naturødeleggelse.

– Når vi advares om en million tapte arter der hovedårsaken er ødeleggelse av artenes leveområder, må natur gis større verdi, både politisk og økonomisk, sier han.

Hansson mener oppgaven må være å løse både natur- og klimaproblemet, og ikke akseptere at det ene skal gå på bekostning av det andre.

– Hvis landvind-prosjektene ikke makter å oppfylle samme miljøkrav som for eksempel utslippskravene til industrien, så er teknologien for dårlig. Da har vi ikke råd til den. Da blir havvind raskt konkurransedyktig og en mye bedre løsning for miljøet og klimaet, sier han.

Det jobbes også med kompromissforslag som i realiteten vil bety at MDG opprettholder den linjen landsstyret vedtok tidligere i år. Den kan best karakteriseres som et meget betinget ja til vindmøller på land.

Partitopper ikke på valg

MDG har to nasjonale talsperson og ikke en leder. Une Aina Bastholm som er partiets eneste stortingsrepresentant og vikarierende byråd i Oslo Arild Hermstad er ikke på valg.