Høyre-topp mener SVs skolepolitikk skaper større forskjeller

– Oslo-skolen er et godt eksempel på hvor usosialt SVs skolepolitikk kan slå ut i resten av landet, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Lørdag startet SV valgkampen med en «forskjellsvandring» gjennom Oslo. Der lanserte de Oslo-byrådets skolepolitikk som en løsning for resten av landet, blant annet med gratis aktivitetsskole for alle. Den har fått ned forskjellene i byen, mener SV.

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde er ikke enig i at forskjellene i Oslo-skolen har gått ned. Hun frykter for hva som vil skje hvis SVs skolepolitikk i Oslo får gjennomslag i Stortinget.

– Utviklingen i rødgrønne Oslo viser hvor ille det kan gå. Etter seks år med SV i byråd, øker de sosiale forskjellene i Oslo-skolen på barneskolen.

Barn av lavt utdannede gjør det dårligere

Tybring-Gjedde viser til tall fra de nasjonale prøvene for femteklassinger. Blant barn som kommer fra familier med lav utdanning, var det flere som gjorde det dårlig på skolen i 2020 enn i 2015 – da Høyre styrte byen sammen med Venstre og KrF. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 43 prosent av elevene som har foreldre med lavere eller ingen utdanning, er på det laveste nivået på leseferdigheter. Fem år tidligere var det tallet 36. Når det kommer til regneferdigheter har andelen økt fra 37 til 48 prosent.

– Det som er definisjonen på at man klarer å utjevne forskjeller er om vi klarer å løfte dem som har foreldre med lav utdanning.

Der mener hun utviklingen har gått i feil retning med SV sin politikk.

Mener SVs politikk skaper større forskjeller

Tidligere i uken lanserte SV en rapport om ulikhet i Norge etter åtte år med Erna Solberg som statsminister. Tybring-Gjedde reagerer på at partiet ikke omtaler viktigheten av kvalitet i skolen – i en rapport som kritiserer utviklingen av ulikhet under en regjering ledet av hennes eget parti.

– Det er oppsiktsvekkende at partiene som snakker mye om sosial ulikhet, ikke nevner god undervisning i skolen med et ord.

Tybring-Gjedde mener løsningene til SV vil skape en skole med mindre kunnskap, større forskjeller og mindre motivasjon.

– SV vil fjerne nasjonale prøver og åpenhet om resultater i Skole-Norge. De vil fjerne fraværsgrensen og vrake kompetansekrav til lærere som underviser i norsk, matte og engelsk. De vil fjerne karakterer, eksamen og lekser.

– Det vil gjøre det vanskeligere å følge opp elever som sliter, og det vil gjøre elevene mer avhengig av å få hjelp hjemme.

Frykter større frafall

Hun er redd for at flere som sliter på skolen, særlig av guttene, vil droppe ut.

– Skal man hindre frafall må man starte tidlig i skolen, ha åpenhet om resultater, prioritere lesing og regning de første skoleårene, satse på faglig oppdaterte lærere, stille krav til oppmøte på skolen og sikre at elever får tilpasset opplæring.

– Men er det ikke alle testene og prøvene som gjør ungdommer umotiverte?

– Det som gjør at disse gutta blir umotiverte er at de ikke får oppfølging. Vi har veldig lave ambisjoner på vegne av disse gutta. I stedet må vi bygge et lag rundt dem.