Fraværsgrensen i videregående skole oppheves ut skoleåret

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fjerner fraværsgrensen, gjeldende fra i morgen ut skoleåret. Det kom frem på en pressekonferanse om fraværsreglene i videregående opplæring torsdag ettermiddag.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Mitt mål er at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Men vi har fortsatt smitte i samfunnet, og det er vanskelig for elevene å følge smittevernreglene uten å få fravær, sa Brenna under pressekonferansen.

Syke skoleelever som drar til fastlegen for å få gyldig fravær på skolen, har dessuten ført til et press på legetjenesten, ifølge Brenna.

Endringen gjelder fra fredag, og unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner ut skoleåret. Det kommer en forskriftsendring som gjelder til 1. juli 2022, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Det betyr at elevene ikke lenger må oppsøke fastlegen for å slippe at fravær føres på vitnemålet.

Fraværsgrensen innebærer at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykmelding fra lege.

Fikk kritikk

Under pandemien innførte regjeringen et unntak fra fraværsgrensen i videregående skole. 11. oktober ble dette opphevet, og fraværsgrensen trådte i kraft igjen.

Mange har ment at dette skjedde for tidlig, og flere har den siste tiden tatt til orde for at fraværsgrensen bør midlertidig oppheves igjen, deriblant Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesordførerne i Trøndelag og Vestland og SV.

Mange har pekt på at det er er mange syke elever som møter opp på skolen fordi de er redd for å få for mye fravær, samt at gjeninnføringen av fraværsgrensen står i strid med helsemyndighetenes oppfordring om å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.

– Det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig. Ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke. Dette er en vanskelig situasjon for elevene, fastlegene og skolene. Vi jobber med en løsning for fraværsreglene og vil komme tilbake med den så fort vi kan, uttalte kunnskapsministeren til NTB onsdag.

Unntaksregelen har også tilbakevirkende kraft slik at det også inkluderer elever som har hatt sykefravær fra 11. oktober da fraværsgrensen ble gjeninnført. I denne mellomperioden godtas derfor både legeerklæringer for elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Nyheten blir tatt godt imot hos KS, som mener det er bra at regjeringen har lyttet til fylkeskommunens råd.

– Det er åpenbart fornuftig at elever som har luftveissymptomer, nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær. Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen.

Høyre: Overreaksjon

Høyre mener også det er bra at regelen settes på pause. Men det er en politisk overreaksjon å la dette vare ut hele skoleåret, mener Høyres skolepolitiske talsperson Jan Tore Sanner.

– Det vil i praksis bety fram til august neste år. Fraværsgrensa må gjeninnføres så snart smittesituasjonen gjør det mulig. Jeg mener regjeringen må foreta en ny vurdering mot slutten av dette året, sier Sanner i en uttalelse til NTB.

– Etter at vi innførte fraværsgrensa, har elevene vært mer på skolen, de lærer mer, de får bedre karakterer og flere fullfører videregående skole. Det er derfor viktig at regjeringen ikke lar de midlertidige reglene dra ut for lenge, sier han.