Nye varslingstiltak i Forsvaret fra august

– Vi har hatt hendelser i Forsvaret som vi ikke ønsker å ha, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Fra 1. august skal nye tiltak være på plass.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) hadde invitert til møtet om utfordringene med seksuell trakassering i Forsvaret.

Tirsdag hadde forsvarsministeren innkalt forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige og Militært kvinnelig nettverk til et møte for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering.

– Situasjonen er en krise som vi skal løse. Ingen i Forsvaret skal oppleve det vi har blitt kjent med i mediene at varslere har opplevd, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB etter møtet.

Han introduserer tiltak for hvordan varsler skal håndteres, blant annet at det skal være en sentral varslingsenhet som alle kan varsle til. Denne skal ha oversikt over alle saker. Målet er også at de som varsler, skal holdes bedre orientert. Dette skal blant annet gjøres enklere ved hjelp av teknologiske løsninger.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under møtet i Oslo Militære Samfund tirsdag.

Ny sak i helgen

Bakteppet for møtet er NRKs avsløringer av utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret. En nå 22 år gammel kvinne fortalte i helgen at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten.

Hun forteller at hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

Det har også kommet flere andre historier i mediene om trakassering og mobbing i Forsvaret de siste årene. I en undersøkelse Forsvarets forskningsinstitutt publiserte i 2021, sa 46 prosent av kvinnene i Forsvaret at de har opplevd seksuell trakassering.

En ny spørreundersøkelse ble gjennomført i fjor høst, og resultatet av denne vil ifølge forsvarssjefen publiseres i mai.

Tillitsvalgt Sofie Malekas sammen med representanter fra tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO).

Takket varslerne

Eirik Kristoffersen tok over som sjef for Forsvaret i 2020. Før det var han sjef for Hæren fra 2019, der flere av historiene varslere de siste årene har stått frem med i mediene stammer fra.

– Jeg sitter med ansvaret for å løse dette. Dette er ikke noe nytt. Noen saker i mediene går 12–15 år tilbake, men det er også nye saker. Derfor er det mitt ansvar å løse dette så det blir trygt for alle å tjenestegjøre i Forsvaret, sier Kristoffersen.

– En ting er å løse det, men sitter du med noe av ansvaret for at dette har kunnet skje på din vakt?

– Selvfølgelig. Alle som har vært sjefer, har et ansvar, alt fra den lokale til den øverste sjefen, og det øverste ansvaret er mitt nå som forsvarssjef.

Kristoffersen takker samtidig dem som har varslet om uønskede hendelser.

– Prosessen framover er at vi skal implementere alle tiltakene som går på varslingshåndtering, innen 1. august. Da skal det nye systemet være på plass. Inntil da skal vi bruke det systemet vi har, og så er det et kontinuerlig arbeid med å endre kultur og drive forebygging, og det kommer aldri til å ta slutt. Men vi gjør en rekke tiltak på kort og lang sikt, sier Kristoffersen til NRK.

– Godt og nyttig

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) betegner møtet som godt og nyttig.

– Det ligger et alvor i det. Vi har hatt hendelser i Forsvaret som vi ikke ønsker å ha, sier han til NRK.

– Vi har diskutert ganske bredt i den situasjonen vi står i, men også tiltak for at vi skal komme lenger. Det er satt i gang mye bra arbeid som må få tid til å virke, men vi må hele tiden lete etter nye tiltak, sier forsvarsministeren.

– Det er hierarki i maskuline verdier som gjør at vi må være bevisst når vi arbeider med kulturen i en slik organisasjon, legger han til.

Amanda Bergh, leder i Militært kvinnelig nettverk, mener forsvarssjefen har vært klokkeklar på at seksuell trakassering ikke tolereres.

Vilje til endring

Amanda Bergh er leder for Militært kvinnelig nettverk, der alle militært kvinnelig tilsatte i forsvarssektoren er medlemmer.

Hun mener at problemet med seksuell trakassering blir tatt på alvor av forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og sier at hun har tillit til arbeidet forsvarsledelsen gjør.

– Jeg opplever at oppdraget Kristoffersen ga både da han var sjef for Hæren og nå som forsvarssjef, har vært entydig. Det er en nulltoleranse. Da er det opp til avdelinger desentralisert å følge opp dette, sier hun til NTB.

– Han kan ikke gå til 18.000 stykker og sørge for at alt går i orden, men intensjonen hans er klokkeklar, sier Bergh.

Tillitsvalgt Sofie Malekas mener det er en ukultur i Forsvaret, men sier til VG at ledelsen viser vilje til å gjøre en endring – selv om det er en lang vei å gå.

– Holdningene viser en form for ukultur. Samtidig er vi enige med forsvarssjefen i at det ikke gjenspeiler hele Forsvaret, men at det at slike hendelser skjer, viser en form for ukultur, sier Malekas til VG etter møtet.

Også hun har inntrykk av at forsvarsledelsen og hele sektoren tar situasjonen på alvor.