Hadia Tajik med overraskende skryt av Frp-statsråd

– Hun har tatt oppgaven på alvor, vært fremoverlent og bidratt til å øke bosettingen av flyktninger, sier Ap-nestleder Hadia Tajik om statsråd Solveig Horne (Frp).

Hadia Tajik (Ap, t.h.) møtte tirsdag Sylvi Listhaug (Frp) til debatt om innvandring og integrering.

Helt på tampen av en debatt om innvandring og integrering i Arendal tirsdag, kom Ap-nestlederen med overstrømmende ros av Frp-statsråd Solveig Horne og hennes innsats for å bosette flyktninger.

– Det hun har gjort, har hun fått til på bekostning av sin partileder, sa Tajik, med klar henvisning til Siv Jensens oppfordring under et valgkamparrangement i Ålesund for et år siden:

– Det er opp til kommunene å gjennomføre dette. Mange har uttrykt at dette er en utfordring. Jo flere kommuner som sier nei, desto større mulighet er det for at avtalen ikke gjennomføres, sa Jensen den gang, kort tid etter enigheten mellom de andre partiene om å si ja til 8000 kvoteflyktninger fra Syria.

Horne satt med bosettingsansvaret da asylsøkerne strømmet over grensene for ett år siden. Og stikk i strid med uttalelser fra Jensen, oppfordret Horne og Regjeringen kommunene til å bosette så mange som mulig.

Bosettes innen 6 måneder

Kommunene har tatt utfordringen. KS-leder Gunn Marit Helgesen opplyser at kommunene så langt i år har bosatt 6620 – det er 33 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Vi er blitt anmodet om å bosette 18.526 i 2016 og kommunene har fattet vedtak om å bosette 16446, opplyser hun og slår fast at kommunene gjør jobben sin.

Selv om det fortsatt sitter rundt 5000 på mottak som venter på bosetting, forteller hun at nesten tre fjerdedeler nå blir bosatt innen 6 måneder etter at de har fått vedtak om å bli i landet.

Les også

Siv Jensen ber kommunene om å si nei til Syria-flyktninger

Les også

Her er grafene som forklarer asylåret 2015

Tajik: Det går bedre enn Jensen ønsket

Da Sylvi Listhaug byttet departement ved juletider, overtok hun bosettingsansvaret fra Horne. På spørsmål om Tajik også vil skryte av arvtakeren, svarer hun at det er «bra at arbeidet med bosetting går bedre enn Fremskrittspartiets leder har ønsket.»

Samtidig legger Tajik til at det er helt nødvendig at «kommunene tar lederskap og følger opp arbeidet med bosetting».

– Jeg merker meg at Listhaug selv heller velger å snakke om problemene med innvandring enn å sette kommunene i stand til å drive det viktige integreringsarbeidet, sier hun.

Ap anklager bl.a. Regjeringen for ikke å ha gitt kommunene nok penger til dette området.

Listhaug: Jensen ville påpeke at kommunene kunne si nei

Aftenposten har spurt Listhaug hva hun synes om Jensens tidligere oppfordring om en slags bosettings-boikott. Hun velger ikke å svare direkte på spørsmålet.

– Traff Siv Jensen dårlig med sin oppfordring til kommunene om å si nei til bosetting?

Det var viktig å påpeke at det er mulig å si nei dersom man ønsker det, sier Frp-statsråden.

Kommuner som mener de ikke har mulighet til å bosette flyktninger kan nå, som før, si nei. Nettopp frivillig bosetting ble trukket frem av KS-lederen under tirsdagens Arendal-debatt som en nøkkel til at bosettingen i kommunene nå lykkes.

UDI: Kommunene kan få overkapasitet

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang, sier at det aldri har vært bosatt flere flyktninger i norske kommuner. Det er ikke bare fordi det antallet som kom til landet i fjor var rekordhøyt – viljen til å ta imot flyktninger i norske kommuner har aldri vært sterkere, ifølge UDI-sjefen.

– Viljen til bosetting har økt markant i løpet av det siste året. Mange kommuner har også bygget opp et tjenesteapparat for å håndtere bosetting på et høyere nivå enn tidligere. Men hvis asylankomstene holder seg på det lave nivået det er nå en stund fremover, vil vi relativt tidlig neste år komme i en situasjon der kapasiteten i kommunene kan komme til å bli høyere enn behovet for å bosette. Det vil være en paradoksal situasjon sammenlignet med det vi har vært vant til, sier han.

– Jeg tror at hele den tilstrømmingen vi fikk i fjor høst, og debatten rundt det, gjorde at kommunene så at det var behov for å bosette i et helt annet tempo og omfang enn tidligere. Det var nok det som utløste viljen til å bosette flere – mange kommuner tok en ny vurdering.