Politikk

Arbeiderpartiet slår ring om det statlige eierskapet

Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik legger frem partiprogrammet hvor den digitale utviklingen gjennomsyrer programmet. Foto: Signe Dons

– Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som mandag presenterer forslaget til nytt Ap-program.

 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Ap-programmet legges frem på en pressekonferanse klokken 11. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Det er statens eierskap i selskaper som er viktige innenfor energi, naturressurser og strategisk viktige næringer som Aps leder vil skjerme mot utsalg.

Det skjer etter at den blå regjeringen har ønsket et betydelig nedsalg og at det statlige eierskapet har vært heftig debattert.

I klartekst betyr Aps programforslag at det i selskaper som for eksempel Statoil, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen og DNB – ikke åpnes for å redusere statens eierandel.

 • Du kan lese hele Aps programforslag her

I programutkastet, som skal behandles på landsmøtet i vår, slås det fast at Ap vil si nei til å redusere det statlige eierskapet. Men ett unntak vil Støre gjøre: Dersom for eksempel et deleid selskap som Telenor ville kjøpe opp et annet selskap og betale med aksjer, kan den statlige eierandelen bli redusert.

– Ap har aldri sagt nei til industrielle løsninger, understreker Støre.

Den norske modellen oppe til eksamen

Partileder Jonas Gahr Støre overtok midt i stortingsperioden etter Jens Stoltenberg. Mandag la han og nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet, frem forslaget til partiprogram for de neste fire årene.

– Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er den norske modellen oppe til eksamen. Fire år til blir ikke til å holde ut, forklarer partileder Støre.

Programmet har fått tittelen «Alle skal med.»
– Det er ikke et nytt slagord for vårt parti. Men det er mer aktuelt i dag, fordi vi rundt oss ser økende forskjeller. Det fører til politiske og sosiale spenninger. Vi i Norge kan unngå å gå den veien, men det er ikke gitt at vi kan klare å opprettholde de forholdsvis små forskjellene, da må vi ta i bruk aktive politiske grep, sier Støre.

Her er Aps mest sentrale valgløfter:

Arbeid: Gode rammebetingelse for næringslivet, økt investering i kompetanse og en ny kompetansereform i samarbeid med partene. Slå ring om det statlige eierskapet.

Tajik sier partiet ser for seg en «totrinnsrakett» når det gjelder endringer i arbeidsmiljøloven:
- Først tar vi tak i det det er raskt å gjøre noe med, for eksempel å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Så er det en del ting som krever litt mer utredning.

Kunnskap: Styrke fellesskolen, styrke miljøet rundt de yngste elevene, styrke yrkesfagene og gjøre skolen mer digital. Vil innføre en makspris i skolefritidsordningen, men sier ikke noe om nivå.

I det nye programforslaget går Ap blant annet inn for at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehageærere og å innføre en norm for lærertetthet i skolen. Lærernormen skal være på kommunenivå, ikke per klasse.

Ap gjentar løftet om en lese- skrive- og regnegaranti for elevene i 1. og 2.-klasse, der det settes inn ekstra ressurser til elever under kritisk grense.

Helse: Styrke felles helsetjenester og skape ro rundt sykehusene. Sikre alle en god alderdom, raskere hjelp ved psykisk sykdom og lavterskeltilbud i alle kommuner. Ny ruspolitikk der rusavhengighet møtes med god helsehjelp, ikke straff.

Ap ønsker en norm for antall helsesøstre i skolen.

Når det gjelder tannhelse reduserer Ap ambisjonene sammenlignet med programmet som ble vedtatt i 2013.

Klima: Nybilsalget etter 2025 skal være biler uten utslipp. Mer miljøvennlig kollektivtransport, fremskynde elektrifisering av fergene. Offentlige skal være partner og stille krav til norsk industri som skal bli verdensledende innen bærekraft.

Ap vil ha minst 40 prosent salg av biodrivstoff innen 2030.

Dissenser om tre saker

Programmet inneholder dissenser i tre ulike saker:

1. Oljeboring i Lofoten/Vesterålen: Flertallet i programkomiteen ønsker et kompromiss der man åpner for konsekvensutredning av Nordland 6, mens Nordland 7 og Troms 2 ikke åpnes nå.

AUF-leder Mani Hussaini mener ingen felter bør åpner i stortingsperioden 2017–2021.

2. Foreldrepermisjon: Flertallet ønsker en tredeling der hver av foreldrene må ta minst 14 uker av permisjonen.

AUF-leder Mani Hussaini vil at foreldrepermisjonen skal deles i to, med de første ni ukene forbeholdt mor.

3. K-en i KRLE-faget: Hussaini og Anniken Huitfeldt vil legge til et punkt om å «utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne ’K’ fra KRLE-faget».

Hva er Støres Ap?

– Hva er det nye som preger Jonas Gahr Støres Ap som ikke var der i Jens Stoltenbergs tid?

– Forståelsen av det teknologiske skiftet er mye større i dette programmet. Det vil prege og utfordre arbeidsplasser, særlig i offentlig sektor. Dette er noe som er tydeligere i dette programmet enn før. Vi vektlegger et behov for et seriøst arbeidsliv og kompetanse og læring gjennom hele arbeidslivet. På klimaområdet er vi tøffere i bruk av nasjonale virkemidler, blant annet at det ikke skal selges nye utslippsbiler etter 2025, forklarer Støre som også skyter inn at programmet har en egen havstrategi.

Digitaliseringen er over alt

Nestleder Tajik understreker at det i et partiprogram som dette finnes ting som er gjenkjennelig.

– Det er ikke noe poeng i seg selv at denne partiledelsen skal skille seg ut fra den forrige. Men noe er nytt, og jeg vil understreke tre ting. Digitalisering gjennomsyrer flere områder. Det andre er understrekingen av at vi i økende grad får et kompetansekrevende arbeidsliv som krever tettere kobling mellom utdanning og jobb. Det siste og tredje er klima der vi ikke minst må klare å få til mer grønn og bærekraftig industri.

EØS og sosial dumping

– Dere er opptatt av sosial dumping – i den forbindelse dukker det opp en debatt om EØS-avtalen?

– Vi mener ikke at en løser spørsmålene om sosial dumping ved å svekke EØS-avtalen. Men det er riktig at på noen områder har import arbeidskraft fra Øst-Europa ført til sosial dumping. Dette kan vi gjøre mye mer med innenfor norsk lovverk og en bedre håndhevelse, sier Støre som slår fast at i programmet varsler Ap en opprydding i jungelen av vikarbyråer.

Det skal bli slutt på at fast ansatte har kontrakter som gjør at de ikke får betalt mellom oppdragene.

Tror på drahjelp fra NHO

– Vi ønsker et mer seriøst arbeidsliv. Her er det grunnlag for optimisme. Vi ser at Næringslivets Hovedorganisasjon, deres næringsforeninger og fagbevegelsen er opptatt av dette. Arbeiderpartiet mener at dette skal vi få til, blant annet gjennom reformer som utvikles i samarbeid med partene, sier Støre, som understreker at Ap skal være en garantist for at Norge bekjemper sosial dumping.

– Skal dere da inn å lovregulere den såkalte delingsøkonomien, forby Uber og Airbnb?

– Vi ser for oss lovgivning som vil få konsekvenser for denne type økonomi. Noe av dette kan vi regulere raskt med lovendringer, for eksempel å fjerne de generelle mulighetene til midlertidig ansettelse. Andre ting kommer til å ta tid, fordi for eksempel partene i arbeidslivet skal komme med sine synspunkter. Sakene må utredes. Det skal være en prosess der alle berørte partier er med, forklarer de to.

Flere programlekkasjer i forkant

Flere av punktene fra partiprogrammet ble lekket ut på forhånd.

DN skrev at Ap i det nye programmet går inn for at minst 40 prosent av personene i valgkomiteene til selskaper staten eier skal være kvinner.

VG skrev at komiteen ønsker å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som stiller strengere krav til vertsfamiliene.

I tillegg skriver avisen at Ap åpner for at flere enn to personer kan være foreldre til et barn.

Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Digitalisering
 3. Hadia Tajik
 4. Midlertidige ansettelser