Stans for lørdagspost kan gi sen valgavklaring

Valget mellom Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som landets neste statsminister kan bli avgjort først tirsdag kveld. Stans i postombæringen på lørdager gjør at forhåndsstemmene ikke er ferdig talt opp før dagen etter valget.

Avklaringen om Aps Jonas Gahr Støre eller Høyres Erna Solberg blir statsminister, kan først bli avgjort tirsdag ettermiddag på grunn av sen opptelling av forhåndsstemmene.

– Det er ikke mulig å si eksakt når siste stemme er talt opp og det endelige valgresultatet er godkjent av fylkesvalgstyrene, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i seksjon for valg og lokaldemokrati i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

1. november 2016 gikk Posten Norge over til distribusjon av brev og aviser kun mandag til fredag. Det får konsekvenser for forsendelsene av forhåndsstemmene til valgstyrene. Adgangen til å forhåndsstemme avsluttes fredag 8. september.

Tidligere ville disse stemmene blitt sendt til valgstyret lørdag, men kan nå sendes først mandag.

Flyttet fristen til mandag

Kommunene skal fremdeles starte opptellingen av forhåndsstemmene senest fire timer før valglokalene stenger slik at et foreløpig resultat av forhåndsstemmegivningen er klart på valgkvelden kl. 21.00.

Men Postens vedtak førte til at Stortinget endret valgloven i juni 2016:

Fristen for godkjenning av mottatte forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg inn i manntallet flyttes tilsvarende.

Endringen i valgloven innebærer at den endelige opptellingen av forhåndsstemmene i kommunene blir ferdig litt senere enn tidligere.

For å sikre at alle forhåndsstemmer er hemmelige, skal kommunene også legge til side et mindre antall forhåndsstemmer som skal blandes med de forhåndsstemmene som mottas i posten innen klokken 17.00 på tirsdagen. Dette antallet er vanligvis mellom 30 og 100 stemmer.

Vinneren kan bli klar et døgn etter valget

Departementet har bedt kommunene telle opp de sist mottatte stemmene så raskt som mulig etter fristen 17.00 tirsdag.

Stansen i postombæringen kan dermed skape en valgthriller av de sjeldne. Meningsmålingene indikerer at spørsmålet om Venstre kommer over under sperregrensen på 4 prosent kan avgjøre om Solberg eller Støre blir statsminister.

Fintellingen av hver eneste stemme kan bli nødvendig for å kartlegge oppslutningen på nasjonalt nivå, som igjen avgjør hvilket parti som får det ene utjevningsmandatet i hvert av de 19 fylkene.

Valgets vinner kan dermed først blir klart et helt døgn etter at stemmelokalene stenger – hvis det blir tilnærmet dødt løp mellom de rødgrønne og ikke-sosialistisk side.

Opptellingen av stemmer avgitt på valgdagen skal starte så snart valglokalene er stengt. Når det gjelder forhåndsstemmene, er hovedregelen at den foreløpige opptellingen skal starte senest fire timer før valglokalene stenger.

Forutsetningen er at en slik foreløpig opptelling ikke vil stride mot prinsippet om hemmelig valg. Dersom det bare er godkjent et meget lite antall forhåndsstemmer før valgdagen, vil det kunne være vanskelig å sikre disse velgerne anonymitet. I så fall må opptellingen utsettes til alle forhåndsstemmegivninger er blitt godkjent.

Etter at alle kurante stemmesedler har vært igjennom den foreløpige opptellingen, skal valgstyret foreta endelig opptelling.

Stemmesedlene telles på nytt

Ved denne opptellingen tar valgstyret stilling til om stemmesedler som tidligere har vært lagt til side som tvilsomme, skal godkjennes eller forkastes. Alle stemmesedlene telles på nytt.

Etter kommunens opptelling gjennomfører fylkesvalgstyret en kontrolltelling før det godkjenner valgoppgjøret og kårer distriktsmandatene for fylket.

Dolven sier at de aller fleste forhåndsstemmene sendes fortløpende hver eneste dag, og vil bli talt opp valgdagen mandag 11. september. Hun sier at en rekke kommuner også har gjort lokale tilpasninger, også i samarbeid med Posten, for å få stemmene frem.

– Betyr endringen at vi risikerer ikke å få regjeringsvalget avklart før tirsdag ettermiddag eller kveld?

– Det kan jo selvfølgelig skje. Det er jo særlig fordelingen av utjevningsmandater som er avhengig av at alle stemmene i hele landet er talt opp. Men vi får som vanlig prognosene fra valgdirektoratet mandag kveld. Uansett må hensynet til å få et resultat klart så raskt som mulig veies mot hensynet til å få et korrekt resultat og at flest mulig stemmer skal telles med, sier hun.