Regjeringen vil forby homoterapi

Et lovforslag fra regjeringen om å forby konverteringsterapi for skeive, såkalt homoterapi, kommer trolig i løpet av sommeren.

Statsminister Erna Solberg (H) presenterer regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. I tillegg kom det frem at regjeringen ønsker et forbud mot såkalt homoterapi.

– Konverteringsterapi fratar barn og unge, og også voksne som tvinges til dette, livslysten og selvrespekten. Det ødelegger mange folk psykisk. Den type negativ sosial kontroll og press, og forsøk på å omvende folk fra sin seksuelle legning, kjønnsidentitet eller kjønnskarakteristika vil vi ha oss frabedt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Torsdag la regjeringen frem sin nye fireårige handlingsplan på LHBITQ-feltet. Planen har som mål å øke åpenheten om kjønns- og seksualitetsmangfold, bedre levekårene og livskvaliteten for skeive og å styrke samarbeidet med og støtten til sivilsamfunnet.

I planen er det 46 ulike tiltak som skal bidra til å nå disse målene. Men regjeringens forbud mot konverteringsterapi er ikke ett av dem. Forslaget ble uventet kunngjort av statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag.

Blir sendt ut på høring

– Bakgrunnen for at regjeringen ønsker et forbud, er dokumentasjon som viser at konverteringsterapi kan oppleves som et tydelig overgrep, sier Solberg.

Ifølge statsministeren stiller alle regjeringspartiene seg bak forslaget om å forby slik terapi, som oftest forekommer i religiøse samfunn.

– Lovforslaget kommer trolig til å bli fremmet i løpet av sommeren, sier Raja.

Det vil også komme et høringsnotat som regjeringen ønsker tilbakemeldinger på. Raja sier til Vårt Land at om forslaget går gjennom, vil konverteringsterapi kunne gi fengselsstraff.

– Vi har et godt juridisk grunnlag, men det er vanskelig å finne grensegangen mellom terapi og forsøk på å omvende noen fra deres seksuelle legning, sier Solberg.

– Tror det ikke før vi får se det

Organisasjonene FRI og Skeiv Ungdom var til stede da handlingsplanen ble lagt frem. De er avventende til signalene fra regjeringen om konverteringsterapi.

– Vi er enormt langt på overtid, og vi har fått høre at det er jurister som sitter omtrent døgnet rundt og jobber med dette. Det var positive signaler som kom fra regjeringen i dag, men jeg tror det ikke helt før jeg får se noe konkret og skriftlig, sier leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang.

– Vi fikk beskjed i dag om at et forbud kommer, men det står ikke noe om det i handlingsplanen som ble lagt frem. Men jeg gleder meg til vi får et slikt forbud, og det bør på plass i går, egentlig, sier leder i Skeiv Ungdom Odd Thomassen.